Tổng hợp các bài tập và định hướng ở phần A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - giờ Anh 6 Global Success (Pearson)


Vocabulary

(Từ vựng)

1. Listen và repeat the words.

Bạn đang xem: Amazon

(Nghe cùng lặp lại những từ.)

school lunch

English

history

homework

exercise

science

football

lessons

music

*

Lời giải chi tiết:

- school lunch: bữa nạp năng lượng trưa sinh sống trường

- English: môn tiếng Anh

- history: lịch sử

- homework: bài tập về nhà

- exercise: bài tập

- science: khoa học

- football: bóng đá

- lessons: bài học

- music: âm nhạc


2. Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns.

(Làm việc theo cặp. Đặt những từ ở bài xích 1 vào cột đúng.)

play

do

have

study

 

 

 

 

 

Can you showroom more words khổng lồ each column?

(Em có thể thêm tự vào mỗi cột không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

 

play

(chơi)

do

(làm)

have

(có)

study

(học)

football

music

exercise

homework

school lunch

lesson

English

history

science

- play: sports (thể thao), musical instruments (nhạc cụ), games (trò chơi).

- do: housework (việc nhà), yoga, aerobics (thể dục nhịp điệu).

- have: breakfast (bữa sáng), dinner (bữa tối), friends (bạn).

- study: language (ngôn ngữ), skills (kỹ năng), physics (vật lý).


bài 3


Video hướng dẫn giải


3. Put one of these words in each blank.

(Đặt một trong những từ này vào nơi trống.)

lessons science homework football exercise

1. Vy và I often bởi our__________after school

2. Nick plays__________ for the school team.

3. Mrs. Nguyen teaches all my history__________.

4. They are healthy. They do__________ every day.

5. I study maths, English and__________on Mondays.

Lời giải chi tiết:

1. Homework

2. Football

3. Lessons

4. Exercise

5. Science

1. Vy & I often do our homework after school.

(Tôi với Vy thường xuyên làm bài bác tập về nhà sau tiếng học.)

2. Nick plays football for the school team.

(Nick đùa bóng mang lại đội bóng của trường.)

3. Mrs. Nguyen teaches all my history lessons.

(Cô Nguyên dạy tất cả các bài học lịch sử dân tộc của tôi.)

4. They are healthy. They do exercise every day.

Xem thêm: Công Thức Tính Vận Tốc Trung Bình Và Các Bài Tập Mới Nhất 2023

(Họ khỏe mạnh mạnh. Họ bằng hữu dục mỗi ngày.)

5. I study maths, English and science on Mondays.

(Tôi học tập toán, giờ đồng hồ Anh và công nghệ vào các ngày máy Hai.)


bài xích 4


Video trả lời giải


Pronunciation:

/ɑː/ & /ʌ/

(Phát âm: /ɑː/ & /ʌ/)

4. Listen and repeat. Pay attention lớn the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

(Nghe và lặp lại. để ý đến âm /ɑː/ với /ʌ/.)

(1) /ɑː/

(2) /ʌ/

smart

art

carton

class

subject

study

Monday

compass


bài 5


Video gợi ý giải


5. Listen và repeat. Then listen again và underline the words with the sounds /ɑː/ & /ʌ/.

(Nghe cùng lặp lại. Kế tiếp nghe lại cùng gạch chân từ gồm âm /ɑː/ với /ʌ/.)

1. My brother has a new compass.

2. Our classroom is large.

3. They look smart on their first day at school.

4. The art lesson starts at nine o"clock.

5. He goes out khổng lồ have lunch every Sunday.

Lời giải chi tiết:

1. My brother has a new compass.

(Anh trai tôi bao gồm chiếc com-pa mới.)

2. Our classroom is large.

(Lớp học của mình rộng.)

3. They look smart on their first day at school.

(Họ trông bảnh bao vào ngày đầu tiên đi học.)

4. The art lesson starts at nine o"clock.

(Giờ học tập Mỹ thuật ban đầu lúc 9 giờ.)

5. He goes out to have lunch every Sunday.

(Anh ấy ra ngoài ăn trưa mỗi công ty nhật.)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 815 phiếu
tải về
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 6 - Global Success - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện Loigiaihay.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

SCIENCE: A CLOSER LOOK 1 - Macmillan/Mc
Graw-Hill's dynamic science program, Science A Closer Look, offers students exciting and accessible standards-based lessons. Engaging activities promote curiosity & foster the development of science inquiry skills. Through a consistent và structured learning cycle, students confidently build upon their experiences khổng lồ develop a lifelong understanding of science concepts!
Mc
Graw-Hill authors represent the leading experts in their fields and are dedicated to lớn improving the lives, careers, & interests of readers worldwide


Seller Rating:
Seller Rating:
*

Book mô tả tìm kiếm Hardcover. Condition: New. Seller Inventory # DADAX0022841342

More information about this seller | liên hệ this seller


Book description Condition: new. Seller Inventory # Hafa_fresh_0022841342

More information about this seller | contact this seller


Book mô tả tìm kiếm Hardcover. Condition: new. New. Seller Inventory # byrd_excel_0022841342

More information about this seller | liên hệ this seller


Book description Condition: new. Seller Inventory # Front
Cover0022841342

More information about this seller | contact this seller


Book mô tả tìm kiếm Condition: new. Seller Inventory # newport0022841342

More information about this seller | tương tác this seller


Book description hardcover. Condition: New. New Condition, Hardcover Book, Seller Inventory # 2305170218

More information about this seller | contact this seller


Book description Condition: New. Multiple Copies Available - New Condition - Never Used - DOES NOT INCLUDE ANY CDs OR ACCESS CODES IF APPLICABLE. Seller Inventory # 519ZZZ0DFXAH_ns

More information about this seller | liên hệ this seller


Book mô tả tìm kiếm Condition: new. Seller Inventory # Beige
New0022841342

More information about this seller | contact this seller


Book mô tả tìm kiếm Condition: new. Seller Inventory # new
Mercantile_0022841342

More information about this seller | liên hệ this seller


By using the website site, you confirm that you have read, understood, & agreed to be bound by the Terms và Conditions. © 1996 - 2023 Abe
Books Inc. All Rights Reserved. Abe
Books, the Abe
Books logo, Abe
Books.com, "Passion for books." & "Passion for books. Books for your passion." are registered trademarks with the Registered US Patent & Trademark Office.