Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Fe + HNO3 →Fe(NO3)3 + NO + H2O | fe ra Fe(NO3)3 | HNO3 ra Fe(NO3)3 | HNO3 ra NO
trang trước
trang sau

Phản ứng fe + HNO3 hay sắt ra Fe(NO3)3 hoặc HNO3 ra Fe(NO3)3 hoặc HNO3 ra NO thuộc loại phản ứng lão hóa khử đã được cân nặng bằng chính xác và cụ thể nhất. Trong khi là một trong những bài tập có liên quan về Fe có lời giải, mời chúng ta đón xem:


Điều kiện phản ứng

- hỗn hợp HNO3 loãng dư.

Bạn đang xem: Fe + hno3 = fe(no3)2 + no + h2o

Cách thực hiện phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại sắt tác dụng với hỗn hợp axit nitric

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Kim các loại tan dần tạo thành hỗn hợp màu đá quý nâu và khí ko màu hóa nâu trong không gian thoát ra.

Bạn có biết

Fe tính năng với axit nitric loãng → các sản phẩm khử của HNO3 hoàn toàn có thể có là NH4NO3; N2O; NO; N2;…

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho sắt kẽm kim loại sắt công dụng với HNO3 loãng thu được hóa học khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Phương trình làm phản ứng xảy ra là:

A. Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

B. Sắt + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

C. Sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

D. 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án: C


Ví dụ 2: cho phương trình làm phản ứng sau: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OTổng hệ số tối giản của phương trình sau:

A. 8B. 9C. 12D. 16

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2OVí dụ 3: mang đến 5,6 g sắt tác dụng với HNO3 loãng dư chiếm được khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Tính thể tích khí bay ra làm việc đktc?

A. 22,4 lít
B. 11,2 lít
C. 2,24 lít D. 5,6 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

n
NO = n
Fe = 0,1 mol &r
Arr; VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, dulichsenviet.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học giành riêng cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là làm phản ứng oxi hóa khử. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

*
Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2Fe
Cl3

Với giữ huỳnh: fe + S

*
Fe
S

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt phản bội ứng được với khá nhiều phi kim.

7.2. Tính năng với dung dịch axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4loãng

Fe + 2HCl → Fe
Cl2+ H2

Tác dụng cùng với H2SO4đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3→ Fe(NO3)3+ 3NO2↑ + 3H2O

Không công dụng với H2SO4đặc nguội, HNO3đặc, nguội

7.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Fe + Cu
SO4→ Fe
SO4+ Cu

Fe + Ag
NO3→ Fe(NO3)2+ Ag

8. Tính chất hóa học của HNO3

- Axit nitric là 1 trong dung dịch nitrat hydro tất cả công thức hóa học HNO3. Đây là 1 trong axit khan, là 1 trong những monoaxit mạnh, tất cả tính lão hóa mạnh có thể nitrat hóa các hợp chất vô cơ, gồm hằng số cân bằng axit (p
Ka) = −2.

- Axit nitric là 1 trong những monoproton chỉ gồm một sự phân ly phải trong dung dịch, nó bị điện ly hoàn toàn thành những ion nitrat NO3− cùng một proton hydrat, hay còn được gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3+ H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric có đặc điểm của một axit bình thường nên nó làm cho quỳ tím chuyển sang color đỏ.

- tác dụng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat tạo thành những muối nitrat

2HNO3+ Cu
O → Cu(NO3)2+ H2O

2HNO3+ Mg(OH)2→ Mg(NO3)2+ 2H2O

2HNO3+ Ca
CO3→ Ca(NO3)2+ H2O + CO2

- Axit nitric tác dụng với kim loại: công dụng với phần đông các kim loại trừ Au và Pt tạo ra thành muối hạt nitrat và nước .

Xem thêm: Nhân vật anh thanh niên trong lặng lẽ sa pa, top 20 bài cảm nhận về

sắt kẽm kim loại + HNO3 đặc→ muối bột nitrat + NO + H2O ( to)

sắt kẽm kim loại + HNO3 loãng→ muối nitrat + NO + H2O

kim loại + HNO3 loãng lạnh→ muối nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh→ Mg(NO3)2+ H2(khí)

- Nhôm, sắt, crom tiêu cực với axit nitric đặc nguội vì chưng lớp oxit sắt kẽm kim loại được tạo nên ra đảm bảo an toàn chúng không xẩy ra oxy hóa tiếp.

- tác dụng với phi kim (các yếu tắc á kim, ko kể silic cùng halogen) chế tạo ra thành nito dioxit ví như là axit nitric đặc và oxit nito cùng với axit loãng cùng nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc→ 4NO2+ 2H2O + CO2

phường + 5HNO3 đặc→ 5NO2+ H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng→ 3CO2+ 4NO + 2H2O

- công dụng với oxit bazo, bazo, muối bột mà kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

Fe
O + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O

Fe
CO3+ 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O + CO2

- tính năng với hòa hợp chất:

3H2S + 2HNO3(>5%) → 3Skết tủa+ 2NO + 4H2O

Pb
S + 8HNO3 đặc→ Pb
SO4 kết tủa+ 8NO2+ 4H2O

Ag3PO4tan trong HNO3, Hg
S không tác dụng với HNO3.

- công dụng với những hợp hóa học hữu cơ: Axit nitric có chức năng phá hủy các hợp chất hữu cơ, buộc phải sẽ rất nguy nan nếu để axit này xúc tiếp với khung người người.

9. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1.Cho 11,2 gam sắt tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3loãng dư, sau bội nghịch ứng chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Lời giải:


Số mol của sắt bằng: n
Fe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => n
NO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2.Tính hóa học vật lý như thế nào dưới đấy là của sắt: