Fe
CO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2+ CO2+ H2O được Pgdphurieng.edu.vn soạn hướng dẫn bạn đọc cân bằng phương trình lão hóa khử, bằng phương pháp thăng bởi electron. Cũng tương tự đưa ra những nội dung câu hỏi bài tập liên quan.

Bạn đang xem: Feco3 + h2so4 đặc nóng


2. Điều kiện phản ứng hóa học thân Fe
CO3 và H2SO4 xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Cân đối phản ứng Fe
CO3 + H2SO4 bằng cách thức thăng bằng electron

Fe+2CO3 + H2S+6O4→ Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + CO2 + H2O

Quá trình lão hóa : 2x

Quá trình khử: 1x

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S+6 + 2e → S+4

Đặt hệ số phù hợp ta được

2Fe
CO3 + 4H2SO4→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

4. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Đốt cháy Fe
S chế tạo ra ra sản phẩm là Fe2O3 và SO2 thì một phân tử Fe
S sẽ

A. Dìm 7 electron.

B. Nhấn 15 electron.

C. Nhường 7 electron.

D. Nhường 15 electron.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án C

Câu 2. Cho lần lượt các chất sau: Fe3O4, Fe2O3, Fe
O, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe
SO4, Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số bội nghịch ứng oxi hoá – khử là:

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Đáp Án chi Tiết
Đáp án C 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

=> Ko phải

2Fe
O + 4H2SO4→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)2 + 4H2SO4→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

=> Ko phải

2Fe
SO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2(SO4)3 ko tác dụng


Câu 3. Cho sơ thứ phản ứng: Fe
S + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. Tổng thông số (các số nguyên, tối giản) của toàn bộ các chất các chất là bao nhiêu?

A. 7.

B. 9.

C. 14.

D. 25


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C

Câu 4. SO2+ KMn
O4 + H2O→ K2SO4 + Mn
SO4 + H2SO4. (Hệ số là hầu hết số nguyên tối giản). Số phân tử KMn
O4 bị khử là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Đáp Án chi Tiết
Đáp án A

Câu 5. Những nhận định và đánh giá sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) kim loại sắt gồm tính khử trung bình.

(2) Ion Fe2+ bền hơn Fe3+.

(3) fe bị bị động trong H2SO4 đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng tất cả hàm lượng sắt cao nhất.

(5) Trái khu đất tự quay và sắt là lý do làm Trái Đất có từ tính.

(6) sắt kẽm kim loại sắt rất có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Đáp Án chi Tiết
Đáp án B (1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong ko khí dễ bị oxi hóa thành Fe3+

(3) đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng tất cả hàm lượng sắt cao nhất.

(5) sai, vì chưng từ trường Trái Đất sinh ra vày sự hoạt động của những chất lỏng dẫn điện

(6) đúng, sắt + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy gồm 4 phát biểu đúng


Câu 6. Có 4 dung dịch đựng riêng biệt biệt: (a) HCl; (b) Cu
Cl2; (c) Fe
Cl2; (d) HCl có lẫn Cu
Cl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án D Để xảy ra quy trình ăn mòn năng lượng điện hóa cần thỏa mãn nhu cầu 3 điều kiện:

+ bao gồm 2 điện rất khác bản

+ 2 điện cực tiếp xúc thẳng hoặc con gián tiếp cùng với nhau

+ 2 điện rất được nhúng trong cùng 1 dung dịch hóa học điện li

Có 2 trường thích hợp thỏa mãn: sắt nhúng vào hỗn hợp Cu
Cl2 và sắt nhúng vào dung dịch Cu
Cl2 + HCl


Câu 7. Sắt(III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Bí quyết của sắt(III) hiđroxit là

A. Fe(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe
CO3.

D. Fe3O4.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án B

Câu 7. Dung dịch Zn
SO4 có lẫn tạp chất là Cu
SO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch Zn
SO4
Advertisement
?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg


Đáp Án chi Tiết
Đáp án B Dùng kẽm vì có phản ứng:

Zn + Cu
SO4 → Zn
SO4 + Cu ↓

Sau khi dùng dư Zn, Cu sinh sản thành không tan được bóc tách ra ngoài dung dịch với thu được dung dịch Zn
SO4 tinh khiết.

Xem thêm: 15 Cách Bắt Chuyện Với Chàng Qua Tin Nhắn, 15 Cách Nhắn Tin Khiến Chàng Nhớ Bạn Hơn Mỗi Ngày

Không sử dụng Mg vì tất cả phản ứng:

Mg + Cu
SO4 → Mg
SO4 + Cu ↓

Sau bội nghịch ứng có dd Mg
SO4tạo thành, bởi thế không tách được dung dịch Zn
SO4 tinh khiết.


Câu 8. Cho các cặp chất sau: (a) fe + HCl; (b) Zn + Cu
SO4; (c) Ag + HCl (d) Cu + Fe
SO4; (e) Cu + Ag
NO3; (f) Pb + Zn
SO4. Rất nhiều cặp chất xẩy ra phản ứng là:

A. A, c, d.

B. C, d,e, f.

C. A,b, e

D. A, b, c, d, e, f.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án C (c), (d), (f) không phản ứng

Các phản bội ứng xẩy ra là: (a), (b), (e)

(a) sắt + 2HCl → Fe
Cl2 + H2↑

(b) Zn + Cu
SO4 → Zn
SO4 + Cu↓

(e) Cu + Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓


Advertisement
Phương trình thoái hóa khử
Phương trình điện li KMn
O4
Phương trình điện li của K2Cr2O7
Previous Post: &#x
AB; Bộ bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 theo nhà đề bài bác tập giờ Anh lớp 2
Next Post: mày mò hàng bánh mì cá nục ‘núp hẻm’ lừng danh hơn 30 năm tuổi tại SG &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu giúp Điểm Thi


Công cố Hôm Nay


Công cầm Online Hữu Ích


Bài viết mới


*
dulichsenviet.com sẽ chia sẻ chuyên sâu kỹ năng và kiến thức của feco3 h2so4 sệt nóng hy vọng nó vẫn hữu ích giành cho quý bạn đọc

dulichsenviet.com sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức và kỹ năng của Feco3 h2so4 quánh nóng mong muốn nó sẽ hữu ích giành cho quý chúng ta đọc


Phản ứng Fe
CO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + CO2↑ + H2O

1. Phương trình bội nghịch ứng Fe
CO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng hóa học thân Fe
CO3 với H2SO4 xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Cân đối phản ứng Fe
CO3 + H2SO4 bằng cách thức thăng bởi electron

Fe+2CO3 + H2S+6O4→ Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + CO2 + H2O

Quá trình lão hóa : 2x

Quá trình khử: 1x

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S+6 + 2e → S+4

Đặt hệ số thích hợp ta được

2Fe
CO3 + 4H2SO4→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

4. Thực chất của các chất gia nhập phản ứng

4.1. Bản chất của Fe
CO3 (Sắt cacbonat)

– Trong phản ứng trên Fe
CO3là chất khử.

– Fe
CO3 bộc lộ tính khử khi tác dụng với O2, axit, …

4.2. Thực chất của H2SO4 (Axit sunfuric)

– Trong phản bội ứng trên H2SO4 là chất oxi hoá.

– vào H2SO4 thì S bao gồm mức oxi hoá +6 cao nhất nên H2SO4 đặc gồm tính axit mạnh, oxi hoá mạnh và háo nước.

5. Tính chất hoá học của Fe
CO3

5.1. đặc thù hóa học của muối

– tác dụng với axit khỏe khoắn hơn:

Fe
CO3 + 2HCl → Fe
Cl2 H2O + CO2

5.2. Tính khử

4Fe
CO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

Fe
CO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 + Fe(NO3)3 +CO2

2Fe
CO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

6. đặc thù hoá học tập của H2SO4

6.1. H2SO4 loãng

Axit sunfuric là một trong những axit mạnh, hóa chất này có không thiếu thốn các đặc điểm hóa học bình thường của axit như:

Axit sunfuric H2SO4 làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ. Tính năng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) chế tạo thành muối sunfat.

sắt + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Tác dụng cùng với oxit bazo chế tạo ra thành muối new (trong đó kim loại không thay đổi hóa trị) và nước .

Fe
O + H2SO4 → Fe
SO4 + H2O

Axit sunfuric chức năng với bazo chế tác thành muối bắt đầu và nước.

H2SO4 + Na
OH → Na
HSO4 + H2O

H2SO4­ + 2Na
OH → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 tác dụng với muối tạo thành muối bắt đầu (trong đó sắt kẽm kim loại vẫn không thay đổi hóa trị) với axit mới.

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

6.2. H2SO4 đặc

Axit sunfuric đặc tất cả tính axit mạnh, oxi hóa mạnh bạo với đặc thù hóa học khá nổi bật như:

Tác dụng với kim loại: Khi đến mảnh Cu vào trong H2SO4 tạo thành dung dịch có màu xanh da trời và có khí bay ra với mùi sốc.

Cu + 2H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + 2H2O

Tác dụng cùng với phi kim sản xuất thành oxit phi kim + H2O + SO2.

C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (nhiệt độ)

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

Tác dụng với những chất khử khác.

2Fe
O + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

H2SO4 còn có tính háo nước đặc thù như chuyển H2SO4 vào cốc đựng đường, sau làm phản ứng đường sẽ ảnh hưởng chuyển thanh lịch màu đen và xịt trào với phương trình hóa học như sau.

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4.11H2O

7. Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1. Đốt cháy Fe
S chế tạo ra thành phầm là Fe2O3 và SO2 thì một phân tử Fe
S sẽ

A. Dìm 7 electron.

B. Thừa nhận 15 electron.

C. Dường 7 electron.

D. Dường 15 electron.

Lời giải:

Câu 2. mang lại lần lượt những chất sau: Fe3O4, Fe2O3, Fe
O, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe
SO4, Fe2(SO4)3 công dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá – khử là: