- Chọn bài bác -Từ vựng Unit 7: My Neighborhood
Getting Started (trang 63 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Listen and Read (trang 63-64 SGK giờ Anh 8)Speak (trang 64-65 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Listen (trang 65-66 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Read (trang 67-68 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Write (trang 68 SGK giờ Anh 8)Language Focus (trang 69-71 SGK giờ Anh 8)Giải sách bài bác tập tiếng Anh 8 Unit 7Đề bình chọn 45p học kì 1 (Số 1)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Speak (Trang 64-65 SGK giờ đồng hồ Anh 8)

1. Practice the dialogue with a partner.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa tiếng anh lớp 8

(Hãy luyện đối thoại với các bạn em.)

*

Clerk: Next, please!

Mrs. Kim: I want to lớn send this parcel khổng lồ Quy Nhon.

Clerk: bởi you want khổng lồ send it airmail or surface mail?

Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm. Five kilograms. That’ll be 32,500 dong.

Mrs Kim: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19.200 dong.

Mrs. Kim: That’s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

2. Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues.

(Em hãy coi cuốn tập quảng cáo và những thông tin sau mang đến ở vào khung cùng làm các hội thoại tương tự.)

*

Kon Tum

Clerk: Can I help you?

You: I’d lượt thích to send this letter to lớn Kon Tum.

Clerk: do you want to send it airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is surface mail?

Clerk: I’ll have to weigh the letter first. Well, đôi mươi grams. That’ll be 800 dong.

You: OK. I’ll send it surface mail.

Xem thêm: Kết Quả Tìm Kiếm: Phim Nhất Kiến Khuynh Tâm Tập 11, Nhất Kiến Khuynh Tâm Tập 11

Clerk: All right.

Ho đưa ra Minh


Clerk: Next, please.

You: I want khổng lồ send this postcard Ho chi Minh City.

Clerk: vì chưng you want to send it airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the postcard first. Well, 15 grams. That’ll be 1,200 dong.

You: OK. I’ll send it airmail.

Ca Mau

Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this pareel to lớn Ca Mau.

Clerk: bởi vì you want lớn send it airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have khổng lồ weigh the pareel first. Mnn. Two kilograms. That’ll be 13,000 dong.

You: Ok! That’s not very expensive. I’ll send it airmail.

Buon Ma Thuot

Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this pareel khổng lồ Buon Me Thuot.

Clerk: vì chưng you want to send airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the pareel first. Mmm, five kilograms. That’ll be 32,000 dong.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Với giải bài bác tập tiếng Anh lớp 8 bắt đầu Tập 1, Tập 2 tốt nhất, cụ thể đầy đủ các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project giúp học sinh thuận tiện soạn, làm bài bác tập về bên môn giờ Anh lớp 8. Tư liệu có đoạn phim bài giảng, từ bỏ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm tất cả đáp án theo từng unit và đề thi giúp bạn ôn luyện để được điểm cao trong những bài thi môn giờ Anh 8.