Fe
S + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử. Bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học sẽ được cân bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng Fe
S + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

1. Phương trình phản nghịch ứng Fe
S công dụng với dung dịch H2SO4 sệt nóng


Nhiệt độ thường, hỗn hợp H2SO4đặc nóng.

Bạn đang xem: Fes h2so4 đặc

3. Bản chất của các chất gia nhập phản ứng

3.1. Bản chất của Fe
S (Sắt (II) sunfua)

- Trong phản nghịch ứng trên Fe
S là hóa học khử.

- Fe
S có đặc thù hoá học tập của muối tác dụng được với axit.

4.2. Thực chất của H2SO4(Axit sunfuric)

- Trong phản nghịch ứng bên trên H2SO4 là hóa học oxi hoá.

- H2SO4là một axit khỏe mạnh có khá đầy đủ tính hóa học của một axit thường gặp gỡ tác dụng cùng với muối sinh sản thành axit bắt đầu và muối bột mới.

4. Tính chất hoá học của H2SO4

4.1. H2SO4 loãng


Axit sunfuric là 1 axit mạnh, hóa chất này có không hề thiếu các đặc thù hóa học thông thường của axit như:

Axit sunfuric H2SO4 làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.Tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) sản xuất thành muối bột sunfat.

fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Tác dụng với oxit bazo tạo thành muối mới (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) với nước .

Fe
O + H2SO4 → Fe
SO4 + H2O

Axit sunfuric chức năng với bazo chế tác thành muối mới và nước.

H2SO4 + Na
OH → Na
HSO4 + H2O

H2SO4­ + 2Na
OH → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 tác dụng với muối chế tạo thành muối mới (trong đó sắt kẽm kim loại vẫn không thay đổi hóa trị) và axit mới.

Na2CO3+ H2SO4→Na2SO4+ H2O + CO2

H2SO4+ 2KHCO3→K2SO4+ 2H2O + 2CO2

4.2. H2SO4 đặc

Axit sunfuric đặc có tính axit mạnh, oxi hóa dạn dĩ với đặc điểm hóa học rất nổi bật như:

Tác dụng cùng với kim loại: Khi mang lại mảnh Cu vào vào H2SO4 tạo ra dung dịch có màu xanh lá cây và gồm khí bay ra với mùi hương sốc.

Cu + 2H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + 2H2O

Tác dụng cùng với phi kim tạo nên thành oxit phi kim + H2O + SO2.

C + 2H2SO4→CO2+ 2H2O + 2SO2(nhiệt độ)

2P + 5H2SO4→2H3PO4+ 5SO2+ 2H2O

Tác dụng với những chất khử khác.

2Fe
O + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

H2SO4 còn có tính háo nước đặc thù như gửi H2SO4 vào ly đựng đường, sau phản bội ứng đường sẽ bị chuyển thanh lịch màu black và xịt trào cùng với phương trình chất hóa học như sau.

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4.11H2O

5. Mở rộng kiến thức về Fe
S

5.1. đặc điểm vật lí cùng nhận biết

Tính hóa học vật lí:

- Là chất rắn, color đen, không tan vào nước nhưng lại tan trong dung dịch axit.

- không khiến độc vày không tung trong nước.

Nhận biết: thực hiện dung dịch HCl, thấy bay ra khí nặng mùi trứng thối.

Fe
S + 2HCl → Fe
Cl2+ H2S

5.2. đặc điểm hóa học

- Có tính chất hóa học của muối.

- công dụng với axit:

Fe
S + 2HCl → Fe
Cl2+ H2S

5.3. Điều chế

Sắt (II) sunfua hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp cho nhị nguyên tố là Fe cùng S phản bội ứng cùng với nhau bằng phương pháp đun lạnh chúng.

Fe + S → Fe
S

6. Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1.Trong phòng thí nghiệm có những kim một số loại Zn (A) với Mg (B), những dung dịch H2SO4loãng (C) và HCl (D). Ao ước điều chế được 1,12 lít khí H2(ở đktc) xuất phát điểm từ một kim nhiều loại và một dung dịch axit mà lại lượng sử dụng tối thiểu thì dùng:

A. B cùng C.

B. B với D.

C. A và C.

D. A và D.

Lời giải:


Câu 2.Cho một lượng dư bột sắt fe phản ứng với dung dịch axit clohiđric HCl, sau khi phản ứng xẩy ra thu được các thành phầm là:

A. Fe dư, Fe
Cl2, H2.

B. Fe
Cl2, H2.

C. Sắt dư, Fe
Cl2.

D. Fe
Cl2.

Lời giải:


Câu 3.Khẳng định như thế nào sau đó là đúng khi nói về tính hóa chất của hiđro sunfua.

A. Tính axit dạn dĩ và tính khử yếu.

B. Tính bazơ yếu với tính lão hóa mạnh.

C. Tính bazơ yếu cùng tính thoái hóa yếu.

D. Tính axit yếu với tính khử mạnh.

Lời giải:


Câu 4.Cho khí H2S lội qua hỗn hợp Cu
SO4thấy bao gồm kết tủa màu sắc xám black xuất hiện, bệnh tỏ

Fe
S H2SO4: Fe
S tác dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

1. Phương trình phản bội ứng Fe
S tính năng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng

Fe
S + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình làm phản ứng chất hóa học Fe
S chức năng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng. Tương tự như đưa ra những nội dung thắc mắc bài tập tương quan đến Fe
S cùng H2SO4 sệt nóng. 


3. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm có các kim một số loại Zn (A) với Mg (B), những dung dịch H2SO4 loãng (C) cùng HCl (D). Muốn điều chế được 1,12 lít khí H2 (ở đktc) xuất phát từ một kim nhiều loại và một dung dịch axit tuy thế lượng sử dụng tối thiểu thì dùng:

A. B và C.

B. B với D.

C. A cùng C.

D. A với D.


Đáp án B

n
H2(đktc) = 1,12 /22,4 = 0,05 (mol)

Điều chế và một lượng H2 xuất phát từ một kim các loại và một dung dịch axit => ta chọn dùng Mg và HCl


Câu 2. Cho một lượng dư bột sắt sắt phản ứng với dung dịch axit clohiđric HCl, sau thời điểm phản ứng xẩy ra thu được các thành phầm là:

A. Sắt dư, Fe
Cl2, H2.

B. Fe
Cl2, H2.

Xem thêm: Phong Tục Ăn Tết Của Người Phù Lá Quét Bàn Thờ ? Dân Tộc Phù Lá

C. Fe dư, Fe
Cl2.

D. Fe
Cl2.


Câu 3. xác minh nào sau đó là đúng khi nói đến tính hóa chất của hiđro sunfua.

A. Tính axit bạo phổi và tính khử yếu.

B. Tính bazơ yếu với tính lão hóa mạnh.

C. Tính bazơ yếu và tính oxi hóa yếu.


Câu 4. Cho khí H2S lội qua dung dịch Cu
SO4 thấy có kết tủa color xám đen xuất hiện, chứng tỏ

A. Tất cả phản ứng oxi hoá - khử xảy ra.

B. Tất cả kết tủa Cu
S tạo ra thành, ko tan trong axit mạnh.

C. Axit sunfuhiđric khỏe khoắn hơn axit sunfuric.

D. Axit sunfuric mạnh dạn hơn axit sunfuhiđric.


Đáp án B

Phương trình làm phản ứng hóa học

H2S + Cu
SO4 → Cu
S↓ (kết tủa đen) + H2SO4

=> tất cả kết tủa Cu
S tạo thành thành, không tan trong axit mạnh.


Câu 5. Có các lọ đựng chất hóa học riêng rẽ: Na2S, Na
Cl, Ag
NO3, Na2CO3. Hóa chất nào sau đây rất có thể sử dụng nhằm phân biệt những dung dịch đó?

A. Hỗn hợp Na
OH.

B. Dung dịch H2SO4.

C. Dung dịch HCl.

D. Phenolphtalein.


Đáp án C

Hóa chất hoàn toàn có thể sử dụng để phân biệt những dung dịch kia là dung dịch HCl.

Trích chủng loại thử với đánh số đồ vật tự 

Ống nghiệm nào mở ra mùi trứng thối thì chất ban đầu chính là Na2S

Na2S + 2HCl → 2Na
Cl + H2S ↑

Ống nghiệm nào lộ diện kết tủa white color thì chất ban sơ là Ag
NO3

Ag
NO3 + HCl → Ag
Cl↓ + HNO3

Ống nghiệm nào bao gồm khí không màu thoát ra thì chất ban sơ là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2Na
Cl + CO2+ H2O

Ống nghiệm không xuất hiện, hiện tượng gì là Na
Cl

Câu 6. Cho các phản ứng: (1) Na2S + HCl ; (2) F2 + H2O; (3) Mn
O2 + HCl đặc; (4) Cl2 + dung dịch H2S. Các phản ứng tạo ra đơn chất là

A. (1), (2), (4).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4).


Đáp án B

(1) Na2S + 2HCl → 2Na
Cl + H2S

(2) 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

(3) Mn
O2 + 4HCl đặc → Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O

(4) Cl2 + H2S → 2HCl + S

=> những phản ứng tạo thành đơn chất là: (2), (3), (4)


Câu 7. Thuốc thử như thế nào sau đây dùng làm phân biệt khí H2S với khí CO2?

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch Pb(NO3)2.

C. Hỗn hợp K2SO4.

D. Dung dịch Na
OH.


Đáp án B

Thuốc demo để phân biệt H2S cùng với CO2 là dung dịch Pb(NO3)2. H2S chế tác kết tủa black còn CO2 không hiện nay tượng.

H2S + Pb(NO3)2 → Pb
S ↓ + 2HNO3


Câu 8. Cho K dư vào dung dịch cất Fe
Cl3. Hãy cho thấy hiện tượng xảy ra?

A. Gồm khí cất cánh lên.

B. Gồm khí bay lên và gồm kết tủa white xuất hiện tiếp nối tan trả toàn.

C. Gồm khí bay lên và có kết tủa white xuất hiện tiếp nối tan một phần.

D. Tất cả khí cất cánh lên và tất cả kết nâu đỏ xuất hiện.


Đáp án D

Khi cho K dư vào dung dịch cất Fe
Cl3 thì K sẽ tác dụng với nước trước và lộ diện bọt khí là H2, dung dịch kiềm KOH sẽ tính năng với Fe
Cl3 sinh sản kết tủa nâu đỏ.

Phương trình phản bội ứng chất hóa học minh họa

2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

3KOH + Fe
Cl3 → Fe(OH)3↓ + 3KCl


Câu 9. Hãy chỉ ra những câu đúng trong các câu sau:

1) Crom là kim loại có tính khử to gan hơn Fe.

2) Crom là sắt kẽm kim loại chỉ tạo được oxit bazơ.

3) Crom có những hợp hóa học giống với hợp chất giống mọi hợp chất của S.

4) Trong tự nhiên crom nghỉ ngơi dạng 1-1 chất.

5) phương thức sản xuất crom là điện phân Cr2O3.


Đáp án B

Những câu đúng là

1) Crom là sắt kẽm kim loại có tính khử mạnh hơn Fe.

3) Crom có những hợp chất giống với hợp hóa học giống phần đa hợp hóa học của S.

6) Crom có thể cắt được thủy tinh.


-------------------------------------

Trên đây Vn
Doc đã reviews Fe
S + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O tới những bạn. Để có kết quả học tập xuất sắc và hiệu quả hơn, Vn
Doc xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài bác tập chất hóa học 10, chăm đề vật Lý 10, chuyên đề chất hóa học 10, Giải bài bác tập Toán 10. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 nhưng mà Vn
Doc tổng hợp soạn và đăng tải.


Ngoài ra, Vn
Doc.com đã thành lập group share tài liệu học tập tập trung học phổ thông miễn tổn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia team Tài liệu học hành lớp 10 để có thể update thêm những tài liệu bắt đầu nhất.


Phương trình phản bội ứng


trình làng chế độ Theo dõi công ty chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*