Task 2. Listen to the sentences và underline the words with /sk/, /sp/, /st/, /br/, /pr/, /bl/, và /cl/ in the following sentences. Then read the sentences aloud.

Bạn đang xem: Review 1 (unit 1

(Nghe những câu và gạch dưới những từ bỏ với /sk/, /sp/, /br/, /bl/ và /cl/ trong những câu sau. Tiếp đến đọc to các câu.)

1. I used to climb trees when I was small.

2. How can we improve our speaking skills?

3. How annoying, the stadium has closed!

4. I want khổng lồ buy a xanh skirt for my mother.

5. "On a dark day, I saw a witch riding a broom in the sky..."

Lời giải đưa ra tiết:

1. I used lớn climb trees when I was small.

(Tôi từng leo cây lúc tôi còn nhỏ.)

2. How can we improve our speaking skills?

(Làm sao mà bạn cũng có thể cải thiện kỹ năng nói của chúng ta?)

3. How annoying, the stadium has closed!

(Thật bực bội, sảnh vận động đóng cửa rồi!)

4. I want khổng lồ buy a blue skirt for my mother.

(Tôi hy vọng mua một cái váy greed color dương cho chị em tôi.)

5. "On a dark day, I saw a witch riding a broom in the sky ..."

 (“Vào một ngày đen tối, tôi thấy một phù thủy cưỡi một cây chổi trên bầu trời...”.)


bài 3


Video chỉ dẫn giải


Task 3. Organise these words và phrases into pairs of opposites & write them in the blanks.

(Thiết lập phần nhiều từ và nhiều từ sau thành từng cặp trái nghĩa nhau với viết nó vào khoảng trống.)

peaceful

hard

boring

traditional

easy

love

noisy

city life

majority

country life

minority

remember

forget

modern

hate

exciting

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lời giải đưa ra tiết:

+ peaceful > (yên bình >

+ forget >(quên >

+ love >(yêu >

+ hard >(khó>

+ traditional >(truyền thống >

+ majority >(đa số >

+ boring >(buồn chán >

+ country >(nông thôn >


bài 4


Video trả lời giải


Task 4. Put a verb in the correct khung in each gap lớn complete the sentences. 

(Đặt một đụng từ theo hình thức đúng trong những khoảng trống để dứt những câu sau.)

1. Duong doesn’t   playing football. He enjoys to music or museums more.

2. Don’t to lock the door before you go to lớn bed, Quan.

3. Children in this village love kites on summer afternoons.

4. My sister doesn’t cooking, but she hates the washing up after meals.

5. The Hmong boys like the game "danh quay" in spring.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Like/ enjoy, listen, visiting

2. Forget

3. Flying/ to fly

4. Mind, todo/ doing

5. Playing/ lớn play

 

1. Duong doesn’t like/enjoy playing football. He enjoys listening to music or visiting museums more.

(Dương không thích đùa bóng đá. Cậu ấy yêu thích nghe nhạc hoặc thăm kho lưu trữ bảo tàng hơn.)

Giải thích: like/enjoy + V-ing = thích có tác dụng gì; bởi vì ở câu thứ 1 là thì bây giờ đơn thể lấp định đã cho sẵn trợ cồn từ buộc phải "like/ enjoy" duy trì ở dạng nguyên thể, không chia.

2. Don’t forget khổng lồ lock the door before you go to bed, Quan.

(Đừng quên khóa cửa trước lúc đi ngủ nhé Quân.)

Giải thích: dựa vào nghĩa của câu ta điền rượu cồn từ "forget"; "forget to vị something" = quên mất bắt buộc làm gì.

3. Children in this village love flying/ to fly kites on summer afternoons.

(Bọn trẻ trong xã này đam mê thả diều vào những chiều tối hè.)

Giải thích: love + V-ing/ to-V = (yêu) thích có tác dụng gì

4. My sister doesn’t mind cooking, but she hates doing/ lớn do the washing up after meals.

(Chị tôi không lo nấu nướng, tuy nhiên chị ấy ghét rửa chén bát sau bữa ăn.)

Giải thích: don"t mind + V-ing = không lo làm gì đó; hate + V-ing/ to-V = ghét làm những gì đó; nhiều "do the washing up" = rửa bát bát

5. The Hmong boys lượt thích playing/ khổng lồ play the game "danh quay" in spring.

(Những quý ông trai H’mông thích chơi trò chơi đánh con quay vào mùa xuân.)

Giải thích: like + V-ing/ to-V = thích làm gì


Task 5. Complete the sentences with the correct comparative khung of adverbs from the adjectives in brackets. 

(Hoàn thành hồ hết câu với vẻ ngoài so sánh đúng của trạng từ, từ rất nhiều tính từ vào ngoặc đơn.)

1. On Saturday night we may stay up than usual. (late)

2. In his không tính phí time, Linh enjoys doing jigsaw puzzles than anything else. (much)

3. We speak English now than last year. (fluent)

4. You should buy the xanh sweater. It suits you than the red one. (good)

5. Ethnic people in the mountainous regions live than people in the city. (simple)

6. Everyone in the race ran fast, but John ran than all the others. (fast)

7. If you write you will make fewer mistakes. (careful)

Lời giải chi tiết:

1. Later

2. More

3. More fluently

4. Better

5. More simly

6. Faster

7. More carefully

 

 

1. On Saturday night we may stay up later than usual. 

(Vào tối thứ Bảy công ty chúng tôi có thể thức khuya hơn bình thường.)

Giải thích: "late" vừa là trạng từ vừa là tính từ. Đây là trạng từ bỏ ngắn bắt buộc dạng đối chiếu hơn tất cả công thức là adv + -er; do kết thúc bằng "e" phải ta chỉ việc thêm "r" vào sau.

2. In his không lấy phí time, Linh enjoys doing jigsaw puzzles more than anything else. 

(Vào thời gian rảnh, Linh thích chơi game lắp hình nhiều hơn ngẫu nhiên trò nào.)

Giải thích: "much" vừa là tính tự vừa là trạng từ, cùng là tính từ/trạng từ quan trọng đặc biệt có dạng so sánh hơn là "more".

3. We speak English more fluently now than last year.

(Bây giờ công ty chúng tôi nói tiếng Anh lưu loát hơn năm rồi.)

Giải thích: Thêm hậu tố "-ly" vào sau cùng tính từ "fluent" để ra đời trạng từ. "Fluently" là trạng từ dài, nên bao gồm dạng so sánh hơn theo phương pháp "more + adv".

Xem thêm: Cuộc Tập Dượt Đầu Tiên Của Đảng Và Quần Chúng Chuẩn Bị Cho Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945 Là

4. You should buy the xanh sweater. It suits you better than the red one.

(Bạn đề nghị mua áo khóa ngoài màu xanh. Nó vừa với các bạn hơn là chiếc màu đỏ.)

Giải thích: Trạng trường đoản cú của "good" là "well". "good/ well" bao gồm dạng so sánh hơn là "better".

5. Ethnic people in the mountainous regions live more simply than people in the city.

(Người dân tộc bản địa miền núi sống dễ dàng hơn bạn dân sống thành phố.)

Giải thích: Trạng tự của "simple" là "simply". "Simply" là trạng trường đoản cú dài, nên có dạng đối chiếu hơn theo công thức: "more + adv".

6. Everyone in the race ran fast, but John ran faster than all the others. 

(Mọi người trong cuộc đua chạy nhanh, mà lại John chạy nhanh hơn tất cả những bạn khác.)

Giải thích: "fast" là trạng từ giống hệt tính từ, và là trạng từ ngắn, vì thế có dạng so sánh hơn theo công thức: "adv + er".

7. If you write more carefully, you will make fewer mistakes. 

(Nếu bạn viết cảnh giác hơn, các bạn sẽ có ít lỗi hơn.)

Giải thích: Trạng tự của "careful" là "carefully". "Carefully" là trạng từ bỏ dài, nên bao gồm dạng so sánh hơn theo công thức: "more + adv".


bài 6


Video trả lời giải


If you are tired of your busy và noisy thành phố life, at the weekend you can go to (1) _____ green và peaceful place with friendly people in the Mekong region. Most of Viet Nam’s rice is grown here. You will have (2) _____ opportunity to lớn enjoy the beauty of typical Southern Vietnamese countryside and (3) _____ view of immense rice paddies, coconut plantations & beautiful rivers. (4) _____ Mekong Delta is also famous for its fascinating floating markets & fruit orchards where you can taste delicious local fruits especially (5) _____ dragon fruit. It will be (6) _____ special treat for you!


Lời giải chi tiết:

(1) a

(2) an

(3) the

(4) the

(5) the

(6) a

Giải thích:

1. điền mạo tự không xác minh "a" vị đứng trước 1 danh trường đoản cú chưa xác minh (do chưa được nói tới trước đó) bắt đầu bằng phụ âm

2. điền mạo từ bỏ không xác minh "an" vì đứng trước 1 danh từ không xác định bắt đầu bằng nguyên âm

3. điền mạo từ khẳng định "the" vì kết cấu the + N + of ...

4. điền mạo từ xác minh "the" vị đứng trước danh từ riêng chỉ tư tưởng duy tuyệt nhất "Mekong Delta"

5. phụ thuộc nghĩa câu trên, điền mạo từ xác minh "the" do đứng trước danh từ tầm thường chỉ 1 nhiều loại trái cây

6. điền mạo trường đoản cú không xác định "a" bởi đứng trước 1 danh từ không xác định bước đầu bằng phụ âm

If you are tired of your busy and noisy city life, at the weekend you can go to (1) a green & peaceful place with friendly people in the Mekong region. Most of Viet Nam’s rice is grown here. You will have (2) an opportunity to lớn enjoy the beauty of typical Southern Vietnamese countryside and (3) the view of immense rice paddies, coconut plantations & beautiful rivers. (4) The Mekong Delta is also famous for its fascinating floating markets và fruit orchards where you can taste delicious local fruits especially (5) the dragon fruit. It will be (6) a special treat for you!

Tạm dịch:

Nếu bạn căng thẳng mệt mỏi vì cuộc sống mắc và ầm ĩ của bạn, vào thời điểm cuối tuần. Bạn cũng có thể đi mang đến một địa điểm yên bình và xanh rì ở quanh vùng Mê Kông. Phần lớn lúa ở vn đều được trồng sống đây. Bạn sẽ có một cơ hội tận hưởng trọn vẻ rất đẹp cúa miền quê miền nam bộ Việt nam giới và ngắm nhìn những đồng lúa bao la, khu đất nền trồng dừa và đều dòng sông xinh đẹp. Đồng bằng sông Mê Kông cũng khét tiếng về những chợ nổi đẹp với vườn trái cây, chỗ mà chúng ta cũng có thể tận hưởng rất nhiều trái cây địa phương ngon, nhất là trái thanh long. Nó sẽ là một trong những sự biệt đãi giành cho bạn.


bài xích 7


Video lý giải giải


Task 7. Match the sentences in A with those in B. Then practise with a friend.

(Nối những câu trong phần A với các câu trong phần B. Kế tiếp thực hành cùng với một fan bạn.)

A

B

1. Small children in my village often climb that hill and swim in this river.

a. Yes, it"s right up my street.

2. Is it true that there are busy floating markets on the rivers in the Mekong region?

b. How interesting!

3. I"m sure you will love this new cartoon.

c. No, we can"t.

4. Flying kites is very exciting, but we can never vì chưng this in the city.

d. That"s awesome!

5. My dad enjoys doing DIY. He made this dining table set.

e. Exactly.

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - b. Small children in my village often climb that hill & swim in this river. - b. How interesting!

(Trẻ nhỏ dại trong xã tôi thường leo lên ngọn đồi kia và bơi ở cái sông này. - Thật thú vị làm cho sao!)

2 - e. Is it true that there are busy floating markets on the rivers in the Mekong region? - Exactly.

(Có đúng là có gần như chợ nổi đông đảo trên những con sông ở khu vực sông Mê Kông không? - Chính xác.)

3 - a. I"m sure you will love this new cartoon. - a. Yes, it"s right up my street.

(Tôi cứng cáp rằng các bạn sẽ yêu bộ phim hoạt hình bắt đầu này. - Ừ, đúng sở thích của tớ đấy.)

4 - c. Flying kites is very exciting, but we can never vị this in the city. - No, we can"t.

(Thả diều hết sức thú vị, nhưng bạn cũng có thể không khi nào làm điều này ở thành phố. - Không, chúng ta không thể.)

5 - d. My dad enjoys doing DIY. He made this dining table set. - d. That"s awesome!

Phần ôn tập 1 giúp cho bạn học luyện tập lại một đợt nữa về phần phát âm, trường đoản cú vựng, ngữ pháp và phương pháp sử dụng các kiến thức đó. Nội dung bài viết cung cấp hướng dẫn cũng như gợi ý phương pháp giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

Pronunciation

1. Listen and repeat the following words và phrases.

spaceshiptoothbrush
English practiceblowpresencecolourful clothingriskybloom
Brau peoplestamp collecting

2. Listen to lớn the sentences and underline the words with /sk/, /sp/, /st/, /br/, /pr/, /bl/, & /cl/ in the following sentences. Then read the sentences aloud.

1. I used to lớn climb trees when I was small.2. How can we improve our speaking skills?3. How annoying, the stadium has closed!4. I want to lớn buy a blue skirt for my mother.5. ‘On a dark day, I saw a witch riding a broom in the sky...’

Volcabulary

3. Organise these words & phrases into pairs of opposites và write them in the blanks.

peaceful hard boring forget traditional easy love modern noisy city life majority hate country life minority remember exciting

peaceful >love >traditional >boring >

4. Put a verb in the correct size in each gap lớn complete the sentences.

1. Duong doesn’t_______ like / enjoy ________playing football. He enjoys_______ listening ________tomusic or________ visiting _______museums more.2. Don’t_______ forget ________to lock the door before you go to bed, Quan.3. Children in this village love _______ flying/ lớn fly ________kites on summer afternoons.4. My sister doesn’t _______ mind ________cooking, but she hates________ doing/ khổng lồ do _______the washing up after meals.5. The Hmong boys like_______ playing/ khổng lồ play ________ the gamedanh quayin spring.

5. Complete the sentences with the correct comparative form of adverbs from the adjectives in brackets.

1. On Saturday night we may stay up____ later ______than usual.(late)2. In his không tính phí time, Linh enjoys doing jigsaw puzzles_____ more carefully _____than anything else.(much)3. We speak English_______ more fluently ________now than last year.(fluent)4. You should buy the blue sweater. It suits you_____ better _____than the red one.(good)5. Ethnic people in the mountainous regions live______ more simply ______than people in the city.(simple)6. Everyone in the race ran fast, but John ran____ faster ______than all the others.(fast)7. If you write_______more carefully________, you will make fewer mistakes.(careful)

Grammar

6. Fill each blank with an article (a, an, or the) khổng lồ complete the passage.

If you are tired of your busy và noisy city life, at the weekend you can go lớn (1)__a___green và peaceful place with friendly people in the Mekong region. Most of Viet Nam’s rice is grown here. You will have(2)__an___opportunity to lớn enjoy the beauty of typical Southern Vietnamese countryside & (3)___the__view of immense rice paddies, coconut plantations và beautiful rivers.(4)__the___Mekong Delta is also famous for its fascinating floating markets và fruit orchards where you can taste delicious local fruits especially(5)__the___dragon fruit. It will be(6) ___an__special treat for you!

Everyday English

7. Match the sentences in A with those in B. Then practise with a friend.

A

1. Small children in my village often climb that hill and swim in this river2. It is true that there are busy floating markets on the rivers in the Mekong region?3. I’m sure you will love this new cartoon4. Flying kites is very exciting, but we can never vì this in the city5. My dad enjoys doing D.I.Y. He made this dining table set

B.