Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 6 sách mới
Bộ đề thi Toán lớp 6 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi Cuối học kì 1 Toán 6 bao gồm đáp án năm 2023 (30 đề)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Cuối học tập kì 1 Toán 6 năm 2023 của tất cả ba cuốn sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều để giúp đỡ học sinh ôn luyện để lấy điểm cao trong những bài thi Toán 6 Cuối kì 1.

Bạn đang xem: De cương on tập toán 6 học kì 1 có đáp an


Đề thi Cuối học kì 1 Toán 6 có đáp án năm 2023 (30 đề)

Xem thử
Xem thử
Xem thử

Chỉ từ bỏ 100k download trọn bộ Đề thi Toán 6 Cuối kì 1 (mỗi cỗ sách) phiên bản word có giải thuật chi tiết:

Bộ đề thi Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi Toán 6 - kết nối tri thức


Bộ đề thi Toán 6 - Cánh diều

Xem thử
Xem thử
Xem thử

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi học kì 1 Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Số tự nhiên x là bội của 4 và thỏa mãn 24 2

B) 1cm2

C) 12cm2

D) 81cm2

Câu 3: Bảng sau biểu hiện điểm kiểm tra một ngày tiết môn Toán của tổ 1

*

Khẳng định nào dưới đây sai:

A) Tổ 1 có 10 học sinh

B) Điểm tối đa mà các bạn trong tổ dành được là 10

C) Điểm thấp độc nhất vô nhị mà chúng ta trong tổ giành được là 4

D) cặp đôi đạt điểm 10 là Hà và Việt

Câu 4: biển báo làm sao sau đấy là hình vuông.

*

A) Hình 3

B) Hình 1

C) Hình 2

D) Hình 4

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) (-2).29 + (-2).(-99) + (-2).(-30).

b) 2023 – 252 : 53 - 27

c) 60:<7.(112 – 20.6) + 5>

d) 750: 130 – <(5.14 – 65)3 + 3>

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) (7x – 15): 3 = 9

b) 71 + (x – 16:22) = 75

c) <43 - (56 - x)>.12 = 384

d) (5 + x)2 - 36 = 0

Bài 3 (2 điểm): học viên khối 6 của một trường A xếp mặt hàng 4, mặt hàng 5 xuất xắc hàng 6 phần đông thừa 1 người. Biết số học viên nằm trong khoảng từ 200 mang đến 300 bạn, tìm số học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình sau

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ sau đây có ngoại hình gì:

*

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp những ước tầm thường của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15


Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tra cứu x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa muốn lát nền cho 1 căn phòng của phòng mình tất cả hình chữ nhật với chiều dài là 8m cùng chiều rộng là 5m. Một số loại gạch lát nền được thực hiện là gạch ốp vuông có cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch men (coi mạch xi măng không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà gồm 42 viên bi red color và 30 viên bi color vàng. Hà có thể chia những nhất vào bao nhiêu túi sao cho số bi đỏ và bi vàng được chia đầy đủ vào các túi? lúc đó mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Phòng giáo dục và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 Toán 6 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các xác minh sau:

A) một vài chia hết mang đến 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) ví như hai số chia hết cho 3 thì tổng của nhị số đó chia hết cho 9.

C) hồ hết số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân chia hết mang lại 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào sau đây được hotline là đối chiếu số 80 ra vượt số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có bốn cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

D) Hình thang gồm hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: vật dụng tự tiến hành phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy quá – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cùng – phép chia.

D) Lũy quá – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một tổ y tế gồm tất cả 220 cô bé và 280 phái mạnh dự định chia thành các nhóm làm thế nào để cho số chị em và số nam ngơi nghỉ mỗi nhóm hồ hết nhau, biết số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể tạo thành mấy nhóm? khi ấy mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 27cm với chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A phân tách hết mang lại 13.

................................

Xem thêm: Cách Bấm Giai Thừa Trên Máy Tính Fx 580Vn Plus, Cách Bấm Giải Thừa Trên Máy Tính Fx 580Vnx

................................

................................

Trên đây tóm tắt một vài nội dung tất cả trong cỗ Đề thi Toán 6 năm 2023 new nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui vẻ truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử
Xem thử
Xem thử

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương cùng học kì:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên và khóa học giành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 sách new của 3 bộ sách: liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh Diều.


Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 1

B. Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 Toán 6 sách mới
D. Đề cương ôn tập học tập kì 1 lớp 6 môn Toán Dạng bài xích tập tự luận

B. Đề cương cứng ôn tập học kì 1 Toán 6 sách mới

I. PHẠM VI ÔN TẬP

*Số học: Chương 1 và chương 2.

*Hình học: Chương 3.

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Chủ đề Nội dung
Lũy thừa với số mũ tự nhiên

- nhận biết được lũy quá với số mũ tự nhiên.

- áp dụng được công thức:

*

- Nêu được vật dụng tự thực hiện phép tính

Quan hệ chia hết trong tập đúng theo số tự nhiên - quan hệ phân tách hết cho: a,b ∈ N, b≠ 0 cơ mà có một số tự nhiên q sao cho: a bq = thì a chiahết cho q.- dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 3, 9.
Số nguyên tố, phù hợp số- nhận ra được số nguyên tố, hợp số.- so sánh được một số tự nhiên ra thừa sốnguyên tố.
Ước số, bội số- Ước số, bội số, ƯCLN, BCNN.- tìm được ƯC, BC và ƯCLN, BCNN.- áp dụng ước số, bội số vào giải toán.
Phép toán với số nguyên- nhận thấy được số nguyên âm, nguyêndương, số nguyên.- trình diễn được số nguyên bên trên trục số, sosánh được hai số nguyên.- tiến hành được phép cộng, trừ với nhân haisố nguyên, những quy tắc thực hiện, nguyên tắc dấungoặc.
Quan hệ phân tách hết vào tập số nguyên- quan lại hệ phân chia hết cùng với số nguyên.- tiến hành phép phân chia (chia hết) với những sốnguyên
Hình học trực quan- nhận ra được những hình trực quan.- Nêu được bí quyết tính diện tích, tính chuvi của một số hình đã được học.- nhận ra được tính đối xứng: Đối xứngtrục, đối xứng tâm

III. BÀI TẬP THAM KHẢO

A. TRẮC NGHIỆM

1. Vạc biểu như thế nào đúng trong những phát biểu bên dưới đây?

A. -3 > -2

B. -2 > 0

C. -4 > 1

D. -5

a) 3.52 + 15.22 – 26:2

b) 2021 + 5<300 – (17 – 7)2>

c) 32.5 + 23.10 – 81:3

d) (519 : 517 + 3) : 7

e)

*

f) 128.46 + 128.32 + 128.22

Dạng 3: TÌM X

Bài 5: Tìm x, biết

a) 165 : x = 3

b) x – 71 = 129

c) 9x- 1 = 9

d) 32(x + 4) – 52 = 5.22

e) 135 – 5(x + 4) = 35

f) x4 = 16

Dạng 4: DẤU HIỆU phân tách HẾT - BỘI VÀ ƯỚC

Bài 6: Tìm các chữ số x và y sao cho

a) Số 17x phân chia hết cho cả 2 cùng 3.

b) Số x45y chia hết cho tất cả 2; 5; 3 với 9.

Bài 7: Tìm x, biết:

1) 24 ⋮ x; 36 ⋮ x ; 150 ⋮ x cùng x lớn nhất.

3) x ∈ ƯC(54 ; 12) cùng x > -10

2) x ∈ BC(6; 4) với 16 ≤ x ≤50.

4) x ⋮ 4; x ⋮ 5; x ⋮ 8 cùng -20

Bài 8: search ƯCLN, BCNN của

a) 12 với 18

b) 24; 36 và 60

Dạng 5: TOÁN ĐỐ

Bài 9: học sinh khối 6 gồm 195 nam với 117 con gái tham gia lao động. Thầy phụ trách hy vọng chia ra thành những tổ làm sao để cho số phái nam và bạn nữ mỗi tổ đều bởi nhau. Hỏi hoàn toàn có thể chia những nhất mấy tổ? từng tổ bao gồm bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Bài 10: tìm kiếm số học sinh khối 6 của một trường hiểu được khi xếp thành các tổ bao gồm 36 hoặc 90 học sinh đều vừa đủ, số học viên khối 6 nằm trong vòng từ 300 mang đến 400 em.

Bài 11: Ngoan, Lễ, Độ vẫn trực nhật chung với nhau ngày bây giờ là đồ vật hai. Hiểu được Ngoan cứ 4 ngày trực nhật một lần, Lễ 8 ngày trực một lần, Độ 6 ngày trực một lần. Hỏi sau tối thiểu mấy ngày thì Ngoan, Lễ, Độ lại trực thông thường lần tiếp theo? Đó là vào trong ngày thứ mấy vào tuần?

Đề cương ôn tập học tập kì 1 Toán 6 liên kết tri thức

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:Câu 1: bố số nào sau đấy là ba số trường đoản cú nhiên tiếp tục tăng dần:

A. B – 1; b; b + 1 (b ∈ N).

B. B; b + 1; b + 2 (b∈ N).

C. 2b; 3b; 4b (b ∈ N).

D. B + 1; b; b - 1 (b ∈N)..

Câu 2: Giá trị của tổng

*
là:

A. 5050.

B. 2500.

C. 5000.

D. 2450.

Câu 3: hiệu quả của phép tính

*
bằng:

A. 5.

B. 58

C. 57

D. 56

Câu 4: Biết

*
. Vậy giá trị của là:

A. X = 0.

B. X = 3.

C. X = 7.

D. X = 3 với x = 7.

Câu 5: cho số

*
chữ số phù hợp để M chia hết là:

A. 2.

B. 8.

C. 4.

D. 5.

Ngoài ra các bạn học sinh hoàn toàn có thể tham khảo thể loại sách mới chương trình GDPT:

C. Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán sách cũ

I. PHẦN SỐ HỌC:

* Chương I:

Tập hợp: bí quyết ghi một tập hợp; xác định số bộ phận của tập hợp
Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số từ bỏ nhiên;đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 toán 6 những công thức về lũy thừa với thứ tự thực hiện phép tính
Tính chất chia hết của một tổng và những dấu hiệu chia hết mang đến 2, 3, 5, 9Phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tố
Cách tra cứu ƯCLN, BCNN

* Chương II:

Thế nào là tập hợp các số nguyên. Thiết bị tự trên tập số nguyên
Quy tắc: cộng hai số nguyên cùng dấu, cùng hai số nguyên không giống dấu, trừ nhị số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc đưa vế.

Tham khảo cỗ đề thi học tập kì 1 bắt đầu nhất: cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

II. PHẦN HÌNH HỌC

1. Thay nào là điểm, đoạn thẳng, tia?

2. Khi nào ba điểm A, B, C trực tiếp hàng?

3. Bao giờ thì điểm M là điểm nằm giữa đoạn trực tiếp AB?

- Trung điểm M của đoạn trực tiếp AB là gì?

4. Vậy nào là độ lâu năm của một đoạn thẳng?

- cầm cố nào là hai tia đối nhau? Trùng nhau? Vẽ hình minh hoạ cho mỗi trường hợp.

5. Cho 1 ví dụ về cách vẽ:

Đoạn thẳng. Đường thẳng. Tia.

Trong những trường hợp giảm nhau; trùng nhau, tuy vậy song?