OH, HCl, Ag
NO3, HNO3, Cl2. Số chất công dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. - Olm
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cho 5 chất: Na
OH, HCl, Ag
NO3, HNO3, Cl2. Số chất chức năng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

A.

Bạn đang xem: Ag hno3 = agno3 h2o no2

5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


*

*

Chọn câu trả lời A.

Ta bao gồm phương trình hóa học:

2 N a O H + F e ( N O 3 ) 2 → F e ( O H ) 2 + 2 N a N O 3 12 H C l + 9 F e ( N O 3 ) 2 → 4 F e C l 3 + 5 F e ( N O 3 ) 3 + 3 N O + 6 H 2 O F e ( N O 3 ) 2 + A g N O 3 → A g + F e ( N O 3 ) 3 3 F e ( N O 3 ) 2 + 4 H N O 3 → 3 F e ( N O 3 ) 3 + N O + 2 H 2 O 6 F e ( N O 3 ) 2 + 3 C l 2 → 4 F e ( N O 3 ) 3 + 2 F e C l 3


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!

Cho 5 chất: Na
OH, HCl, Ag
NO3, HNO3, Cl2. Số chất tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là

A. 5.

B.2.

C. 3.

D.4


Cho những chất rắn: Al, Fe, Cu, I2; chất khí: Cl2, H2S; dung dịch: Br2, NH3, Na
CO3, Na
OH, HNO3, KMn
O4/H+, Ag
NO3, HCl, Na
HSO4, K2Cr2O7/H+. Gồm mấy chất tính năng được với dung dịch Fe(NO3)2? A. 11 B. 12 C. 10 D....

Cho những chất rắn: Al, Fe, Cu, I2; hóa học khí: Cl2, H2S; dung dịch: Br2, NH3, Na
CO3, Na
OH, HNO3, KMn
O4/H+, Ag
NO3, HCl, Na
HSO4, K2Cr2O7/H+. Gồm mấy chất chức năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2?

A. 11

B. 12

C. 10

D. 9


Cho những chất: Zn, Cl2, Na
OH, Na
Cl, Cu, HCl, NH3, Ag
NO3. Số chất tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là A. 5. B. 7. C. 6. D....

Cho các chất: Zn, Cl2, Na
OH, Na
Cl, Cu, HCl, NH3, Ag
NO3. Số chất chức năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là

A. 5.

B. 7.

C. 6.

D. 4.


Cho các chất: Na
OH, Na
Cl, Cu, HCl, NH3, Zn, Cl2, Ag
NO3. Số chất chức năng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

A. 5.

B.6.

C. 4.

Xem thêm: Những câu chúc tết hay ngắn gọn, dễ nhớ 2022, câu chúc tết ngắn gọn, ý nghĩa

D.7.


Đáp án B

Chọn B, gồm Na
OH, HCl, NH3, Zn, Cl2, Ag
NO3.

*

*
*

NH3 xuất hiện OH- sau đó: Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

*


Cho những chất: Na
OH, Na
Cl, Cu, HCl, NH3, Zn, Cl2, Ag
NO3. Số chất công dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

A. 5.

B.6

C. 4.

D.7


Đáp án B

Chọn B, bao gồm Na
OH, HCl, NH3, Zn, Cl2, Ag
NO3.

*

*
*

NH3 ra đời OH- sau đó: Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

*


Cho các chất: Na
OH, Na
Cl, Cu, HCl, NH3, Zn, Cl2, Ag
NO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là: A. 5. B. 5. C. 4. D....

Cho những chất: Na
OH, Na
Cl, Cu, HCl, NH3, Zn, Cl2, Ag
NO3. Số chất chức năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 5.

B. 5.

C. 4.

D. 7.


Cho các chất: Al, Cl2, Na
OH, Na2S, Cu, HCl, NH3, Na
HSO4, Na2CO3, Ag
NO3. Số chất tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 6

B. 9

C. 8

D. 7


Cho 5 chất: N a O H , H C l , A g N O 3 , H N O 3 , C l 2 . Số chất công dụng được với dung dịch F e N O 3 2 là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2


Đáp án C

Tất cả 5 chất đều phải có pư với F e N O 3 2

2 N a O H + F e N O 3 2 → F e ( O H ) 2 ↓ + N a N O 3

12 H C l + 9 F e N O 3 2 → 5 F e N O 3 3 + 4 F e C l 3 + 3 N O + 6 H 2 O

A g N O 3 + F e N O 3 2 → F e N O 3 3 + A g ↓

4 H N O 3 + 3 F e N O 3 2 → 3 F e N O 3 3 + N O + H 2 O

3 C l 2 + 6 F e N O 3 2 → 2 F e N O 3 3 + 2 F e C l 3


Cho đồng tác dụng với từng hỗn hợp sau: HCl (1), HNO3 (2), Ag
NO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6), HCl có hòa rã oxi (7). Đồng bội phản ứng được với các chất như thế nào A. (2), (3), (5), (6) B. (2), (3), (5), (7) C. (1), (2), (3) D. (2),...

Cho đồng tính năng với từng hỗn hợp sau: HCl (1), HNO3 (2), Ag
NO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6), HCl tất cả hòa tung oxi (7). Đồng phản bội ứng được với các chất nào

A. (2), (3), (5), (6)

B. (2), (3), (5), (7)

C. (1), (2), (3)

D. (2), (3)


toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Tổng hợp khá đầy đủ và chi tiết nhất cân đối phương trình pha trộn từ Ag (bạc) , HNO3 (axit nitric) ra Ag
NO3 (bạc nitrat) , H2O (nước) , NO2 (nitơ dioxit) . Đầy đầy đủ trạng thái, ngày tiết sắc hóa học và tính số mol trong phản bội ứng hóa học.


Ag + 2HNO3 → Ag
NO3 + H2O + NO2

Không tất cả

Ag
NO3 + H2O + NO2" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + HNO3 => Ag
NO3 + H2O + NO2


Thông tin thêm về phương trình hóa học
Phản ứng mang đến Ag (bạc)
công dụng vói HNO3 (axit nitric) chế tạo ra thành Ag
NO3 (bạc nitrat)
NO2 (nitơ dioxit) Phương trình để tạo thành rachất Ag (bạc) (silver) 2Ag
NO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 2Ag
NO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 2Ag
NO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2Phương trình để chế tác rachất HNO3 (axit nitric) (nitric acid) NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO Ag
NO3 + HCl → Ag
Cl + HNO3Phương trình để tạo ra rachất Ag
NO3 (bạc nitrat) (silver nitrate) Ag + 2HNO3 → Ag
NO3 + H2O + NO2 3Ag + 4HNO3 → 3Ag
NO3 + 2H2O + NO HNO3 + Ag3PO4 → Ag
NO3 + H3PO4Phương trình để chế tạo ra rachất H2O (nước) (water) H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 (6x-2y)HNO3 + Fex
Oy → (3x-y)H2O + 3x-2y
NO2 + x
Fe(NO3)3 3Ba
O + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2Phương trình để tạo thành rachất NO2 (nitơ dioxit) (nitrogen dioxide) 2Cu(NO3)2 → 2Cu
O + 4NO2 + O2 2Ag
NO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 24HNO3 + Fe
Cu
S2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Nhân quả trong cuộc sống

*
*

Tài liệu hóa học HOT

Tài liệu hóa học lớp 11100 bài bác tập hóa hữu cơ có giải mã Tổng hợp những công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học Đề thi và lời giải Hóa học tập 2019 Đề thi hóa học 2018 siêng đề Đại cương cứng về hóa học vô cơ Hidrocacbon ko no hóa học 11
Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản dễ dàng nhất gồm thể gồm 1 proton trong phân tử nhân được xoay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong các các nguyên tố với là nguyên tố đa dạng và phong phú nhất vào vũ trụ.
Xem chi tiết
Advertisement
Sự thật thú vui về heli
Heli là một sản phẩm công nghiệp có nhiều tính năng quan trọng rộng bong bóng lễ hội và khiến giọng nói của công ty trở yêu cầu vui nhộn. Việc áp dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, thương hiệu lửa điều áp và những tàu dải ngân hà khác, phân tích đông lạnh, laser, túi khí xe cộ cộ, cùng làm chất làm mát mang đến lò phản nghịch ứng phân tử nhân và nam châm hút từ siêu dẫn trong lắp thêm quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không tồn tại chất nào sửa chữa được heli.
Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về phương diện hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong trong ba nguyên tố được tạo nên trong Big
Bang! Dưới đấy là 20 sự thật thú vị về thành phần Lithium - một kim loại tuyệt vời!
Berili (Be) gồm số nguyên tử là 4 cùng 4 proton trong hạt nhân của nó, tuy thế nó rất là hiếm cả trên Trái đất với trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với những nguyên tố khác trong các hợp chất.