Khử mẫu của các biểu thức dưới vết căn (giả thiết các biểu thức đã cho tất cả nghĩa)

(sqrtdfrac1600;,,,,,,,,,sqrtdfrac11540;,,,,,,,,,sqrtdfrac350;) (sqrtdfrac598;,,,,,,,,,sqrtdfracleft( 1-sqrt3 ight)^227. )

 


Hướng dẫn: Khử mẫu của các biểu thức dưới vết căn

(sqrtdfracAB=sqrtdfracABB^2=dfracsqrtAB,left( Age 0,B>0 ight) )

 

(sqrtdfrac1600=sqrtdfrac600600^2=dfracsqrt6.100600=dfrac10sqrt6600=dfracsqrt660; \ \ sqrtdfrac11540=sqrtdfrac11.540540^2=dfracsqrt11.36.15540=dfrac6sqrt165540=dfracsqrt16590; \ \ sqrtdfrac350=sqrtdfrac3.5050^2=dfracsqrt3.25.250=dfrac5sqrt650=dfracsqrt610; \)(eginalign và \ và sqrtdfrac598=sqrtdfrac5.9898^2=dfracsqrt5.49.298=dfrac7sqrt1098=dfracsqrt1014; \ và eginaligned sqrtdfracleft( 1-sqrt3 ight)^227&=sqrtdfracleft( sqrt3-1 ight)^2.2727^2=dfracsqrtleft( sqrt3-1 ight)^2.9.327 \ và =dfrac3left( sqrt3-1 ight)sqrt327=dfracleft( sqrt3-1 ight)sqrt39 \ endaligned \ endalign)


Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 7: đổi khác đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc hai (tiếp theo) khác • Giải bài 48 trang 29 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Khử mẫu của các biểu... • Giải bài xích 49 trang 29 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Khử mẫu của các biểu... • Giải bài bác 50 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Trục căn thức ở... • Giải bài bác 51 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Trục căn thức ở... • Giải bài xích 52 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Trục căn thức ở... • Giải bài xích 53 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút gọn những biểu thức... • Giải bài 54 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút gọn các biểu thức... • Giải bài xích 55 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 phân tích thành nhân tử... • Giải bài bác 56 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 sắp xếp theo thứ tự... • Giải bài 57 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 (sqrt25x-sqrt16x=9)&nb...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 7: biến đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc hai (tiếp theo)
• Giải bài xích 48 trang 29 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 49 trang 29 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 50 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 51 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 52 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 53 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 54 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 55 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 56 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 57 trang 30 – SGK Toán lớp 9 tập 1
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng và vận dụng Giải bài xích 48,49 trang 29; Bài 50,51,52 trang 30 SGK Toán 9 tập 1: thay đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc nhì (Tiếp).

Bạn đang xem: Bài 48 trang 29 sgk toán 9 tập 1

Xem lại bài trước: thay đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc hai (Bài 43,44,45,46,47 trang 27)

A. Cầm tắt kiến thức bài Biến đổi đơn giản biểu thức cất căn thức bậc nhị (Tiếp).

3. Khử chủng loại của biểu thức mang căn

Với nhì biểu thức A, B nhưng AB ≥ 0 và B ≠ 0, ta có:

*

4. Trục căn thức ở mẫu.

Với nhì biểu thức A, B nhưng mà B > 0, ta có

*

Với các biểu thức A, B, C mà A ≥ 0 và A ≠ B2, ta có

*

Với các biểu thức A, B, C nhưng mà A ≥ 0, B ≥ 0 và A ≠ B, ta có:

*


Advertisements (Quảng cáo)


Hướng dẫn giải bài xích tập sách giáo khoa trang 29,30 Toán Đại số cửu tập 1.

Xem thêm: Dừng Đứng Lớp Với Cô Giáo Vật Lý Lộ Ảnh Nóng ’ Khi Tập Huấn Trực Tuyến

Bài 48. Khử mẫu của biểu thức mang căn

*

Đáp án bài 48:

*

Bài 49 trang 29. Khử chủng loại của biểu thức lấy căn

*


(Giả thiết những biểu thức có nghĩa).

Giải.

*

*

Bài 50 trang 30 Toán 9 tập 1. Trục căn thức ở chủng loại với mang thiết những biểu thức chữ đều sở hữu nghĩa:

*

Giải.

*

Bài 51. Trục căn thức ở mẫu mã với giả thiết các biểu thức chữ đều phải có nghĩa:

*

Hướng dẫn:

*

Bài 52. 

*

Giải:

*


Bài trước
Bài 43,44,45,46,47 trang 27 SGK Toán 9 tập 1: thay đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài tiếp theo
Giải bài 53,54,55,56,57 trang 30 Toán 9 tập 1: Luyện tập đổi khác đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
nhà đề:

Advertisements (Quảng cáo)


Giải bài xích 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4
Bài 41,42,43 ,44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 58,59,60 Toán 9 tập 2: bài toán bằng phương pháp lập phương trình
Bài tập 34,35,36 ,37,38,39 ,40 trang 56,57 Toán 9 tập 2: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài xích 25,26,27 ,28,29,30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Toán 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét cùng ứng dụng
Bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Toán 9 tập 2: Công thức sát hoạch gọn
Bài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Advertisements (Quảng cáo)


bài bác tập SGK 9
Sách bài xích tập 9
Đề thi - soát sổ 9
Đang quan tiền tâm
*

Đề văn hay lớp 9 dành cho các bạn thi học kì 2 tiếp đây (Đề thi tại HN cùng HCM)

Kiểm tra môn Toán lớp 9 thời điểm cuối năm – Sở GD Đà Nẵng: Tổng của hai số bởi 17. Nhì lần của số này...
: Rút gọn biểu thức Q, tìm giá bán trị bé dại nhất"/>
: Rút gọn gàng biểu thức Q, tìm giá chỉ trị nhỏ nhất
*

Đề thi học tập kì 2 lớp 9 môn Văn trường trung học cơ sở Hòa Lợi 2020: Hãy viết đoạn văn ngắn nêu cân nhắc của em...
*

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 9: chứng minh tứ giác BFEC là tứ giác nội tiếp
dulichsenviet.com - website chuyên về đề thi, bình chọn và giải bài bác tập từ bỏ lớp 1 đi học 12. Trang web với hàng triệu lượng truy vấn mỗi tháng, với đối tượng người tiêu dùng là học sinh, cô giáo và bố mẹ trên cả nước.
XEM THEO LỚP
Giải bài xích tập SGK new 2,6