Cấu trúc forget trong tiếng Anh dùng để miêu tả việc “ai kia quên có tác dụng gì”. Cấu trúc này khá phổ biến trong giao tiếp lẫn bài tập ngữ pháp, nhưng đa số người vẫn chưa rõ ràng được cơ hội nào forget đi với V-ing, thời điểm nào đi với khổng lồ V.

Bạn đang xem: Phân biệt forget + to

Trong bài viết này, ELSA Speak sẽ nhảy mí cho chính mình “tất tần tật” kỹ năng và kiến thức về cấu tạo forget để giải đáp vướng mắc trên nhé.


*

Forget trong giờ Anh là gì?

Định nghĩa: Forget tức là quên, không nhớ đến điều gì hoặc coi thường, coi nhẹ.

Cách phân tách động tự bất nguyên tắc forget trong các thì:

Hiện tại
Quá khứ
Phân từ
ForgetForgotForgot/forgotten
I will never forget all the time Mary spent with me.I forgot to turn off the light before leaving the office.She has forgotten the lyrics of this song.
Tôi đang không khi nào quên quãng thời gian mà Mary ở bên tôi.Tôi đang quên tắt đèn trước lúc rời văn phòng.Cô ấy đã chẳng chú ý lời của bài bác hát này rồi.

Cách dùng cấu tạo forget trong tiếng Anh:

diễn tả việc ai đó quên có tác dụng gì. Biểu đạt việc ai đó quên đã làm cho gì. Diễn tả việc ai này đã quên điều gì.
*

Cấu trúc Forget và phương pháp dùng trong giờ đồng hồ Anh

Forget hoàn toàn có thể kết hợp với một hễ từ nguyên thể thêm to (to V-inf) hoặc một động từ nguyên thể thêm ing (V-ing). Mỗi trường phù hợp sẽ mang sắc thái nghĩa khác nhau:

1. Kết cấu Forget + to lớn

S + forget + lớn V-inf (nguyên thể)

Diễn tả vấn đề ai đó quên làm việc gì (nghĩa là chủ thể chưa thao tác đó)

Ví dụ:

She forgot khổng lồ prepare documents for tomorrow’s meeting. (Cô ấy quên sẵn sàng tài liệu cho cuộc họp ngày mai.) He forgot to turn off the computer before going home. (Anh ấy đang quên tắt máy vi tính trước khi trở về nhà)

Lưu ý: cấu trúc forget dùng để nhắc nhở ai đó hãy nhờ rằng làm gì:

Don’t forget + V-inf (nguyên thể)

Ví dụ:

Don’t forget to lớn buy me a book. (Đừng quên cài đặt cho tôi quyển sách nhé.) Don’t forget to lock the door. (Đừng quên khóa cửa nhà nhé).
*

2. Kết cấu Forget + V-ing

S + forget + V-ing

Diễn tả việc ai kia quên đã làm cái gi trong thừa khứ.

Ví dụ:

I forgot buying a backpack last night. (Tôi quên mất mình đã mua một chiếc cha lô tối qua.) I forgot meeting you somewhere last year. (Tôi quên mất đã gặp mặt bạn chỗ nào đó hồi năm kia rồi.)

3. Cấu tạo Forget + About

S + forget + about + N/V-ing

→ diễn đạt việc quên đi một người, vụ việc nào đó.

Ví dụ:

vì you want me to forget about her? (Bạn ý muốn tôi quên cô ấy thật ư?) Forget about arguing và making up with each other. (Quyên truyện tranh cãi và làm cho lành cùng nhau đi.)

Phân biệt kết cấu Forget, Regret cùng Remember

Nhìn thông thường forget, regret và remember chỉ không giống nhau về mặt nghĩa. Còn cách kết phù hợp với những động từ nguyên thể tất cả to (to V-inf) và đông đảo động từ bỏ nguyên thể thêm ing (V-ing) về cơ bạn dạng là kiểu như nhau.

Dưới đó là bảng tổng hợp kết cấu forget, regret, remember:

Động từ
Cấu trúc
Ví dụ
Forget1. Forget + to lớn V-inf: Quên nên làm gì2. Forget + V-ing: Quên đã làm gì1. I forgot to walk the dog.(Tôi sẽ quên dắt cún đi dạo.)2. I forgot seeing him go lớn the movies with his mistress.(Tôi quên mất, tôi đã thấy anh ta đi xem phim cùng nhân tình.)
Regret1. Regret + lớn V-inf : lấy làm cho tiếc khi buộc phải làm gì2. Regret + V-ing: hối hận hận vì chưng đã làm gì1. I regret lớn inform you that you did not pass the exam.(Tôi cực kỳ tiếc khi phải thông báo rằng bạn đang không vượt qua kỳ thi.)2. I regret losing my mother’s memento.(Tôi hối hận hận vày đã làm mất kỷ đồ gia dụng mà mẹ tôi để lại.)
Remember1. Remember + khổng lồ V-inf: Nhớ phải làm gì2. Remember + V-ing: nhớ là đã có tác dụng gì1. Remember to lớn clean your room.(Nhớ dọn dẹp và sắp xếp phòng của người tiêu dùng nhé)2. I remember sending her a monthly report.(Tôi nhớ đang gửi phiên bản báo cáo hàng tháng cho cô ấy rồi.)

Ngoài ra, còn một số cấu tạo có biện pháp chia đụng từ giống như với Forget bạn nên biết như:

Động từ cấu tạo Ví dụ
Stop1. Stop + to lớn V: Dừng lại để triển khai việc gì2. Stop + V-ing: Dừng hẳn việc gì1. We stopped to lớn find our way.(Chúng tôi tạm dừng để dò đường.)2. He has stopped smoking.(Anh ta đã kết thúc hút thuốc lá rồi.)
Try1. Try + khổng lồ V: Cố gắng làm gì2. Try + V-ing: Thử làm cho gì1. I tried lớn convince him but couldn’t.(Tôi nỗ lực thuyết phục anh ta mà lại không được.)2. I try eating the cake he makes.(Tôi thử ăn cái bánh mà lại anh ta làm.)
Need1. Need + lớn V-inf: Cần làm gì2. Need + V-ing: Cần được gia công gì đó1. I need to go now or I will be late for the train.(Tôi buộc phải khởi hành ngay lập tức bây giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng trễ chuyến tàu.)2. The house needs repainting. (Ngôi nhà rất cần phải sơn lại.)
Mean1. Mean + khổng lồ V-inf: Có ý định làm gì2. Mean + V-ing: có nghĩa là gì1. He doesn’t mean lớn run for president.(Ông ấy không tồn tại ý định tranh cử tổng thống.)→ This sign means not turning right.(Biển báo này có nghĩa là không được rẽ phải.)

Bài tập cấu trúc Forget

Bài 1: chia động từ trong ngoặc

1. I forgot ………….( buy) a new coach, so Can I borrow you?

2. Dad’s always forgetting ……….( take) his pills.

3. I’m afraid that we must forget about ……………(go) lớn the beach – It rains a lot.

4. I forget …………..( ask) John’s address.

5. Don’t forget ………..( wear) sunscreen when it is sunny.

6. His grandmother is always forgetting …………..( bring) her phone.

7. When I was a child, I ……….( forget) about the way home.

8. I forgot ………….( spend) one million Vietnamese dongs last night.

9. Don’t forget …………( save) energy.

10. I will never ……….( forget) about your face.

*

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

Câu hỏi
Đáp án lựa chọn
1Thu forgets _______ them for Nam’s address.A. Lớn ask
B. Asking
C. Asked
D. Be asked
2I forget _______ her coat, so can I borrow you?A. To lớn bring
B. Bringing
C. Brought
D. Be brought
3Don’t forget _______homework.A. Lớn do
B. Doing
C. Do
D. Lớn doing
4You should try … the door with this key.A. To unlocking
B. Unlocking
C. Unlock
D. Lớn unlock
5I shall never forget_____ with you in Paris last year.A. Staying
B. To lớn staying
C. To lớn stay
D. Stayed
6Don’t forget _____the letter I gave you yesterdayA. Post
B. Posting
C. Posts
D. To lớn post
7Phu don’t forget ________ (write) the letter for his friend.A. Writing
B. Khổng lồ write
C. Khổng lồ writing
D. Wrote
8Marie doesn’t forget ________ the contract for her bossA. Khổng lồ sending
B. Sending
C. To lớn send
D. Sent
9That old man tried lớn stop _____ because of his bad healthA. Smoke
B. Smoking
C. Smokes
D. Smoked
10We have plenty of time. We needn’t _____A. Hurry
B. Lớn hurry
C. Hurrying
D. Hurried

Đáp án chi tiết

Bài tập 1:

1buying6to bring
2to take7forgot
3going8spending
4to ask9to save
5to wear10forget

Bài tập 2:

1. A3. A5. A7. B9. B
2. B4. B6. D8. C10. A

Trên phía trên là toàn cục kiến thức về cấu trúc Forget trong tiếng đứa bạn đọc yêu cầu nắm vững. Mong muốn những thông tin hữu ích này rất có thể giúp bạn học tập giỏi hơn cùng sớm đoạt được được mục tiêu ngoại ngữ của mình.

Forget là 1 trong những động trường đoản cú bất quy tắc trong giờ đồng hồ Anh được thực hiện khá phổ biến. Gắng nhưng, đối với đa số chúng ta học nước ngoài ngữ vẫn sẽ gặp khó khăn bởi vì chưa núm rõ về kiểu cách sử dụng Forget. Trong bài viết này, hãy cùng Tiếng Anh free tìm gọi trọn bộ kiến thức và kỹ năng về cấu trúc Forget một cách cụ thể và rất đầy đủ nhất nhé.

Xem thêm: 5+ cách xem vị trí của người khác với điện thoại


Forget là gì

Forget được coi là 1 động từ trong tiếng Anh, biểu đạt ngữ nghĩa “không nhớ, quên, xem vơi hoặc coi thường”.

Forget là một trong động từ bất quy tắc, có các dạng từ bỏ như sau: Forget – Forgot – Forgotten hoặc Forgot.

Ví dụ:

I forgot to lock the door before leaving.

Tôi quên khóa cửa trước lúc rời đi.

I never forget what you tell me.

Tôi không bao giờ quên phần đa gì bạn nói cùng với tôi đâu.

*

Cấu trúc Forget trong giờ Anh

Đối với bí quyết dùng Forget thì mỗi cách áp dụng sẽ tương xứng với từng dạng cấu tạo Forget. “Forget khổng lồ V tuyệt V-ing, Forget + gì, Forget cùng gì, sau Forget là to V tuyệt V-ing hoặc Forget đi với giới trường đoản cú gì?”, thế nào thì mới chuẩn ngữ pháp đây? Hãy cùng chúng mình search hiểu chi tiết về những cách thực hiện Forget kèm lấy ví dụ như minh họa cụ thể ngay dưới đây nhé.

1. Kết cấu Forget + to V

Công thức Forget phối hợp cùng với 1 động từ bỏ nguyên mẫu có “to” (to V) sẽ biểu đạt về việc ai kia quên điều cần làm.

Công thức Forget:

S + forget + khổng lồ V…

(quên làm cho điều gì).

Ví dụ:

Susan forgot to prepare for the meeting tomorrow.

Susan quên sẵn sàng cho cuộc họp ngày mai.

Mick forgot to gọi his quái thú today.

Mick quên call cho sếp của anh ấy ấy hôm nay.

Công thức Forget:

Don’t forget + V-ing

(đừng quên (phải) có tác dụng điều gì).

Ví dụ:

Don’t forget to lớn send the report lớn me.

Đừng quên gửi bạn dạng báo cáo đến tôi nhé.

Don’t forget khổng lồ research when contacting lớn him.

Đừng quên nghiên cứu và phân tích khi tương tác với anh ta.

Don’t forget to call her before you come her home.

Đừng quên điện thoại tư vấn cho cô ấy trước khi chúng ta đến nhà cô ấy.

*

Công thức forget

2. Cấu trúc Forget + V-ing

Không như là với cấu tạo Forget + to V, cấu tạo Forget + V-ing được dùng nhằm nói về việc ai đó không quên hoặc chẳng chú ý 1 kỷ niệm.

Ví dụ:

I forgot bringing the money.

Tôi đã chẳng chú ý mang chi phí rồi.

Sorry! I forgot sending that contract lớn you last night.

Xin lỗi! ngày qua tôi đã bỏ quên gửi phù hợp đồng kia tới các bạn rồi.

*

Cách cần sử dụng forget

3. Cấu trúc Forget kết hợp giới từ bỏ about

Cách áp dụng Forget cùng với “about” sẽ biểu đạt ngữ nghĩa là ai này đã quên mất việc gì.

Công thức Forget:

Forget + about + N/V-ing

Ví dụ:

I forget about going out with my friend tonight.

Tôi chẳng chú ý việc ra ngoài với bạn của mình tối nay.

I will try to forget about my old girlfriend.

Tôi sẽ nỗ lực quên đi người bạn gái cũ của mình.

4. Bí quyết dùng Forget trong giờ đồng hồ Anh

Ở vào ngữ pháp giờ Anh cũng giống như văn phong giao tiếp, tín đồ ta hay được sử dụng Forget ở những ngữ cảnh tình huống sau:

Diễn tả bài toán ai đó quên làm gì
Diễn tả việc ai đó chẳng chú ý đã có tác dụng gì
Diễn tả câu hỏi ai đó đã quên mất điều gì.

Từ trái nghĩa với Forget

Trái ngữ nghĩa đối với Forget là Remember:

Forget: Quên (đã) có tác dụng gì
Remember: Nhớ

Cấu trúc Remember trong tiếng Anh cũng giống như với kết cấu Forget, đều hoàn toàn có thể kết hợp với động tự nguyên mẫu mã (to V) hoặc động từ thêm “ing” (V-ing).

Đây là 2 dạng cấu tạo mà bạn cũng có thể thường bắt gặp trong những bài bác tập về chủ thể từ đồng nghĩa-trái nghĩa hoặc bài yêu mong viết lại câu. 

Cấu trúc viết lại câu cùng với Forget cùng Remember:

Don’t forget… = Remember…

Ví dụ:

Don’t forget call us = Remember gọi us.

Đừng quên/ Hãy nhớ điện thoại tư vấn chúng tôi.

Don’t forget lớn research when contacting to him = Remember lớn research when contacting to him.

Đừng quên/ Hãy nhớ phân tích khi tương tác cho anh ta.

Các đụng từ bao gồm 2 biện pháp chia tương tự với Forget

Trong các kết cấu ngữ pháp tiếng Anh, có tương đối nhiều động từ cũng đều có 2 cách sử dụng giống với Forget:

Động từCấu trúcVí dụ
StopStop + to lớn V: dừng lại để triển khai việc gì

Stop + V-ing: giới hạn hẳn bài toán gì

I stop khổng lồ think about the future.Tôi tạm dừng để cân nhắc về tương lai.

I stopped smoking.

Tôi sẽ dừng vấn đề hút thuốc.

RegretRegret + to lớn V: lấy làm tiếc khi làm cho gì

Regret + V-ing: hối hận hận bởi đã làm gì

I regret not to call them tonight.Tôi hết sức tiếc đang không gọi đến họ vào buổi tối nay.

I regret signing that contract.

Tôi hối hận vày đã ký phối hợp đồng đó.

TryTry + to V: nỗ lực làm gì

Try + V-ing: Thử làm gì

I’m trying to lớn convince him.Tôi đang cố gắng thuyết phục anh ta.

It’s delicious. Try eating it!

Nó khôn cùng ngon. Chúng ta thử nạp năng lượng xem nhé!

Remember Remember + to V: Nhớ bắt buộc làm gì

Remember + V-ing: nhớ rằng đã có tác dụng gì

Remember lớn clean your room.Hãy nhớ lau chùi và vệ sinh phòng của chúng ta đi nhé.

I remember sending the report.

Tôi hãy nhớ là đã gửi phiên bản báo cáo rồi.

Bài tập về kết cấu Forget trong giờ đồng hồ Anh

Để ôn tập cùng ghi nhớ hơn về kiến thức lý thuyết vừa học tập ở trên, hãy cùng bọn chúng mình thực hành một số câu bài tập cơ bản dưới đây nhé.

*

Forget khổng lồ v hay ving

Bài tập:

Adam forgets ….. (ask) his staff for this report.Susan forgets ….. (buy) a new oto for her son.I forget ….. (call) him
Marie doesn’t forget ….. (send) the contract for her boss.

Đáp án:

To ask
To buy
Calling
To send

Trên trên đây là nội dung bài viết tổng hợp kiến thức và kỹ năng về kết cấu Forget trong giờ Anh. Không tính ra, bài viết cũng đã hỗ trợ thêm cho mình kiến thức về tự trái nghĩa với Forget và một số trong những động từ bao gồm 2 bí quyết chia tương tự với Forget. Hy vọng với đầy đủ thông tin kiến thức và kỹ năng mà bọn chúng mình đã chia sẻ sẽ giúp đỡ bạn nắm vững và nắm rõ hơn về cách dùng Forget trong giờ Anh. Step Up chúc bàn sinh hoạt tập giỏi và mau chóng thành công!