Đề kiểm soát giữa kì 1 toán 6 liên kết tri thức

A. Đề thi thân kì 1 Toán 6 sách Kết nối học thức - Đề 1B. Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Kết nối học thức - Đề 2

Đề thi thân kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2022- 2023 được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp những đề thi hay và mới nhất để những em học sinh lên chiến lược ôn tập cho bài xích thi thân học kì 1. Sau đây là cụ thể đề thi với đáp án.

Bạn đang xem: De thi giữa kì 1 toán 6 kết nối tri thức


A. Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Kết nối học thức - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: cho tập vừa lòng

*
. Chọn khẳng định đúng.

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Tập phù hợp

*
gồm số phần tử là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa phân tách hết mang đến 3 vừa phân tách hết cho 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy vượt với số mũ tự nhiên và thoải mái có đặc điểm nào sau đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Cặp số phân tách hết đến 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm khẳng định đúng vào các xác định sau:

A. Một số chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết đến 3

B. Nếu hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của nhị số đó phân tách hết cho 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn chia hết cho 5

D. Số phân chia hết đến 2 là số gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8


Câu 7: Số 41 là

A. Hợp số

B. Không hẳn số nguyên tố

C. Số nguyên tố

D. Không hẳn hợp số

Câu 8: các cặp số nào dưới đây nguyên tố thuộc nhau?

A. 3 cùng 11

B. 4 và 6

C. 2 với 6

D. 9 cùng 12

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: triển khai các phép tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Tìm x biết:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*
cùng x mập nhất

Câu 3: một tổ y tế tất cả 280 nam, 220 phái nữ dự định chia thành các nhóm làm sao cho số nam và số người vợ ở từng nhóm hầu hết nhau, biết số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm với không to hơn 5 nhóm. Hỏi rất có thể chia nhóm thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam, từng nào nữ?

Câu 4: Cho

*
. Chứng tỏ rằng A phân chia hết đến 13

Đáp án Đề thi Toán lớp 6 thân học kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)


1. A

2. C

3. C

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A


II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1:

a.

*

b.

*

c.

*


d.

*

*

Câu 2:

a.

*

*

Vậy x = 28

b.

*

*

Vậy x = 5

c.

*

*

Vậy x = 11

d. Ta có:

*

Ta lại có:

*

Do x lớn số 1 => x = 5

Câu 3:

Gọi số nhóm đề xuất chia là x (x > 1)

Ta có: Đội y tế gồm 280 nam, 220 thiếu phụ dự định tạo thành các nhóm làm sao để cho số nam với số bạn nữ ở mỗi nhóm rất nhiều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có: 

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) 1; 2; 4; 5; 10; 20

Do số team chia được không ít hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm

x∈ 2; 4; 5

Ta có bảng sau:

Số nhómSố người con gái trong nhómSố nam trong nhóm
2110140
45570
54456

Câu 4

*

B. Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Kết nối học thức - Đề 2

I. Ma trận đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị con kiến thức

Mức độ tấn công giá

Tổng % điểm

 

 

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

 

 

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

1

Số từ bỏ nhiên

(24 tiết)

Số từ bỏ nhiên. Những phép tính cùng với số từ bỏ nhiên. Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

1

(TN1)

0,25đ

 

 

2

(TL1,3)

2

(TN10,11)

0,5đ

 

 

1

(TL5)

0,75đ

 

7,25

 

 

Tính phân chia hết vào tập hợp những số từ bỏ nhiên. Số nguyên tố. Ước bình thường và bội chung

3

(TN2,3,4)

0,75đ

1

(TL2)

1,5đ

 

1

(TN8)

0,25đ

 

1

(TN12)

0,25đ

 

 

 

 

3

Các hình phẳng trong thực tiễn

(10 tiết)

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

1

(TN5)

0,25đ

 

 

 

 

 

 

 

 

2,75

 

 

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

2

(TN6,7)

0,25đ

 

1

(TN9)

0,25đ

 

 

1

(TL4)

 

 

 

Tổng: Số câu

Điểm

7

1,5đ

2

1,5đ

2

0,5đ

1

3

0,75đ

1

 

1

0,75đ

17

10,0đ

Tỉ lệ %

30%

35%

27.5%

7.5%

100%

Tỉ lệ chung

65%

35%

100%

II. Đề bình chọn giữa kì 1 toán 6 kết nối tri thức

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) lựa chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. mang lại A = x ∈ N* I x ≤ các phần tử của tập phù hợp A

A. A= 1; 2; 3; 4; 5

B. A= 0; 1; 2; 3; 4

C. A= 1; 2; 3; 4

D. A= 0; 1; 2; 3; 4; 5

Câu 2. những số nguyên tố nhỏ dại hơn 10 là:

A. 2; 3; 5; 7; 9

B. 2; 3; 5; 7

C. 1; 3; 5; 7

D. 2; 3; 5

Câu 3. Số nào dưới đấy là bội của 9?

A. 509

B. 690

C. 809

D. 504

Câu 4. . Số nào tiếp sau đây chia hết cho tất cả 5 cùng 9?

A. 250

B. 395

C. 135

D. 369

Câu 5. xác minh nào sau đây là đúng?

Trong hình chữ nhật:

A. Tứ góc đều nhau và bởi 60o


B. Hai đường chéo không bởi nhau

C. Tư góc đều bằng nhau và bằng 90o

D. Hai đường chéo song tuy vậy với nhau

Câu 6. khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nhì góc kề 1 đáy của hình thang cân đối nhau.

B. Vào hình thoi các góc đối không bằng nhau.

C. Nhị đường chéo của hình bình hành giảm nhau tại trung điểm của từng đường.

D. Nhị đường chéo cánh của hình vuông vắn bằng nhau.

Câu 7. trong những số sau, số như thế nào là số trường đoản cú nhiên?

A. 0

B. 4,5.

C.

*

D. 0,

Câu 8. Số 10 không hẳn là bội của số thoải mái và tự nhiên nào bên dưới đây?

A. 2.B. 5.C. 10.D. 20.

Câu 9. mang lại tam giác hồ hết ABC với AB = 15 cm. Độ lâu năm cạnh BC là

A. 15 cm.

Xem thêm: Người khác nhìn mình có giống trong gương không, vì sao trong gương đẹp hơn ngoài đời

B. 7,5 cm.C. 30 cm.D. 5 cm.

Câu 10. nhân tố nào tiếp sau đây không đề xuất của hình chữnhật?

A. Nhị cặp cạnh đối diện song song

B. Có 4 góc vuông

C. Nhị cặp cạnh đối diện bằng nhau

D. Nhì đường chéo vuông góc cùng với nhau

Câu 11. Số 4 tất cả mấy ước?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12. Biết 2.x + 2 = 8 thì giá trị của x là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1: (TH_TL1 -1,5 điểm) tiến hành phép tính 23.64 + 23.36

Bài 2: (NB_TL2 -1,5điểm) Liệt kê những ước phổ biến của 4 cùng 12.

Bài 3:(VD_TL3 1,0 điểm). Gồm 12 quả táo, đôi mươi quả cam, 24 trái xoài. Lan mong chia số đông mỗi các loại quả kia vào những hộp quà. Tính số hộp quà các nhất mà Lan rất có thể chia được.

Bài 4: (VD_TL3 2điểm)

Một miếng ruộng hình thang có form size như hình vẽ,

a) Tính diện tích s mảnh ruộng

b) Hỏi mảnh ruộng mang đến sản lượng bao nhiêu kg thóc. Biết năng suất lúa là 0,6 kg/m2

Bài 5: (VD_TL3 0,75 điểm)

Không tiến hành tính tổng, chứng minh rằng A = 2 + 22 + 23 + … + 220 phân chia hết đến 5.

-------------Hết--------------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ.án

A

B

D

C

C

B

A

D

A

D

C

B

PHẦN II. TỰ LUẬN:

Bài

Đáp án

Điểm

1

(1,5 đ)

23.64 + 23.36

=23 .(64+ 36)

=23.100

=2300

0,5

0,5

0,5

2

(1,5 đ)

Các ước phổ biến của 12 là 1;2;4

1,5

3

(1,0 đ)

Số vỏ hộp quà các nhất mà Lan có thể chia được là ƯCLN(12, 20, 24)

12 = 22 . 3 ; 20 = 22 . 5 ; 24 = 23 . 3

ƯCLN(12, 20, 24) = 2 2 = 4

Vậy số hộp quà những nhất nhưng Lan có thể chia được là 4 hộp.

0,25

0,25

0,25

0,25

4

(2 đ)

a) diện tích mảnh ruộng là:

<(13 + 27) . 10> 2 =200 (m2)

b) miếng ruộng cho sản lượng thóc là:

200 . 0,6 = 120 (kg)

1

1

5

(0,75 đ)

A = 2 + 22 + 23 + … + 220 phân tách hết cho 5.

A = (2 + 22 + 23 + 24 ) +(25 + 26 + 27 + 28 )+…+ (217 + 218 + 219 + 220 )

A = 30( 1+ 24 + …+ 216 )

A phân chia HẾT đến 5

 

0,25

0,25

0,25


Trong công tác sách mới lớp 6, cùng với mục đích chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện và giảng dạy và học tập những môn học tập của sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường lớp 6. Vn
Doc mời các thầy cô giáo, những bậc cha mẹ và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng giành riêng cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho lịch trình sách mới năm học tới.

Tại đây gần như là những tài liệu liệu được mua miễn giá tiền về sử dụng. Rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và những bạn.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán sách Kết nối tri thức - Đề 3

A. Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
B. Đáp án đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2022 - 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Đề số 3 là tư liệu được soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng vắt kiến thức những dạng bài bác tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Tiếp sau đây mời các em cùng tìm hiểu thêm và sở hữu về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt công dụng cao.

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1

A. Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Năm học tập 2022 – 2023 - Đề 3


I. Phần trắc nghiệm (Học sinh làm bài xích vào đề thi)

Câu 1 (1 điểm) Các mệnh đề sau đúng tốt sai: Đánh dấu X vào ô được chọn.

STT

Mệnh đề

Đúng

Sai

1

Số dư trong phép phân chia 1504 chia 12 là 5.

2

Tập là tập hợp không có thành phần nào.

3

154 + (125 - 5) = (154 – 5) + 125.

4

Ước thông thường của (12; 11) là 2

Câu 2 (1 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước đáp án đúng:

1. Thứ tự triển khai phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A. Phép phân tách – phép cùng – lũy thừa

B. Phép cùng – Lũy quá – Phép chia

C. Lũy vượt – Phép cùng – Phép chia

D. Lũy vượt – Phép phân chia – Phép cộng

2. Có từng nào số tự nhiên có hai chữ số?

A. 99

B. 100

C. 90

D. 92

Câu 3 (1 điểm) Điền giải đáp đúng vào phần để trống:

Trong phép chia một vài tự nhiên đến 3 hoàn toàn có thể có các số dư là ___________________

Số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có bốn chữ số khác nhau là: _____________________

II. Phần từ bỏ luận

Câu 1 (1 điểm) Viết các tập phù hợp sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử:

a.

*

c) 250 : 5 . <78 . 19900 - (1997 - 1969)>

d) 63 . 73 - 27 . 63 + 37 . 73 - 27 . 37

Câu 3 (2 điểm) Tìm x biết:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 4 (1,5 điểm) bạn Hoa hy vọng cắt một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60cm cùng 960cm thành các mảnh nhỏ tuổi hình vuông sao cho tấm bìa được giảm hết, không thừa không thiếu. Tính độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông.

Câu (0,5 điểm) Tìm số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số biết số đó chia cho tổng các chữ số của chính nó thu được 7 dư 6.

B. Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

I. Đáp án phần trắc nghiệm

Câu 1 (1 điểm)

STT

Mệnh đề

Đúng

Sai

1

Số dư trong phép chia 1504 phân tách 12 là 5.

X

2

Tập là tập thích hợp không có thành phần nào.

X

3

154 + (125 - 5) = (154 – 5) + 125.

X

4

Ước chung của (12; 11) là 2

X

Câu 2 (1 điểm)

Đáp án: C. Lũy quá – Phép cộng – Phép chia

Đáp án: C. 90

Câu 3 (1 điểm) Điền giải đáp đúng vào phần để trống:

Trong phép chia một số trong những tự nhiên cho 3 có thể có những số dư là 0; 1; 2

Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác biệt là: 1023

II. Đáp án phần từ luận

Câu 1 (1 điểm) Viết những tập phù hợp sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử:

a. B = 1

b. C = 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17

Câu 2:

a. 37.99 + 37.41 = 37.(99 + 41) = 37.140 = 5180

b.

*c.

*

*

d. 63.73 - 27.63 + 37.73 - 27.37

= (63.73 - 27.63) + (37.73 - 27.37)

= 63.(73 - 27) + 37.(73 - 27)

= (73 - 27).(63 . 37)

= 46 . 100 = 4600

Mời thầy cô và học viên tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-------------------------------------------

Đề thi tiếp theo:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 cuốn sách Cánh Diều

Đề thi thân kì 1 Toán 6 cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

-------------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày - Đề 3 mời chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều đề thi giỏi và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và cực nhọc dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn chắn, củng nuốm và thế chắc kiến thức và kỹ năng nhất.