","product_id":0,"type":0,"date":1435288339,"date_text":"8 nu0103m","link":"/hoidap/3950/536859/fe-tac-dung-voi-h2so4-dac-nong-thi-ra-cai-gi.html","num_reply":11,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dattuan90","name":"Dat Tuan","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dattuan90

TH1:4 H2SO4 + 2 fe -> Fe2(SO4)3 + S + 4 H2O+ 2 H2SO4 + S -> 3 SO2 + 2 H2O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 sắt + 6 H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2OTH2:15 H2SO4 + 8 fe -> 4 Fe2(SO4)3 + 3 H2S + 12 H2O+ 3 H2SO4 + H2S -> 4 SO2 + 4 H2O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 sắt + 24 H2SO4 -> 4 Fe2(SO4)3 + 12 SO2 + 24 H2OChia 2 ve đến 4, rut gon lai thanh:2 sắt + 6 H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O


TH1:4 H2SO4 + 2 sắt -> Fe2(SO4)3 + S + 4 H2O+ 2 H2SO4 + S -> 3 SO2 + 2 H2O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 sắt + 6 H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2OTH2:15 H2SO4 + 8 sắt -> 4 Fe2(SO4)3 + 3 H2S + 12 H2O+ 3 H2SO4 + H2S -> 4 SO2 + 4 H2O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 sắt + 24 H2SO4 -> 4 Fe2(SO4)3 + 12 SO2 + 24 H2OChia 2 ve mang đến 4, rut gon lai thanh:2 sắt + 6 H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":2,"id_faq":536859,"user":{"id":1,"login_name":"loanbao90","name":"Loan Bao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"loanbao90
gmail.com","name":"Minh u0110u1ea1t Nguyu1ec5n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"phamhuongtp78
Fe khu00f4ng tu00e1c du1ee5ng vu1edbi H2SO4, vu00ec kim lou1ea1i bu1ecb thu1ee5 u0111u1ed9ng hu00f3a.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"4 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":536859,"user":{"id":1,"login_name":"phamkhanhphamkhanh4
gmail.com","name":"PTK GAME","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"phamkhanhphamkhanh4cho fe tác dụng với h2so4 sệt nóng đẩy sắt có 2 hóa trị thành 2 các loại muối

- Nếu sắt dư thì sẽ ra fe 2+ và có cả sắt 3+,

- Nếu sắt hết thì đã ra toàn bộ fe 3+

phương trình fe hết là

2Fe+6H2SO4> FE2(SO4)3+H20+3SO2


- Nu1ebfu fe du01b0 thu00ec su1ebd ra sắt 2+ vu00e0 cu00f3 cu1ea3 fe 3+, - Nu1ebfu sắt hu1ebft thu00ec su1ebd ra tou00e0n bu1ed9 sắt 3+ phu01b0u01a1ng tru00ecnh fe hu1ebft lu00e0 2Fe+6H2SO4> FE2(SO4)3+H20+3SO2 ","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"4 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":536859,"user":{"id":1,"login_name":"ngattran8294
gmail.com","name":"Hou00e0ng Thu Hu1eb3ng","company":"nh","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ngattran8294

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là bội phản ứng lão hóa khử, được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn chúng ta viết và cân nặng bằng đúng mực phản ứng fe H2SO4 đặc, phương trình này sẽ mở ra xuyên suốt trong quy trình học Hóa học. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Fe+h2so4 đặc nguội


2. Cân bằng phản ứng oxi hoá khử (theo phương pháp thăng bởi electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

3x

Fe0 → Fe+3 +3e

S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe công dụng với H2SO4 quánh nóng

Nhiệt độ

4. Cách thực hiện phản ứng Fe tính năng với H2SO4 sệt nóng

Cho fe (sắt) tính năng với axit sunfuric H2SO4 

5. Hiện tượng Hóa học

Sắt (Fe) tan dần dần trong dung dịch và ra đời khí mùi hương hắc sulfur đioxit (SO2).

6. đặc thù hóa học của Fe.

6.1. Tính năng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2Fe
Cl3

Với lưu giữ huỳnh: fe + S

*
Fe
S

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với rất nhiều phi kim.

6.2. Công dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2


Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không chức năng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

6.3. Tính năng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + Cu
SO4 → Fe
SO4 + Cu

7. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Những đánh giá và nhận định sau về kim loại sắt:

(1) Sắt còn tồn tại trong hồng cầu của máu, giúp vận tải oxi tới các tế bào.

(2) Ion Fe2+ bền hơn Fe3+.

(3) sắt bị tiêu cực trong H2SO4 sệt nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng gồm hàm lượng sắt cao nhất.

(5) Trong tự nhiên và thoải mái sắt tồn tại sinh hoạt dạng hòa hợp chất, trong số quặng sắt

(6) sắt kẽm kim loại sắt rất có thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định và đánh giá đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Xem đáp án
Đáp án C

(1) Sắt còn tồn tại trong hồng mong của máu, giúp tải oxi tới những tế bào => đúng

(2) sai, Fe2+ trong không khí dễ dẫn đến oxi trở thành Fe3+

(3) fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội => đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng có hàm lượng fe cao nhất.

(5) Trong tự nhiên sắt tồn tại sinh sống dạng phù hợp chất, trong những quặng fe => đúng

(6) kim loại sắt rất có thể khử được ion Fe3+. => đúng, fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy bao gồm 5 tuyên bố đúng


Câu 2. Cho những phản ứng đưa hóa sau:

Na
OH + hỗn hợp X → Fe(OH)2;


Fe(OH)2 + dung dịch Y → Fe2(SO4)3;

Fe2(SO4)3 + dung dịch Z → Ba
SO4.

Các hỗn hợp X, Y, Z lần lượt là

A. Fe
Cl3, H2SO4 quánh nóng, Ba(NO3)2.

B. Fe
Cl3, H2SO4 sệt nóng, Ba
Cl2.

C. Fe
Cl2, H2SO4 quánh nóng, Ba
Cl2.

D. Fe
Cl2, H2SO4 loãng, Ba(NO3)2.


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình làm phản ứng xảy ra

2Na
OH + Fe
Cl2 → Fe(OH)2 + 2Na
Cl

dd X

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

dd Y

Fe2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 → 3Ba
SO4 + 2Fe
Cl3

dd Z


Câu 3. cho 5,6 gam fe tan hoàn toàn trong hỗn hợp H2SO4 quánh nóng, sau phản ứng nhận được V lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít


Xem đáp án
Đáp án B

n
Fe = 5,6/56=0,1 mol

Quá trình dường e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình thừa nhận e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 4. hóa học nào dưới đây phản ứng với Fe chế tạo ra thành hợp chất Fe (II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp Ag
NO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình bội phản ứng minh họa

A. Sắt + Cl2 → Fe
Cl3

B. Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + Ag
NO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: sắt + HCl → Fe
Cl2 + H2


Câu 5. Dãy những chất và dung dịch nào sau đây khi rước dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, Ag
NO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình làm phản ứng minh họa

A. 2HCl + fe → Fe
Cl2 + H2

B. Fe thụ động H2SO4 đặc, nguội

C. 2HCl + fe → Fe
Cl2 + H2

Fe + S → Fe
S


Câu 6. cho những phản ứng sau:

1) hỗn hợp Fe
Cl2 + hỗn hợp Ag
NO3

2) hỗn hợp Fe
SO4 dư + Zn

3) hỗn hợp Fe
SO4 + dung dịch KMn
O4 + H2SO4

4) hỗn hợp Fe
SO4 + khí Cl2

Số làm phản ứng nhưng ion Fe2+ bị thoái hóa là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Xem đáp án
Đáp án D

Ion Fe2+ bị oxi hóa chế tạo ra thành Fe3+ => có những phản ứng (1), (3), (4)

Phương trình bội phản ứng hóa học

1) Fe
Cl2 + 3Ag
NO3 → Fe(NO3)3 + 2Ag
Cl + Ag

2) Fe
SO4 + Zn → fe + Zn
SO4 => Ion Fe2+ bị khử tạo thành thành Fe0

3) 10Fe
SO4 + 2KMn
O4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2Mn
SO4 + K2SO4 + 8H2O

4) 6Fe
SO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2Fe
Cl3


Câu 7. Để pha loãng hỗn hợp H2SO4 đặc trong chống thí nghiệm, người ta thực hiện theo bí quyết nào dưới đây?

A. Cho từ trường đoản cú nước vào axit cùng khuấy đều

B. Cho từ từ bỏ axit vào nước cùng khuấy đều

C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều

D. Cho cấp tốc axit vào nước và khuấy đều


Xem đáp án
Đáp án B 

H2SO4 tan vô hạn trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt. Ví như ta rót nước vào axit, nước sôi bất ngờ đột ngột và kéo theo phần lớn giọt axit phun ra bao bọc gây nguy nan trực tiếp nối người triển khai làm thí nghiệm.

Vì vậy muốn pha loãng axit H2SO4 đặc, người ta đề nghị rót nhàn axit vào nước với khuấy nhẹ bằng đũa chất thủy tinh mà không được gia công ngược lại.


Câu 8. mang đến từng chất: Fe, Fe
O, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe
SO4, Fe2(SO4)3, Fe
CO3 lần lượt phản nghịch ứng cùng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc một số loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Xem đáp án
Đáp án C

phản ứng thoái hóa khử xẩy ra khi sắt trong hợp hóa học chưa đạt số oxi hóa về tối đa

=> những chất vừa lòng là: Fe, Fe
O, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, Fe
SO4, Fe
CO3

Phương trình bội nghịch ứng minh họa

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3Fe
O + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O ,

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O,

Fe
SO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

3Fe
CO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O


Câu 9. mang đến 11,36 gam hồn hợp tất cả Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 bội nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn có thể hoà tan về tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 có trong dung dịch thuở đầu là


A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Xem đáp án
Đáp án C

Coi như lếu hợp bao gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 gồm có x mol Fe và y mol O

Theo đề bài xích ta có: 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta tất cả n
NO= 0,06 mol

Qúa trình đến electron:

Fe → Fe3++ 3e

x x mol

Qúa trình nhấn electron:

O + 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định nguyên tắc bảo toàn electron thì: ne đến = ne nhận buộc phải 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) với (2) ta có x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn nhân tố Fe gồm n
Fe(NO3)3 = n
Fe= x= 0,16 mol

n
Fehình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

=> x= 0,1 → n
HNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 10. Để bảo quản dung dịch Fe
SO4 trong phòng thí nghiệm, người ta bắt buộc thêm vào bình chất nào bên dưới đây

A. Một đinh fe sạch.

B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Một dây Cu sạch.

D. Hỗn hợp H2SO4 đặc.


Xem đáp án
Đáp án A

Người ta dùng đinh sắt sạch nhằm sắt khử muối sắt(III) thành muối sắt (II):

Phương trình bội nghịch ứng minh họa

Fe + Fe2(SO4)3 → 3Fe
SO4


Câu 11. hỗn hợp X gồm Fe
Cl2 và Fe
Cl3 được chia làm hai phần bằng nhau:

Phần 1: công dụng với hỗn hợp Na
OH dư ở quanh đó không khí chiếm được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: tác dụng với hỗn hợp Ag
NO3 thu được 1,3 mol Ag
Cl. Tỉ lệ mol của Fe
Cl2 cùng Fe
Cl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

D. 2:3.


Xem đáp án
Đáp án D

Đặt số mol Fe
Cl2 cùng số mol Fe
Cl3 trong mỗi phần thứu tự là a cùng b mol

Phần 1: Bảo toàn sắt có

n
Fe(OH)3 = n
Fe
Cl2 + n
Fe
Cl3 → a + b = 0,5

Phần 2: Bảo toàn Clo có

n
Ag
Cl = 2.n
Fe
Cl2 + 3.n
Fe
Cl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình được a = 0,2 với b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.


Câu 12.

Xem thêm: H2 + C4H4 → Ch2=Chch=Ch2 - Công Thức Phân Tử Của Buta

mang lại m gam Mg vào dung dịch đựng 0,18 mol Fe
Cl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.


Xem đáp án
Đáp án D

Nếu Mg dư hoặc vừa đủ:

mchất rắn = m
Fe + m
Mg (dư) ≥ n
Fe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ thua thảm được 6,72 gam hóa học rắn đề nghị Mg phản bội ứng hết → n
Fe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg (0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ n
Mg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → m
Mg = 0,21.24 = 5,04 gam.


Câu 13. Nung rét 29 gam oxit sắt với khí co dư, sau làm phản ứng, cân nặng chất rắn sót lại là 21 gam. Phương pháp oxit fe là

A. Fe
O.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe
O hoặc Fe3O4.


Xem đáp án
Đáp án B

Gọi số mol co tham gia bội nghịch ứng là a → số mol CO2 chế tác thành là a mol

Vì lượng co dư → hóa học rắn chỉ cất Fe → n
Fe = 0,375 mol.

Fex
Oy + y
CO → x
Fe + y
CO2

Bảo toàn cân nặng → moxit + m
CO = m
Fe + m
CO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → n
O = 0,5 mol

→ n
Fe : n
O = 0,375 : 0,5 = 3:4 → phương pháp của oxit sắt là Fe3O4.


Câu 14. Cho 5,4 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe cùng Zn công dụng hoàn toàn với 90 ml dung dịch HCl 2M. Khối lượng muối chiếm được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam


Xem đáp án
Đáp án D

n
HCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản nghịch ứng chất hóa học xay ra

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Từ (1) với (2) n
H2 = 1/2n
HCl = 0,09 (mol)

Theo định mức sử dụng bảo toàn khối lượng:

mhỗn đúng theo + m axit = m muối hạt + m hidro

=> m muối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam


Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 5 gam tất cả hổn hợp Mg cùng Fe trong hỗn hợp HCl 4M chiếm được 2,8 lít H2 (đktc) và dung dịch Z. Để kết tủa trọn vẹn các ion vào D buộc phải 150 ml dung dịch Na
OH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0.075 lít.


Xem đáp án
Đáp án D

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn nguyên tố Natri

n
Na
Cl = n
Na
OH = 0,3 (mol)

Áp dụng định chế độ bảo toàn yếu tắc Clo

=> n
HCl = n
Na
Cl = 0,3 (mol)

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít


Câu 16. Cho m gam bột fe vào hỗn hợp HNO3 rước dư, ta được láo hợp gồm hai khí NO2 với NO tất cả VX = 8,96 lít (đktc) cùng tỉ khối đối với O2 bởi 1,3125. Thành phần tỷ lệ theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của fe đã sử dụng là

A. 25% với 75%; 1,12 gam.

B. 25% với 75%; 5,6 gam.

C. 35% với 65%; 5,6 gam.

D. 45% với 55%; 1,12 gam.


Xem đáp án
Đáp án B

Gọi x, y thứu tự là số mol của NO2, NO.

n
Hỗn hợp khí = 4,48/ 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol vừa đủ của tất cả hổn hợp khí là:

1,3125.32 = 42 (gam/mol)

=> cân nặng của các thành phần hỗn hợp khí bên trên là: 42.0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (I) với (II) => x = 0,15; y = 0,05

=> %NO2 = 0,3/(0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh dụng cụ bảo toàn electron ta có:

3.n
Fe = 1.n
NO2 + 3.n
NO

=> 3. N
Fe = 0,15 + 3 .0,05 = 0,3

=> n
Fe = 0,3/3 = 0,1 mol

=> m fe = 0,1 .56 = 5,6 gam


Câu 17. Đốt nóng một ít bột fe trong bình đựng O2 kế tiếp cho sản phẩm thu được vào hỗn hợp HCl dư thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X có:

A. Fe
Cl2 , HCl dư

B. Fe
Cl3, HCl dư

C. Fe
Cl2 , Fe
Cl3, cùng HCl dư

D. Fe
Cl3


Xem đáp án
Đáp án C

Đốt sắt trong oxi: sắt + O2 → Fe2O3, Fe3O4, Fe
O, fe dư (hỗn thích hợp X)

Hỗn hòa hợp X + HCl dư Fe
Cl2, Fe
Cl3 cùng HCl dư


Câu 18. Cho 17,4 gam láo lếu hợp có Fe, Fe
O, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối khan. Quý hiếm m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.


Xem đáp án
Đáp án A

Qui thay đổi 17,4 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, Fe
O, Fe2O3 và Fe3O4 là tất cả hổn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Ta có: mhỗn hòa hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

Bảo toàn e :3n
Fe = 2n
O+ 3n
NO => 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ (1) với (2) => x = 0,225 mol; y = 0,3 mol

n
Fe(NO3)3 = n
Fe = x = 0,225 mol,

=>m
Fe(NO3)3 = 0,225.242 = 54,45 gam


Câu 19. Khi hoà tan cùng một lượng sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng cùng vào hỗn hợp H2SO4 loãng thì thu được khí NO với H2 rất có thể tích cân nhau (đo ở cùng điều kiện). Hiểu được muối nitrat chiếm được có cân nặng bằng 159,21% trọng lượng muối sunfat. Vậy M là kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình bội nghịch ứng tổng quát

M + 2n
HNO3 → M(NO3)n + n
NO2 + n
H2O

a → a → na

2M + x
H2SO4 → M2(SO4)x + x
H2

a → a/2 → xa/2

Thể tích khí đo làm việc cùng đk nên tỉ lệ thể tích bởi tỉ lệ số mol:

na = 3xa/2 => n = 3x/2

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

=> R = 28x

Thỏa mãn cùng với n = với R = 56 (Fe).


Câu 20. Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Crom là kim loại cứng độc nhất vô nhị trong tất cả các kim loại

B. Nhôm cùng Crom rất nhiều phản ứng cùng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.

C. đồ vật dụng làm bởi nhôm với crom đông đảo bền trong không khí với nước vì có màng oxit bảo vệ.

D. Sắt cùng crom đầy đủ bị thụ động hóa bởi vì HNO3 đặc, nguội.


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình bội nghịch ứng hóa học

Al + 3HCl → Al
Cl3 + 3/2H2

Cr + 2HCl → Cr
Cl2 + H2


Câu 21. Để nhận ra 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu
Cl2, Fe
Cl3, Mg
Cl2 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Dung dịch Ba(NO3)2

C. Hỗn hợp Ag
NO3

D. Hỗn hợp KOH


Xem đáp án
Đáp án D

Để nhận ra 3 lọ mất nhãn đựng 3 hỗn hợp Cu
Cl2, Fe
Cl3, Mg
Cl2 ta dùng dung dịch KOH bởi vì tạo những kết tủa gồm màu không giống nhau:

dung dịch Cu
Cl2tạo kết tủa xanh: Cu
Cl2 + 2Na
OH → Cu(OH)2 ↓xanh + 2Na
Cl

dung dịch Fe
Cl3 tạo kết tủa đỏ nâu: Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 ↓đỏ nâu + 3Na
Cl

dung dịch Mg
Cl2 tạo thành kết tủa trắng: Mg
Cl2 + 2Na
OH → Mg(OH)2 ↓trắng + 3Na
Cl


Câu 22. Khi đến dung dịch Na
OH làm phản ứng với dung dịch Fe
Cl2 hiện tượng gì xảy ra:

A. Mở ra màu nâu đỏ

B. Mở ra màu white xanh

C. Xuất hiện màu nâu đỏ rồi chuyển sang màu trắng xanh

D. Lộ diện màu white xanh rồi đưa sang màu nâu đỏ


Xem đáp án
Đáp án D

Ban đầu tạo nên Fe(OH)2 có white color xanh:

Phương trình phản bội ứng xảy ra

Fe
Cl2 + 2Na
OH → Fe(OH)2 (trắng xanh) + 2Na
Cl

Sau đó Fe(OH)2 bị O2 (trong dung dịch với không khí) oxi hóa thành Fe(OH)3 tất cả màu nâu đỏ:

Fe(OH)2+ 1/4O2 + 1/2H2O → Fe(OH)3 (nâu đỏ)

Vậy hiện tượng kỳ lạ là chế tác kết tủa trắng xanh, tiếp đến chuyển nâu đỏ.


Câu 23. Nội dung nhận định và đánh giá nào dưới đây không đúng

A. Sắt kẽm kim loại có độ cứng cao nhất trong các kim một số loại là Crom

B. Những kim nhiều loại Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong hỗn hợp HNO3 quánh nguội cùng H2SO4 đặc

nguội
C. Sắt kẽm kim loại kiềm được điều chế bằng phương pháp điện phân hỗn hợp muối halogenua của nó

D. Sulfur là chất gồm tính oxi hóa yếu, Hg gồm thể chức năng lưu huỳnh ngay ở ánh nắng mặt trời thường. Với những kim loại khác cần phải có xúc tác hoặc nhiệt độ.


Xem đáp án
Đáp án C

C sai: các kim một số loại kiềm cùng kiềm thổ được pha chế bằng phương thức điện phân rét chảy muối halogen.

A. Sắt kẽm kim loại có độ cứng tối đa trong những kim một số loại là Crom => đúng

B. Những kim loại Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong hỗn hợp HNO3 sệt nguội với H2SO4 đặc

nguội => đúng

D. Lưu hoàng là chất gồm tính lão hóa yếu, Hg có thể tính năng lưu huỳnh tức thì ở nhiệt độ thường. Với những kim loại khác cần phải có xúc tác hoặc nhiệt độ => đúng


.............................

Ngoài ra các chúng ta có thể tham khảo một trong những tài liệu sau:------------------------------

Vn
Doc đã gửi tới các bạn Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được Vn
Doc biên soạn. Văn bản tài liệu giới thiệu với mong muốn giúp các bạn biết cách viết và cân đối phương trình bội phản ứng khi đến Fe tính năng H2SO4 sệt nóng. Hi vọng qua nội dung bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu hữu ích nhé. Mời độc giả cùng tìm hiểu thêm mục Trắc nghiệm hóa học 11, Phương trình phản nghịch ứng Hóa học...


Đánh giá bài xích viết
89 609.364
Chia sẻ bài xích viết
download về bản in
Nâng cấp cho Vn
Doc KHÔNG quảng cáo
, tải số đông tài liệu miễn giá thành và cực kỳ nhanh chỉ từ 79.000đ
Mua ngay
1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác định
Mới nhất
Cũ nhất

Phương trình làm phản ứng


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*