*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Để bảo đảm được con số và chất lượng nông sản, đề xuất phải tiến hành thu hoạch như thế nào?

A. Thu hoạch thời điểm đúng độ chín.

Bạn đang xem: Để đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản cần phải tiến hành thu hoạch như thế nào

B. Nhanh gọn.

C. Cẩn thận.

D. Tất cả các ý trên.


*

*

Đáp án: D

Giải thích: (Để bảo đảm an toàn được con số và quality nông sản, cần phải triển khai thu hoạch khi:

- Thu hoạch thời điểm nông sản đúng độ chín. - cấp tốc gọn. - cảnh giác – SGK trang 47)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

9.Để đảm bảo an toàn được con số và unique nông sản, buộc phải phải thực hiện thu hoạch như vậy nào?

Thu hoạc đúng độ chín, cẩn thận.

Thu hoạch đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận.

Thu hoạch nhanh gọn, cẩn thận.

Thu hoạch cẩn thận, mới chín tới tới.

em yêu cầu gấp ạ


Để bảo đảm được số lượng và chất lượng nông sản, nên phải tiến hành thu hoạch như thế nào?

A. Thu hoạch lúc đúng độ chín.

B. Cấp tốc gọn.

C. Cẩn thận.

D. Toàn bộ các ý trên.


Câu 12: Để bảo vệ số lượng và quality nông sản nên thu hoạch như vậy nào?
A. Cấp tốc gọn.B. Cẩn thận.C. Đúng lúc.D. Toàn bộ các ý trên.Câu 13: Luân canh là gì?
A.Trên cùng một diện tích s trồng 2 loại cây cỏ khác nhau.B.Là cách gieo trồng Luân phiên các loại cây cối khác nhau trên thuộc 1 diện tích.C.Lầ tăng số vụ gieo trồng những năm trên thuộc 1 diện tích.D.Tất cả những phương án trên.Câu 14: Tăng vụ có chức năng gì...

Câu 12: Để đảm bảo số lượng và unique nông sản đề nghị thu hoạch như thế nào?

A. Cấp tốc gọn.

B. Cẩn thận.

C. Đúng lúc.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 13: Luân canh là gì?

A.Trên cùng một diện tích trồng 2 loại cây xanh khác nhau.

B.Là giải pháp gieo trồng Luân phiên các loại cây cỏ khác nhau trên thuộc 1 diện tích.

C.Lầ tăng số vụ gieo trồng những năm trên cùng 1 diện tích.

D.Tất cả những phương án trên.

Câu 14: Tăng vụ có tác dụng gì bên dưới đây?

A.Tăng độ phì nhiêu cho đất. B.Giảm sâu bệnh.

C.Tăng thành phầm thu nhập. D.Điều hòa dinh dưỡng.

Câu 15: Luân canh có chức năng sau:

A.Sử dụng đất hợp lý.

B.Điều hòa dinh dưỡng tăng mức độ phì nhiêu mang lại đất và sút sâu bệnh.

C.Sử dụng phải chăng ánh sáng.

D.Góp phần tăng thành phầm thu hoạch.


#Công nghệ lớp 7
2
Lê Michael

D

B

C

B


Đúng(0)
Fujio Annie

12D

13A

14C

15B


Đúng(1)
Câu 12: Để bảo đảm an toàn số lượng và chất lượng nông sản buộc phải thu hoạch như thế nào?
A. Nhanh gọn.B. Cẩn thận.C. Đúng lúc.D. Toàn bộ các ý trên.Câu 13: Luân canh là gì?
A.Trên thuộc một diện tích trồng 2 loại cây trồng khác nhau.B.Là biện pháp gieo trồng Luân phiên các loại cây xanh khác nhau trên thuộc 1 diện tích.C.Lầ tăng số vụ gieo trồng trong thời điểm trên cùng 1 diện tích.D.Tất cả các phương án trên.Câu 14: Tăng vụ có tác dụng gì...
Đọc tiếp

Câu 12: Để bảo đảm an toàn số lượng và quality nông sản buộc phải thu hoạch như thế nào?

A. Nhanh gọn.

B. Cẩn thận.

C. Đúng lúc.

D. Tất cả các ý trên.

Xem thêm: Ảnh Mèo Simmy Ngoài Đời Cute Nhất, Ảnh Simmy Ngoài Đời Cute Nhất

Câu 13: Luân canh là gì?

A.Trên thuộc một diện tích trồng 2 loại cây trồng khác nhau.

B.Là cách gieo trồng Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng 1 diện tích.

C.Lầ tăng số vụ gieo trồng trong thời hạn trên thuộc 1 diện tích.

D.Tất cả các phương án trên.

Câu 14: Tăng vụ có chức năng gì bên dưới đây?

A.Tăng độ phì nhiêu cho đất. B.Giảm sâu bệnh.

C.Tăng sản phẩm thu nhập. D.Điều hòa dinh dưỡng.

Câu 15: Luân canh có tính năng sau:

A.Sử dụng khu đất hợp lý.

B.Điều hòa dinh dưỡng tăng mức độ phì nhiêu mang lại đất và sút sâu bệnh.

C.Sử dụng phù hợp ánh sáng.

D.Góp phần tăng sản phẩm thu hoạch.

Câu 16: Trồng ngô xen đậu tương vào vụ đông xuân là hình thức:

A.Xen canh. B.Tăng vụ.

C.Luân canh . D.Tất cả những đáp án trên.

Câu 17: Tăng vụ là gì?

A.Là tăng số vụ gieo trồng trong thời điểm trên cùng 1 diện tích.

B.Là tăng số cây cỏ trên thuộc 1 diện tích.

C.Là trông 2 loại cây không giống nhau trên cùng 1 diện tích.

D.Là gieo trồng luân phiên 2 loại cây xanh khác nhau.

Câu 18: vai trò của rừng đó là gì?

A.Làm sạch môi trường xung quanh không khí.

B.Phòng hộ, chắn gió, kháng xói mòn, vây cánh lụt, lở đất.

C.Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xuất khẩu, bảo tồn hệ sinh thái xanh rừng, nghiên cứu khoa học.

*

Để bảo vệ được con số và chất lượng nông sản, phải phải thực hiện thu hoạch như thế nào?

A. Thu hoạch cơ hội đúng độ chín.

B. Cấp tốc gọn.

C. Cẩn thận.

D. Toàn bộ các ý trên.


*

*

9.Để bảo đảm an toàn được con số và unique nông sản, đề nghị phải tiến hành thu hoạch như thế nào?

Thu hoạc đúng độ chín, cẩn thận.

Thu hoạch đúng độ chín, nhanh gọn lẹ và cẩn thận.

Thu hoạch nhanh gọn, cẩn thận.

Thu hoạch cẩn thận, vừa chín tới tới.

em cần gấp ạ

 


Để đảm bảo an toàn được con số và quality nông sản, phải phải thực hiện thu hoạch như thế nào?

A. Thu hoạch thời gian đúng độ chín.

B. Cấp tốc gọn.

C. Cẩn thận.

D. Toàn bộ các ý trên.


Em hãy nêu các cách thức thu hoạch, bảo vệ và chế biến nông sản. Liên hệ thực tế sống địa phương em bao gồm loại nông sản nào, cách thu hoạch, bảo quản chúng ra sao?


 Nhà các bạn An có trồng một số trong những luống đậu xanh đã đến lúc thu hoạch .Sáng ni trời đưa mưa nhà của bạn An đã có kéo để cắt thu hoạch đậu xanh.Theo em các bạn An đã thu hoạch đúng cách thức và đúng thời điểm chưa ? Em cần khuyên bạn thế nào cho phù hợp ?

 Nhà bạn An bao gồm trồng một vài luống đậu xanh đã đến lúc thu hoạch .Sáng ni trời chuyển mưa nhà của bạn An đã mang kéo để cắt thu hoạch đậu xanh.Theo em các bạn An vẫn thu hoạch đúng cách thức và đúng thời gian chưa ? Em phải khuyên bạn thế nào cho tương xứng ?


Nhà các bạn An có trồng một số luống đậu xanh đã tới lúc thu hoạch .Sáng nay trời gửi mưa nhà bạn An đã có kéo để cắt thu hoạch đậu xanh.Theo em bạn An đang thu hoạch đúng phương pháp và đúng thời khắc chưa ? Em đề nghị khuyên bạn như thế nào cho cân xứng ?

 


Câu 24: các loại nông sản như hoa ly thường xuyên được thu hoạch bằng phương thức nào?
A. Hái
B. Nhổ
C. Đào
D. Cắt
Câu 25: những loại nông sản như rau mùi, rau cho nên thường được thu hoạch bằng cách thức nào?
A. Hái
B. Nhổ
C. Đào
D. Cắt
Câu 26: Ở các tỉnh khu vực miền bắc nước ta, thời vụ gieo trồng cây bắp cải thường là vào tháng nào sau đây?
A. Tháng 11 mang lại tháng 2 năm sau
B. Mon 3 mang đến tháng 7C. Tháng 8 đến tháng 12D. Tháng 4 đến tháng 6Câu 27: Ở những tỉnh miền bắc bộ nước ta, thời vụ gieo trồng cây mùng tơi thường xuyên là và...
Đọc tiếp

Câu 24: những loại sản phẩm nông nghiệp như hoa ly hay được thu hoạch bằng phương thức nào?

A. Hái

B. Nhổ

C. Đào

D. Cắt

Câu 25: những loại nông sản như rau củ mùi, rau vậy nên thường được thu hoạch bằng phương pháp nào?

A. Hái

B. Nhổ

C. Đào

D. Cắt

Câu 26: Ở những tỉnh khu vực miền bắc nước ta, thời vụ gieo trồng cây cải bắp thường là hồi tháng nào sau đây?

A. Tháng 11 cho tháng hai năm sau

B. Mon 3 đến tháng 7

C. Mon 8 cho tháng 12

D. Tháng bốn đến tháng 6

Câu 27: Ở những tỉnh miền bắc bộ nước ta, thời vụ gieo trồng cây mùng tơi thường là trong thời điểm tháng nào sau đây?

A. Mon 11 mang đến tháng hai năm sau

B. Mon 3 mang lại tháng 7

C. Mon 8 mang lại tháng 12

D. Tháng tư đến tháng 6

Câu 28: bạn Hoa gieo 50 hạt đỗ đen vào khay, hàng ngày quan tâm cẩn thận. Sau 5 ngày Hoa đếm được 35 hạt nảy mầm, Hoa tiếp tục âu yếm và sau 8 ngày thì thấy cả 50 hạt sẽ nảy mầm. Mức độ nảy mầm của phân tử giống đó là:

A. 70%

B. 80%

C. 90%

D.100%

Câu 29: các bạn Hoa gieo 50 hạt đỗ đen vào khay, sản phẩm ngày chăm lo cẩn thận. Sau 5 ngày Hoa đếm được 35 phân tử nảy mầm, Hoa tiếp tục quan tâm và sau 8 ngày thì thấy cả 50 hạt sẽ nảy mầm. Tỉ trọng nảy mầm của phân tử giống đó là:

A. 70%

B. 80%

C. 90%

D.100%

Câu 30: các bạn Hoa gieo 50 hạt đỗ black vào khay, mặt hàng ngày quan tâm cẩn thận. Sau 5 ngày Hoa đếm được 35 hạt nảy mầm, Hoa tiếp tục quan tâm và sau 8 ngày thì thấy cả 50 hạt sẽ nảy mầm. Trong những nhận xét sau, dìm xét làm sao đúng?