Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

*

*

Cho 100ml dd Ag
NO3 2a
M vào 100ml dd Fe( NO3)2 a
M sau bội phản ứng nhận được 8,64 g chất rắn và dd X. đến dd Na
OH dư vào dd X chiếm được m (g) kết tủa, tính m


Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg với Fe vào hỗn hợp Cu
SO4, sau một thời gian phản ứng, chiếm được 2m gam hóa học rắn Y tất cả hai kim loại. đến Y tính năng với HCl dư, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 2,24 lít H2 và còn lại 1,6m gam hóa học rắn cất tan. Yếu tố % cân nặng của Mg vào X là 


Cho 30,4g gam tất cả hổn hợp Fe với Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng đầy đủ thấy thoát ra 8,96 lit khí NO (đktc) duy nhất.

Bạn đang xem: Tôi yêu hóa học

Tính yếu tắc phần trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu

b. Tính thể tích hỗn hợp HNO3 1M phải dùng.

Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng


cho 23,4 gam Al(OH)3 chức năng với 200 ml dung dịch Na
OH 2M , sau bội nghịch ứng thu được từng nào gam Na
Al
O2 và từng nào gam Na
OH ?


Hòa tan 11.2 lít khí HCl đktc vào 188.8g H2O được dd
A. Mang 80g dd
A tính năng với 120g dd Ag
NO3 15% thu được dd B với 1 kết tủa. Tính C% các dd axit sau p/ư.


Đốt 11,2 gam fe trong ko khí, thu đc m1 gam chất rắn A.Hòa tan trọn vẹn A trong 800ml HCl 0,55M thu được dung dịch B(chỉ chứa muối) với 0,448 lít khí H2.Cho dung dịch Ag
NO3 dư và B thu được mét vuông gam kết tủa khan. Tính m1 với m2


Tính chất của Al2+ : mang đến vài giọt hỗn hợp Na
OH vào dung dịch Al(NO3)3. Cho vài giọt dung dịch HCl vào. đến từ trường đoản cú vài giọt Na
OH đén dư vào dung dịch Al(NO3)3. Quan cạnh bên hiện tượng, phân tích và lý giải và viết phương trình nếu có


Cho V ml dung dịch gồm Na
OH 2M và Ba(OH)2 1M tác dụng với 150 ml dung dịch tất cả HCl 2M với H2SO4 1M . Được hỗn hợp A , hỗn hợp A được th-nc bởi 200 ml hỗn hợp HNO3 1M . Tìm quý giá V ?

Cho V ml dung dịch gồm Na
OH 2M
Ba(OH)2 1M tác dụng với 150 ml dung dịch gồm HCl 2M H2SO4 1M . Được dung dịch A , dung dịch A được trung hòa bởi 200 ml dung dịch HNO3 1M . Tìm giá trị V = ?

Câu 209637: Chỉ cần sử dụng 1 thuốc test nào dưới đây có thể nhận biết được 4 hỗn hợp sau: KNO3, Cu(NO3)2, Ag
NO3, Fe(NO3)3?

A. Na
OH.

B. HCl.

Xem thêm: ' Trap Girl, Trap Boy La Gì, Trap Boy, Trap Girl Là Gì Trên Facebook

C. Fe.

D. Ba
Cl2.


Giải bỏ ra tiết:

Dùng dung dịch Na
OH để nhấn biết: Cu(NO3)2 → kết tủa xanh; Ag
NO3 → kết tủa trắng sau đó hoá đen; Fe(NO3)3 → kết tủa đỏ nâu; KNO3 không bội nghịch ứng.

PTHH:

Cu(NO3)2 + 2Na
OH →Cu(OH)2 ↓ xanh + 2Na
NO3

Ag
NO3 + Na
OH →Ag
OH ↓ trắng + Na
NO3

2Ag
OH → Ag2O ↓ black + H2O

Fe(NO3)3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 ↓ đỏ nâu + 3Na
NO3


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát