Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 8 năm 2022 - 2023 bao gồm 9 đề gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa kì 2 lớp 8


Đề thi giữa kì 2 Toán 8 được biên soạn bám sát đít nội dung lịch trình trong sách giáo khoa. Trải qua đề thi Toán lớp 8 giữa học kì 2 sẽ giúp quý thầy cô giáo xây dựng đề đánh giá theo chuẩn kiến thức cùng kỹ năng, góp phụ huynh đánh giá kiến thức cho các con của mình. Đặc biệt giúp các em luyện tập củng nỗ lực và nâng cấp kỹ năng làm quen với những dạng bài tập để làm bài soát sổ giữa học kì 2 đạt hiệu quả tốt. Ngoài ra các bạn đọc thêm một số đề thi như: đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 8, đề thi thân kì 2 môn lịch sử hào hùng 8.

TOP 9 Đề thi giữa kì 2 Toán 8 năm 2022 - 2023


Đề thi giữa học kì 2 Toán 8 - Đề 1

Câu 1 (2,5 điểm): Giải những phương trình sau:

a) 3x + 25 = 0

b) (x – 5)(4x + 3) = 31(x – 5)

Câu 2 (2 điểm):

Cho phương trình: 2(m - 2)x + 3 = 3m – 13 (1)

a) tìm kiếm m nhằm phương trình (1) là phương trình số 1 một ẩn.

b) với cái giá trị nào của m thì phương trình (1) tương đương với phương trình

3x + 7 = 2(x - 1) +8 (2).

Câu 3 (2 điểm): Giải việc sau bằng cách lập phương trình:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50 km/h. Lúc từ B về A ô tô đi với vận tốc bé dại hơn vận tốc lúc đi 20 km/h nên thời hạn lúc về hết nhiều hơn lúc đi là 40 phút. Tính độ nhiều năm quãng đường AB.

Câu 4 (3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 8cm, BC = 6cm. Hotline H là chân con đường vuông góc kẻ trường đoản cú A xuống BD, phân giác của

*
giảm BD sinh sống E.


a) hội chứng minh: Tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD.

b) minh chứng AH.ED = HB.EB.

c) Tính diện tích tứ giác AECH.

Câu 5 (0,5 điểm): mang lại biểu thức

*

Hãy tìm quý hiếm của a để M nhấn giá trị nhỏ tuổi nhất.

Đề thi thân kì 2 Toán 8 - Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 Toán 8

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Phương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giải

Nhận biết được phương trình hàng đầu 1 ẩn

Vận dụng được biện pháp giải phương trình dạng ax + b = 0 nhằm giải bài tập.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 1

0.25đ

2.5%

Bài 1abd

1.75đ

17.5%

4 câu

2.0đ

20%

2. Tập nghiệm của phượng trình bậc nhất

Hiểu được một số trong những là nghiệm của phương trình khi thỏa mãn VT=VP.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 2,3,4,5

1.0đ

10%

4 câu

1.0đ

10%

3. Phương trình tích

Giải được bài bác tập đơn giản và dễ dàng phương trình dạng phương trình tích

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 13

0.25đ

2.5%

Bài 1c

0.75đ

7.5%

2 câu

1.0đ

10%

4. Phương trình đựng ẩn sinh sống mẫu

Tìm được ĐKXĐ của phương trình đựng ẩn sinh sống mẫu

Vận dụng được cách giải phương trình chưa ẩn làm việc mẫu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 6;7

0.5đ

5%

Bài 1e

1.0đ

10%

3 câu

1.5đ

15%

5. Định lí Ta - lét cùng hệ quả của định lí Ta - lét

Nhận biết đoạn thẳng tỉ lệ

Hiểu được định lí Ta-lét và hệ trái của định lí Ta-lét

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 8;12

0.5đ

5%

Câu 10;11

0.5đ

5%

4 câu

1.0đ

10%

6. đặc điểm đường phân giác của tam giác

Hiểu được đặc thù đường phân giác của tam giác

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 9;15

0.5đ

5%

2 câu

0.5đ

5%

7. Những trường phù hợp đồng dạng của tam giác

Biết được tỉ số đồng dạng của hai tam giáctừ đó tương tác đến tỉ số chu vi, mặt đường cao,...

Vận dụng được những trường hợp đồng dạng của tam giác vào giải bài bác tập

Vận dụng được các trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vào giải bài bác tập

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 14;16

0.5đ

5%

Bài 2a

0.75đ

7.5%

Bai 2b

1.75đ

17.5%

4 câu

3.0đ

30%

TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %

5 câu

1.25đ

12.5%

10 câu

2.5đ

25%

1 câu

0.25đ

2.5%

5 câu

3.25đ

32.5%

2 câu

2.75đ

27.5%

23 câu

10đ

100%


Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 8

Câu 1 (2,0 điểm) đến biểu thức:

*
(với
*
với
*
 ).

a. Rút gọn biểu thức A

b. Tính

*
 biết x thỏa mãn
*

Câu 2 ( 2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a. (x-2)(2 x-1)=5(2-x)

b.

*

Câu 3 (2,0 điểm). Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình:

Một xe pháo máy ý định đi trường đoản cú A mang đến B với gia tốc 35km/h. Cơ mà khi đi được một phần quãng con đường AB thì xe pháo bị hỏng nên tạm dừng sửa 15 phút, để kịp cho B đúng giờ người đó tăng vận tốc thêm 5km/h trên quãng đường còn lại. Tính độ lâu năm quãng đường AB.

Câu 4 (3,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD có AC>BD). Vẽ

*
tại mathrmE ;
*
tại F;
*
trên H

a. CMR:

*

b. CMR:

*

c. Tia bảo hành cắt mặt đường thẳng CD tại Q; giảm cạnh AD tại K .

*

Câu 5: (0,5 điểm) Giải phương trình sau:

(x2 + 9) (x2 + 9x) = 22(x-1)2

Đáp án đề khám nghiệm giữa kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1:

*
( với
*
).
*

b. Cùng với

*

Thay vào Q ta được:

*

Vậy Q=2021 lúc

*

Câu 2

a. (x-2)(2 x-1)=5(2-x)

*

Vậy S-2 ; 2

*


Đk:

*

*
*

Vậy S=0

...............

Đề thi thân kì 2 Toán 8 - Đề 3

Ma trận đề thi thân kì 2 Toán 8

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Phương trình hàng đầu 1 ẩn

Chỉ ra được phương trình số 1 một ẩn; ĐKXĐ của phương trình đựng ẩn sống mẫu.

Giải được pt hàng đầu 1 ẩn. Giải được pt dạng tích đơn giản.Giải được pt chứa ẩn sinh hoạt mẫu.

Thực hiện tại đúng quá trình giải một bài bác toán bằng cách lập pt.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ (%)

2

2

20%

3

1,5

15%

1

2

20%

6

5,5

55%

Tam giác đồng dạng

Nêu được câu chữ định lý Talet trong tam giác.

Tính được tỉ số của nhị đoạn trực tiếp theo thuộc một đơn vị chức năng đo.

Chứng minh được hai tam giác đồng dạng

Chứng minh được sự bởi nhau của những tích đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ (%)

1

1

10 %

1

1,5

15%

1

1

10%

1

1

10%

4

4,5

45%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ (%)

3

3

30%

4

3

30%

2

3

30%

1

1

10%

10

10

100%

Đề thi thân kì 2 môn Toán 8

Câu 1: Phát biểu khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn?

Trong các phương trình sau, phương trình như thế nào là phương trình bậc nhất một ẩn. Xác định các thông số a,b.

a) 2x – 4 = 0

b) x - 9y = 0

Câu 2:Viết một phương trình chứa ẩn ở mẫu và cho biết ĐKXĐ của phương trình đó?

Câu 3: Hãy nêu định lý Talet (thuận) vào tam giác và viết giả thiết tóm lại cho định lý?

Câu 4: Giải phương trình:

a, Giải phương trình : 3x – 9 = 0

b) x(x - 3) + 2(x - 3) = 0

c)

*

Câu 5: Một học sinh đi xe đạp điện từ nhà mang đến trường với tốc độ 15km/h. Thời gian về bên đi với gia tốc 12km/h nên thời hạn về nhiều hơn thế thời gian đi là 10 phút. Tính quãng đường từ nhà đến trường.

Câu 6: mang đến ΔABC gồm AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB rước điểm D làm sao để cho BD = 2cm, bên trên cạnh AC mang điểm E thế nào cho AE = 9cm.

a) Tính các tỉ số

*


b) hội chứng minh: ΔADE đồng dạng ΔABC.

c) Đường phân giác của góc BAC cắt BC trên I. Hội chứng minh: IB.AE = IC.AD.

Đáp án đề thi thân kì 2 Toán 8

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

- Nêu đúng định nghĩa pt số 1 một ẩn

a) 2x – 4 = 0 ( a = 2; b = -4)

0,5

0,5

Câu 2

- Nêu được đúng nội dung định lý Talet.

0,5

- Viết được đúng đưa thiết, tóm lại nội dung định lý Talet.

0,5

Câu 3

- Viết đúng phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Xem thêm: Cho fe + hno3 loãng dư - fe hno3 = h2o no fe(no3)3

Tìm đúng ĐKXĐ cho phương trình vừa viết

a, Giải phương trình

3x – 9 = 0

⇔3x = 9

⇔ x = 3

Vậy tập nghiệm của pt là S = 3

0,5

0,5

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 8 - Đề 4

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Chọn đáp án đúng

Câu 1: Số nghiệm của phương trình (x – 4)(x – 3)(x + 2) = 0 là:

A. Vô nghiệm
B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: kiếm tìm x biết 13 – 4x > 5 thì x có mức giá trị là:

A. X >2 B. X C. X > – 2 D. X B. 4 C. 1 D. Vô nghiệm

Câu 4: vào hình vẽ, biết: MN//BC, suy ra:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. Từ luận (8,0 điểm)

Câu 5 (3,0 điểm) Giải các phương trình:

a) x2 – 3x + 2 = 0

b)

*

c)

*

Câu 6: (2,0 điểm) Một ca nô chạy xuôi mẫu một khúc sông nhiều năm 72 km kế tiếp chạy ngược mẫu khúc sông kia 54 km hết tất cả 6 giờ. Tính gia tốc thật của ca nô nếu vận tốc dòng nước là 3 km/h.

Câu 7 (3,0 điểm) mang đến tam giác ABC, trung con đường AM, những tia phân giác của những góc AMB, AMC giảm AB, AC lần lượt ngơi nghỉ D, E

a) chứng minh DE // BC.

b) đến BC = 6cm, AM = 5cm. Tính DE?

c) gọi I là giao điểm của AM và DE nếu tam giác ABC tất cả BC vắt định, AM không đổi thì điểm I chuyển động trên đường nào.

Bộ 10 Đề thi giữa Học kì 2 Toán lớp 8 năm 2022 - 2023 tất cả đáp án giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài thi Toán 8 học tập kì 2. Mời các bạn cùng đón xem:


Chỉ 100k cài trọn cỗ Đề thi Toán 8 bản word có giải thuật chi tiết:

B2: Nhắn tin cho tới zalo dulichsenviet.com Official - nhấn vào đó để thông tin và dìm giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: link tài liệu

Đề thi thân Học kì 2 Toán lớp 8 năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 8

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Đề thi thân Học kì 2 Toán lớp 8 bao gồm đáp án đề số 1

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào vần âm đặt trước trả lời đúng.

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình x2 – x = 0 là:

A. 0

B. 0; 1


C. 1

D. Một kết quả khác.

Câu 2: Điều kiện khẳng định của phương trình 2+1x−3=5x+3 là:

A. X 3

B. X ≠ -3

C. X≠ 0 với x≠3

D. X ≠−3 với x≠ 3.

Câu 3: Phương trình nào tương đương với phương trình x(x − 2) = x(x − 3)?

A. X – 2 = x – 3

B. X(x – 2) = 0

C. X = 0

D. (x – 2)( x − 3) = 0

Câu 4: mang đến AB = 3 m, CD = 40 cm. Tỉ số của nhì đoạn thẳng AB với CD bằng?

A.340

B.403

C.215

D.152

Câu 5: vào hình vẽ, biết EF // BC, theo định lí Ta-lét thì tỉ lệ thành phần thức nào sau đây là đúng?

Bài 2: (3,0 điểm).Giải câu hỏi sau bằng phương pháp lập phương trình:

Một oto đi tự A mang đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Dịp về, ô tô đi với gia tốc trung bình 60km/h, nên thời hạn về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng mặt đường AB dài từng nào kilômét?

Bài 3: (3,5 điểm). đến tam giác nhọn ABC, tất cả AB = 12cm, AC = 15 cm. Trên các cạnh AB và AC lấy những điểm D với E thế nào cho AD = 4 cm, AE = 5cm

a, chứng tỏ rằng: DE // BC, từ kia suy ra: ADE đồng dạng với ABC?

b, tự E kẻ EF // AB (F nằm trong BC). Tứ giác BDEF là hình gì? Từ kia suy ra: CEF đồng dạng EAD?

c, Tính CF với FB khi biết BC = 18 cm?

Bài 4: (0,5 điểm).Giải phương trình sau:

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi giữa Học kì 2 Toán lớp 8 bao gồm đáp án đề số 7

Bài 1 (3,0 điểm):Giải phương trình sau:

Bài 2 (3,0 điểm):Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình

Một fan đi xe đồ vật từ A cho B với gia tốc trung bình là 15 km/h. Dịp về bạn đó đi với gia tốc trung bình là 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ lâu năm quãng đường từ A mang lại B.

Bài 3 (3,5 điểm):Cho tam giác AOB gồm AB = 18cm; OA = 12cm; OB = 9cm. Trên tia đối của tia OB đem điểm D sao cho OD = 3cm. Qua D kẻ đường thẳng tuy nhiên song với AB giảm tia AO sinh hoạt C. Hotline F là giao điểm của AD với BC

a) Tính độ lâu năm OC; CD

b) chứng tỏ rằng FD.BC = FC.AD

c) Qua O kẻ con đường thẳng tuy nhiên song với AB giảm AD cùng BC theo thứ tự tại M cùng N. Cm: OM = ON.

Bài 4 (0,5 điểm)Giải phương trình sau. (x2+ 1)2+ 3x(x2+ 1) + 2x2= 0

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi thân Học kì 2 Toán lớp 8 bao gồm đáp án đề số 8

Bài 1 (3,0 điểm):Giải phương trình:

a) x(x - 3) + 2(x - 3) = 0

b)

*

Bài 2 (3,0 điểm):Một học sinh đi xe đạp điện từ nhà mang lại trường với gia tốc 15km/h. Thời điểm về nhà đi với vận tốc 12km/h nên thời hạn về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút. Tính quãng con đường từ nhà đến trường.

Bài 3 (3,5 điểm):Cho ΔABC bao gồm AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB rước điểm D sao cho BD = 2cm, trên cạnh AC rước điểm E làm sao cho AE = 9cm.

a) Tính những tỉ số

*
.

b) triệu chứng minh: ΔADE đồng dạng ΔABC.

c) Đường phân giác của

*
cắt BC tại I. Chứng minh: IB.AE = IC.AD.

Bài 4 (0,5 điểm):Giải phương trình:

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Đề thi giữa Học kì 2 Toán lớp 8 gồm đáp án đề số 9

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm):Chọn câu trả lời đúng

Câu 1:Số nghiệm của phương trình (x – 4)(x – 3)(x + 2) = 0 là:

A. Vô nghiệm

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:Tìm x biết 13 – 4x > 5 thì x có giá trị là:

A. X >2

B. X

C. X > – 2

D. X

Câu 3.Phương trình 12 – 6x = 5x + 1 có nghiệm là

A. 2

B. 4

C. 1

D. Vô nghiệm

Câu 4:Trong hình vẽ, biết: MN//BC, suy ra:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

II. Trường đoản cú luận (8,0 điểm)

Câu 5 (3,0 điểm)Giải các phương trình:

a) x2– 3x + 2 = 0

b)

*

c)

*

Câu 6: (2,0 điểm)Một ca nô chạy xuôi loại một khúc sông lâu năm 72 km kế tiếp chạy ngược cái khúc sông đó 54 km hết toàn bộ 6 giờ. Tính tốc độ thật của ca nô nếu vận tốc dòng nước là 3 km/h.

Câu 7 (3,0 điểm)Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, những tia phân giác của các góc AMB, AMC cắt AB, AC lần lượt ngơi nghỉ D, E

a) chứng minh DE // BC.

b) cho BC = 6cm, AM = 5cm. Tính DE?

c) call I là giao điểm của AM với DE ví như tam giác ABC tất cả BC cầm cố định, AM không thay đổi thì điểm I hoạt động trên mặt đường nào.