Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng chất hóa học hữu cơ
Fe + 4HNO3 →Fe(NO3)3 + NO + 2H2O | fe ra Fe(NO3)3 | HNO3 ra Fe(NO3)3 | HNO3 ra NO
trang trước
trang sau

Phản ứng sắt + HNO3 hay sắt ra Fe(NO3)3 hoặc HNO3 ra Fe(NO3)3 hoặc HNO3 ra NO thuộc loại phản ứng lão hóa khử sẽ được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Hình như là một số trong những bài tập có liên quan về Fe bao gồm lời giải, mời các bạn đón xem:


Điều khiếu nại phản ứng

- dung dịch HNO3 loãng dư.

Bạn đang xem: Fe + hno3 loãng dư

Cách thực hiện phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại sắt công dụng với dung dịch axit nitric

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Kim nhiều loại tan dần chế tạo thành dung dịch màu đá quý nâu cùng khí ko màu hóa nâu trong không gian thoát ra.

Bạn có biết

Fe công dụng với axit nitric loãng → các sản phẩm khử của HNO3 có thể có là NH4NO3; N2O; NO; N2;…

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho kim loại sắt tác dụng với HNO3 loãng thu được hóa học khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Phương trình bội nghịch ứng xảy ra là:

A. Sắt + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

B. Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

C. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

D. 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án: C


Ví dụ 2: mang đến phương trình bội phản ứng sau: sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OTổng hệ số tối giản của phương trình sau:

A. 8B. 9C. 12D. 16

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2OVí dụ 3: mang đến 5,6 g sắt tính năng với HNO3 loãng dư nhận được khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Tính thể tích khí bay ra ngơi nghỉ đktc?

A. 22,4 lít
B. 11,2 lít
C. 2,24 lít D. 5,6 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

n
NO = n
Fe = 0,1 mol &r
Arr; VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học giành cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Fe+ HNO3: sắt HNO3 Fe(NO3)3 NO H2O

1. Phương trình bội phản ứng fe HNO3 loãng6. đặc điểm hóa học tập cơ bạn dạng của sắt

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản nghịch ứng oxi hóa khử, được Vn
Doc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học chất hóa học ở những chương trình.


2. Cách thăng bằng phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố nỗ lực đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta gồm phương trình: sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe tác dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách tiến hành phản ứng đến Fe tính năng HNO3

Cho fe (sắt) tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Kim loại tan dần tạo thành thành hỗn hợp muối muối sắt(III) nitrat cùng khí không màu hóa nâu trong không gian NO bay ra.

6. Tính hóa chất cơ bản của sắt

6.1. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2Fe
Cl3

Với lưu huỳnh: fe + S

*
Fe
S


Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt bội nghịch ứng được với tương đối nhiều phi kim.

6.2. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không tác dụng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

6.3. Công dụng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + Cu
SO4 → Fe
SO4 + Cu

Fe + Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. mang đến 11,2 gam fe tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau bội nghịch ứng thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Xem đáp án
Đáp án D: Số mol của fe bằng: n
Fe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => n
NO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính hóa học vật lý nào dưới đây là của sắt:

A. Sắt gồm màu vàng nâu, nhẹ, bao gồm ánh kim, dẫn điện với dẫn nhiệt độ kém.

B. Fe có white color bạc, nặng, tất cả ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

C. Fe có white color xám, nặng, có ánh kim, dẫn điện với dẫn nhiệt tốt

D. Sắt có white color xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt độ tốt.


Xem đáp án
Đáp án C

Tính hóa học vật lý như thế nào dưới đấy là của sắt:

C. Sắt có màu trắng xám, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt


Câu 3. Hoà tan m gam láo lếu hợp bao gồm Al, fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. đến dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là:

A. Láo hợp gồm Al2O3 cùng Fe2O3

B. Láo lếu hợp có Ba
SO4 và Fe2O3

C. Lếu láo hợp có Ba
SO4 và Fe
O

D. Fe2O3


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản bội ứng hóa học

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Dung dịch X gồm Al2(SO4)3  với Fe
SO4 + Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → Ba
SO4↓ + Al(OH)3↓

Ba(OH)2 + Al(OH)3 → Ba(Al
O2)2 + H2O

Ba(OH)2 + Fe
SO4 → Fe(OH)2↓ + Ba
SO4↓

Nung kết tủa Y được Fe2O3 với Ba
SO4


Câu 4. Biết A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Cho những phản ứng sau:

a) A + HCl → 2 muối + H2O

b) B + Na
OH → 2 muối hạt + H2O

c) C + muối hạt → 1 muối

d) D + muối → 2 muối

Các hóa học A, B, C, D rất có thể là

A. Fe3O4, Ca
CO3, Fe, Cu.

B. Fe3O4, Ca
CO3, Cu, Fe.

C. Fe2O3, Ca(HCO3)2, Fe, Cu.

D. Fe3O4, Ca(HCO3)2, Fe, Cu.


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình bội phản ứng xảy ra

a) Fe3O4 (A) + 8HCl → Fe
Cl2 + 2Fe
Cl3 + 4H2O

b) Ca(HCO3)2 (B) + Na
OH → Ca
CO3 + Na2CO3 + 2H2O

c) fe (C) + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2

d) Cu (D) + 2Fe
Cl3 → Cu
Cl2 + 2Fe
Cl2


Câu 5. đánh giá nào sau đây là sai?

A. HNO3 bội phản ứng với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) bội phản ứng với hầu như kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả các muối hạt amoni khi nhiệt phân đều tạo khí amoniac.

D. Các thành phần hỗn hợp muối nitrat cùng hợp hóa học hữu cơ lạnh chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.


Xem đáp án
Đáp án C

C. Tất cả các muối amoni khi nhiệt phân mọi tạo khí amoniac.


Câu 6. dung dịch của chất X làm cho quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của hóa học Y làm cho quỳ tím hóa xanh. Pha trộn dung dịch X của hai chất lại thì xuất hiện thêm kết tủa. Vậy X với Y có thể lần lượt là

A. H­2SO4 và Ba(OH)2.

B. H2SO4 với KOH.

C. KHSO4 cùng Ba
Cl2.

D. HCl với K2CO3.


Xem đáp án
Đáp án A

Dung dịch hóa học X có tác dụng quỳ tím gửi sang màu đỏ => dung dịch X có môi trường thiên nhiên axit

Dung dich hóa học Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh => hỗn hợp Y có môi trường bazo

Trộn X với Y có kết tủa

=> X là H2SO4 với Y là Ba(OH)2

Phương trình bội phản ứng minh họa

H2SO4 + Ba(OH)2 → Ba
SO4↓ + 2H2O


Câu 7. Để pha chế Fe(NO3)2 ta rất có thể dùng phản bội ứng như thế nào sau đây?

A. Fe + dung dịch Ag
NO3 dư

B. Fe + dung dịch Cu(NO3)2

C. Fe
O + dung dịch HNO3

D. Fe
S + dung dịch HNO3


Xem đáp án
Đáp án B:

A. Fe + dung dịch Ag
NO3 dư => loại vì

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + Ag
NO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

B. Sắt + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

C. Fe
O + hỗn hợp HNO3

3Fe
O + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. Fe
S + hỗn hợp HNO3

Fe
S + 12HNO3 → 9NO2 + Fe(NO3)3 + 5H2O + H2SO4

Câu 8. Chỉ thực hiện dung dịch HNO3 loãng, rất có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn đơn lẻ sau: Mg
CO3, Fe3O4, Cu
O, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án D

Dùng HNO3 rất có thể nhận biết được cả 4 chất.

Chất rắn chảy dần, gồm khí không màu bay ra → Mg
CO3

Mg
CO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ chất rắn tan dần, thoát ra khí không màu hóa nâu trong ko khí, hỗn hợp thu có màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn rã dần, sau phản ứng thu được dung dịch màu xanh

Cu
O + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn chảy dần, sau bội phản ứng thu được hỗn hợp không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O


Câu 9. trong những phản ứng sau, làm phản ứng nào HNO3 không nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. Zn
S + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. Fe
SO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Xem đáp án
Đáp án B:

Phương trình bội nghịch ứng xảy ra

A. Zn
S + HNO3 (đặc nóng)

Zn
S + 8HNO3 → 6NO2 + Zn(NO3)2 + 4H2O + SO2

B. Fe2O3 + HNO3 (đặc nóng)

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

C. Fe
SO4 + HNO3(loãng)

Fe
SO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

D. Cu + HNO3 (đặc nóng)

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. cho 16,8 gam bột sắt vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, nhận được khí NO duy nhất, lượng muối bột thu được bỏ vô dung dịch Na
OH dư chiếm được kết tủa. Nung nóng kết tủa mà không tồn tại không khí thu được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam


Xem đáp án
Đáp án A

n
Fe = 0,3 mol , n
HNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + sắt dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → Fe
O

0,15 0,15

→ trọng lượng Fe
O thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 11. cho những mệnh đề sau:

1) những muối nitrat phần nhiều tan trong nước và các là chất điện li mạnh.

2) Ion NO3- có tính lão hóa trong môi trường axit.

Xem thêm: Correlat I Just Want To Stay At Home And Watch Tv And Take It Easy

3) lúc nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2.

4) hầu hết muối nitrat số đông bền nhiệt. Những mệnh đề chính xác là :

A. (1), (2), (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).


Xem đáp án
Đáp án D

Các mệnh đề đúng là: (1) cùng (2)

(3) sai vị muối nitrat của K, Na, Ba, Ca nhiệt phân không thu được khí NO2

(4) không nên vì những muối nitrat phần nhiều kém bền nhiệt


Câu 12. cho m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, ngơi nghỉ đktc). Cực hiếm của m và V thứu tự là:

A. 10,8 với 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Xem đáp án
Đáp án D

n
Cu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

n
H2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau làm phản ứng còn dư hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại ⇒ fe còn dư, Cu2+ hết, muối hạt Fe2+

3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam


Câu 13. Dãy các chất và dung dịch nào dưới đây khi rước dư rất có thể oxi hoá sắt thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, Ag
NO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D: Cl2, Ag
NO3, HNO3 loãng

Phương trình bội nghịch ứng xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3

Các bội phản ứng hóa học xẩy ra là:

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

Fe(NO3)2 + Ag
NO3 → Fe(NO3)3 + Ag (2)

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O


Câu 14. dung dịch Fe
SO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMn
O4 trong môi trường xung quanh H2SO4


B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp Cu
Cl2


Xem đáp án
Đáp án D Dung dịch Cu
Cl2

Dung dịch Fe
SO4 ko thể làm mất màu Cu
SO4


10 Fe
SO4 + 2 KMn
O4 + 8 H2SO4 → 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 Mn
SO4+ 8 H2O

Fe
SO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4


Câu 15. mang đến m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5, sinh sống đktc). Cực hiếm của m cùng V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Xem đáp án
Đáp án D

Do sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp bột KL yêu cầu Fe dư, làm phản ứng sinh sản muối Fe2+

n
Cu2+ = n
Cu(NO3)2 = 0,16mol;

n
NO3- = 2n
Cu(NO3)2 = 0,32 mol;

n
H+ = 2n
H2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3- dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy n
Fe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = m
Fe dư + m
Cu => m - 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 16. Dãy những chất với dung dịch nào sau đây khi đem dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, Ag
NO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D

Dãy những chất cùng dung dịch khi đem dư rất có thể oxi hoá sắt thành Fe(III) là: Cl2, Ag
NO3, HNO3 loãng

Phương trình bội phản ứng hóa học xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O


Câu 17. Có 4 sắt kẽm kim loại để riêng biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ cần sử dụng hai thuốc thử rất có thể phân biệt được từng chất

A. Hỗn hợp Na
OH; phenolphtalein

B. Hỗn hợp Na
OH, dung dịch HCl

C. Hỗn hợp HCl, giấy quỳ xanh

D. Hỗn hợp HCl, hỗn hợp Ag
NO3 


Xem đáp án
Đáp án B

Dùng hỗn hợp HCl thì phân biệt được :

Kim các loại Ag vì không tồn tại phản ứng

+ 3 kim loại còn lại đều tạo nên khí

Phương trình chất hóa học xảy ra

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2↑

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2↑

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2↑

Dùng vài giọt dung dịch Na
OH thì phân biệt được

+ dung dịch Mg
Cl2 ( có chứa kim loại ban sơ là Mg ) với hiện tượng có kết tủa white xuất hiện

Phương trình hóa học:

Mg
Cl2 + 2Na
OH → Mg(OH)2↓+ 2Na
Cl

+ hỗn hợp Al
Cl3 ( tất cả chứa kim loại lúc đầu là Al ) với hiện tượng có kết tủa keo dán giấy trắng sau đó tan dần

Phương trình hóa học:

Al
Cl3 + 4Na
OH → Na
Al
O2 + 3 Na
Cl + 2H2O (PTHH viết gộp )

+ dung dịch Fe
Cl3 ( bao gồm chứa kim loại ban sơ là Fe) với hiện tượng kỳ lạ có kết tủa màu trắng xanh xuất hiện , kế tiếp chuyển sang màu sắc nâu khi đặt lâu ko kể không khí

Phương trình hóa học: Fe
Cl2 + 2Na
OH → Fe(OH)2↓+ 2Na
Cl


Câu 18. Hòa chảy Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Kiếm tìm phát biểu sai

A. Dung dịch X làm mất đi màu dung dịch tím

B. Cho Na
OH dư vào dung dịch X nhận được kết tủa để lâu ngoài không khí kết tủa có khối lượng tăng lên.

C. Hỗn hợp X công dụng được cùng với Zn

D. Hỗn hợp X quan trọng hòa tung Cu


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản bội ứng hóa học xảy ra

Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe
SO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: Fe
SO4 làm mất màu dung dịch tím vào H2SO4 loãng

B. Fe
SO4 + 2Na
OH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. Fe
SO4 + Zn → Zn
SO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2Fe
SO4 + Cu
SO4


Câu 19. Cho sắt chức năng với dung dịch H2SO4 loãng nhận được V lít khí H2 (đktc), hỗn hợp thu được cho bay hơi được tinh thể Fe
SO4.7H2O có cân nặng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải phóng là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.


Xem đáp án
Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố Fe: n
Fe = n
Fe
SO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> n
H2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít


Câu 20. mang đến 22,72 gam láo hợp gồm Fe, Fe
O, Fe2O3 cùng Fe3O4 bội phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối bột khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.


Xem đáp án
Đáp án C

n
NO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi láo hợp gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> n
Fe(NO3)3 = n
Fe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam


Câu 21. Nung nóng 25,2 gam Fe quanh đó không khí sau một thời hạn thu được m gam tất cả hổn hợp X có Fe, Fe
O, Fe2O3 và Fe3O4. Hỗn hợp này phản ứng hết với dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. Trăng tròn gam


Xem đáp án
Đáp án B

Ta có, n
Fe = 0,05 mol cùng n
SO2 = 0.375 mol

Quy hỗn tất cả hổn hợp X về 2 nhân tố Fe và O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình dấn e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định phương tiện bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt không giống ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).


Câu 22. Hoà tan m gam lếu hợp có Al, sắt vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. đến dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến trọng lượng không đổi, thu được hóa học rắn Z là:

A. Lếu hợp bao gồm Al2O3 và Fe2O3

B. Hỗn hợp tất cả Ba
SO4 với Fe2O3

C. Láo lếu hợp gồm Ba
SO4 cùng Fe
O

D. Fe2O3


Xem đáp án
Đáp án 

Phương trình làm phản ứng hóa học

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Dung dịch X bao gồm Al2(SO4)3 và Fe
SO4 + Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → Ba
SO4↓ + Al(OH)3↓

Ba(OH)2 + Al(OH)3 → Ba(Al
O2)2 + H2O

Ba(OH)2 + Fe
SO4 → Fe(OH)2↓ + Ba
SO4↓

Nung kết tủa Y được Fe2O3 với Ba
SO4


...................................................

Các bạn cũng có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập thiết bị Lí 12 ,....


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài xích viết
46 387.353
Chia sẻ bài bác viết
tải về bản in
Sắp xếp theo khoác định
Mới nhất
Cũ nhất

Phương trình phản nghịch ứng


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*