Lời giải bài xích tập Unit 8 lớp 10 Language trang 87, 88 vào Unit 8: New ways khổng lồ learn giờ Anh 10 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh thuận lợi làm bài tập tiếng Anh 10 Unit 8.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 10 unit 8


Tiếng Anh 10 Unit 8 Language trang 87, 88 - Global Success

Pronunciation

1 (trang 87Tiếng Anh 10): Listen và repeat. Pay attention lớn the stressed words in bold in the sentences. (Nghe cùng lặp lại. Chú ý đến những từ được in đậm trong câu.)

Bài nghe:


1. Chúng ta nên kết thúc dự án mang lại môn lịch sử.

2. Peter sẽ ôn bài để bình chọn vào tuần tới.

3. Các học sinh nên để nhiều thời gian thao tác với các bạn cùng lớp hơn.

4. Tôi phù hợp xem clip mà góp tôi học tập được điều mới.

5. Tôi đã thiết đặt một vài áp dụng trên năng lượng điện thoại.

2 (trang 87 Tiếng Anh 10): Read and underline the stressed words in the sentences. Then practise reading them. (Nghe cùng gạch chân những từ được nhân vào câu. Kế tiếp tập nói những câu.)

Đáp án:

1. Teacher, often, gives, videos, home

2. Never, read, books, tablet, night

3. New, way, learning, students, really, like


Quảng cáo


4. Find, useful, tips, website

5. Make, outline, presentation

Hướng dẫn dịch:

1. Cô giáo của cửa hàng chúng tôi thường giao clip cho cửa hàng chúng tôi xem nghỉ ngơi nhà.

2. Tôi chưa từng đọc sách trên máy vi tính bảng vào buổi tối.

3. Đây là 1 trong những cách học bắt đầu và học viên rất say mê nó.

4. Chúng ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều mẹo bổ ích trên website này.

5. Họ đề xuất viết ra dàn ý cho bài thuyết trình của họ.

Vocabulary

Diferent ways of learning (Các cách học khác nhau)

1 (trang 88 giờ Anh 10): Match the words and phrases with their meanings. (Nối các từ và các từ cùng với nghĩa của chúng.)

Đáp án:

1. C

2. D

3. A

4. E

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Mặt đương đầu / thẳng (tính từ) – đứng sát nhau và đương đầu với nhau

2. Sẵn sàng (cho) (động từ) – giúp mọi thứ sẵn sàng để được dùng

3. Chiến lược (danh từ) – một kế hoạch bao gồm chủ đích dể giành được một mục tiêu cụ thể

4. Học tập trực con đường (danh từ) – một kiểu học ra mắt trên Internet

5. Học hành tích phù hợp (danh từ) – bí quyết học phối kết hợp tài liệu trực tuyến đường và những phương thức học truyền thống

2 (trang 88Tiếng Anh 10): Complete the following sentences with the words & phrases in 1. (Hoàn thành những câu sau bằng phương pháp sử dụng các từ và nhiều từ trong bài xích 1.)

Đáp án:

1. Face – khổng lồ – face

2. Online learning

3. Prepare for

4. Strategy

5. Blended learning

Hướng dẫn dịch:

1. Học tập trực tiếp cho phép họ giao tiếp với giáo viên ngay mau lẹ và trực tiếp.

2. Một tiện ích của học trực đường đó là chúng ta có thể học bất kể lúc nào với ở bất cứ đâu.

3. Gia sư của chúng tôi luôn khuyến khích bọn chúng tôi sẵn sàng bài trước lúc đến lớp.

4. Bạn phải một chiến lược cụ thể để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh.

5. Học tích vừa lòng kết hợp đoạn clip trực đường với các cách thức học truyền thống.

Grammar

Relative clauses (Tính từ làm việc dạng so sánh hơn và đối chiếu nhất)

1 (trang 88Tiếng Anh 10): Match the two parts to make complete sentences. (Nối nhì phần để tạo thành thành câu trả chỉnh.)

Đáp án:

1. D

2. E

3. B

4. C

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Ông Smith đang nói chuyện với các học sinh mà có các bài biểu hiện thực sự ấn tượng.

2. Tập phim chúng tôi xem hôm qua khá thú vị

3. Diễn giả, tín đồ sẽ chia sẻ những vận động học tập mới trong buổi workshop của bọn chúng tôi, là Laura

4. Chúng tôi thường đến Đà Nẵng ở khu vực miền trung Việt Nam.

5. Em chúng ta tôi đưa cho tôi một quyển sách gợi ý mà giải đáp cách sử dụng máy thu âm.

2 (trang 88Tiếng Anh 10):Join the following sentences. Use who, that, which, or whose. địa chỉ cửa hàng commas where necessary. (Nối những câu sau. Thực hiện who, that, which, hoặc whose. Thêm vệt phẩy ở gần như chỗ đề xuất thiết.)

Đáp án:

1. My brother, who is good at computers, teaches me how khổng lồ use a laptop.

2. Peter, whose sister is taking an online maths course, is a friend of mine.

3. Lan has read the book which/that I lent her.

4. The boy who has designed this invention is only 10 years old.

5. That app, which can help improve your English pronunciation, is easy lớn use.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh trai tôi dạy tôi cách thực hiện laptop. Anh ấy giỏi máy tính.

-> Anh trai tôi, người mà tốt máy tính, dạy tôi cách áp dụng laptop.

2. Peter là 1 trong người bạn của tôi. Em gái cậu ấy vẫn học toán bên trên mạng.

-> Peter, tín đồ mà bao gồm em gái sẽ học toán trên mạng, là 1 trong những người chúng ta của tôi.

3. Lan đã đọc quyển sách. Tôi mang lại cô ấy mượn quyển sách.

-> Lan sẽ đọc cuốn sách tôi cho cô ấy mượn.

4. Cậu nhỏ bé đã xây đắp ra sáng tạo này. Cậu ấy new 10 tuổi.

-> Cậu bé bỏng đã thiết kế ra sáng tạo này mới 10 tuổi.

5. Ứng dụng đó dễ dùng. Nó rất có thể giúp nâng cao phát âm giờ Anh của bạn.

-> Ứng dụng đó, trang bị mà có thể giúp nâng cấp phát âm giờ Anh của bạn, dễ dùng.

Getting Started (trang 86,87 giờ đồng hồ Anh 10): 1. Listen & read... 2. Read the coversation again and decide...

Reading (trang 89,90 giờ đồng hồ Anh 10): 1. Work in pairs... 2. Read the texts. What are the two...

Speaking (trang 90 tiếng Anh 10): 1. Put the advantages và disadvantages of... 2. Work in groups. Each group choose to...

Listening (trang 91 giờ đồng hồ Anh 10): 1. Work in pairs... 2. Listen to the first part of the...

Writing (trang 92 giờ Anh 10): 1. Work in pairs... 2. Work in groups...

Communication and Culture (trang 93 giờ Anh 10): 1. Listen & complete the conversation... 2. Work in pairs...

Looking back (trang 94 giờ đồng hồ Anh 10): 1. Listen & underline the... 2. Complete the sentences using...

Project (trang 94 giờ đồng hồ Anh 10): Work in groups. Vì chưng a survey to lớn find out how students...

Mời những em cùng theo dõi bài xích học từ bây giờ với title Giải SGK tiếng anh 10 Unit 8: Making plans | Cánh diều

Lời giải bài tập giờ anh lớp 10 Unit 8: Making plans sách 10 Cánh diều hay, ngắn gọn sẽ giúp đỡ học sinh dễ dãi trả lời câu hỏi Tiếng anh 10 Unit 8 từ đó học xuất sắc môn giờ anh 10


Giải giờ anh lớp 10 Unit 8: Making plans

Bạn đang xem: Giải SGK giờ anh 10 Unit 8: Making plans | Cánh diều


Từ vựng Unit 8 giờ anh lớp 10

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Do homework

Cụm hễ từ

/duː ˈhoʊm.wɝːk/

Làm bài tập

Make a poster

Cụm cồn từ

/meɪk ɚˈpoʊ.stɚ/

Làm tranh treo tường

Study abroad

Cụm động từ

/ ˈstʌd.i əˈbrɑːd/

Học ngơi nghỉ nước ngoài

Prepare for a presentation

Cụm đụng từ

/ prɪˈpeər fɔːr ə ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/

Chuẩn bị mang lại một bài bác thuyết trình

Start a new hobby

Cụm đụng từ

/stɑːrt ə njuː ˈhɑː.bi/

Bắt đầu một thoái quen thuộc mới

Practice singing

Cụm đụng từ

/ˈpræk.tɪs ˈsɪŋ.ɪŋ/

Luyện hát

Do volunteer work

Cụm cồn từ

/duː ˌvɑː.lənˈtɪr wɝːk/

Làm tình nguyện

Learn another language

Cụm cồn từ

/lɝːn əˈnʌð.ɚ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

Học một ngôn từ mới

Go to lớn college

Cụm cồn từ

/gou tu: ˈkɑː.lɪdʒ/

Học đại học

Go on school trip

Cụm rượu cồn từ

/gou ɒn ˈskuːl trɪp/

Đi thăm quan và du lịch với trường

Specialize

Động từ

/ˈspeʃ.ə.laɪz/

 

Chuyên môn

Renewable

Tính từ

/rɪˈnuː.ə.bəl/

Có thể tái tạo ra được

Non-renewable

Tính từ

/ˌnɑːn.rɪˈnuː.ə.bəl/

Không thể tái tạo nên được

Energy

Danh từ

/ˈen.ɚ.dʒi/

Năng lượng

Coal

Danh từ

/koʊl/

Than đá

Oil

Danh từ

/ɔɪl/

Dầu

Wind

Danh từ

/wɪnd/

Gió

Gas

Danh từ

/ɡæs/

Khí ga

Wave

Danh từ

/weɪv/

Sóng

Wood

Danh từ

/wʊd/

Gỗ

Solar

Tính từ

/ˈsoʊ.lɚ/

Thuộc về khía cạnh trời

Solar panel

Cụm danh từ

/ˌsoʊ.lɚ ˈpæn.əl/

Pin phương diện trời

Solution

Danh từ

/səˈluː.ʃən/

Giải pháp

Electricity

Danh từ

/iˌlekˈtrɪs.ə.t̬i/

Điện

Recycle

Động từ

/ˌriːˈsaɪ.kəl/

Tái chế

Probably

Trạng từ

/ˈprɑː.bə.bəli/

Có thể, có khả năng

Approximately

Trạng từ

/əˈprɑːk.sə.mət.li/

Xấp xỉ

Candle

Danh từ

/ˈkæn.dəl/

Nến

Population

Danh từ

/ˌpɑː.pjəˈleɪ.ʃən/

Dân số

Expensive

Tính từ

/ɪkˈspen.sɪv/

Đắt

Raise money

Cụm rượu cồn từ

/reɪz ˈmʌn.i/

Quyên góp tiền

Go down to

Cụm đụng từ

/gou daʊn tu:/

Giảm xuống

Decrease

Động từ

/ˈdiː.kriːs/

Giảm

Unit 8 Talk about your plans lớp 10 trang 88, 89

Vocabulary

A (trang 88 sgk giờ đồng hồ Anh 10):Match the plans lớn the photos. Write the numbers. (Nối các kế hoạch với bức ảnh. Viết các số)

*

Đáp án:

4. Make a poster

9. Go to lớn college

3. Study abroad

7. Vì volunteer work

1. Vì chưng homework

4. Prepare for a presentation

10. Go on a school trip

5. Start a new hobby

8. Learn a another language

6. Practice singing

B (trang 88 sgk tiếng Anh 10):Write the plans in A in the correct columns. (Viết các kế hoạch sinh hoạt A vào cột đúng)

Short-term plans

Long-term plans

 

 

Đáp án:

Short-term plans

Long-term plans

Make a poster

Do homework

Go on a school trip

Do volunteer work

Start a new hobby

Practice singing

Prepare for presentation

Study aboard

Learn another language

Go khổng lồ college

C (trang 88 sgk giờ Anh 10):Which of the short term plans in B vày you have? Discuss in pairs. (Kế hoạch ngắn hạn nào sinh sống B mà chúng ta có? trao đổi trong nhóm)

Hướng dẫn làm cho bài:

I have plans khổng lồ start a new hobby và go on a school trip

(Tớ tất cả kế hoạch ban đầu một sở thích mới cùng đi phượt cùng trường)

D (trang 88 sgk giờ Anh 10):Number the long-term plans in B in order of importance khổng lồ you (1= the most importance. Then compare your lists in the same pairs. (Đánh số những kế hoạch dài hạn ở bạn ở bài B theo thiết bị tự quan trọng đặc biệt đối với bạn (1= đặc biệt nhất). Kế tiếp so sánh danh sách của người tiêu dùng theo cặp)

Hướng dẫn làm bài:

1- go to college

2- learn another language

3- study abroad

E (trang 89 sgk giờ đồng hồ Anh 10):Complete this conversation with be going to & the verbs in parentheses. Then listen and kiểm tra your answers. (Hoàn thành đoạn đối thoại với cấu tạo be going khổng lồ và rượu cồn từ vào ngoặc. Tiếp nối nghe và khám nghiệm Đáp án)

Kat: Hey! (1) Are you going lớn come (you / come) to my các buổi tiệc nhỏ this weekend?

Ben: I’m not sure. I have a chạy thử on Monday, so I (2) ____(study) for that all weekend.

Kat: Which test? Ben: It’s for my Vietnamese class. My sister và I (3)____ (take) a vacation khổng lồ Viet phái mạnh next year, so I want to lớn speak the language.

Kat: Wow! That’s great. But my party is in the evening & it (4) ____(be) fun! và you (5)____ (not/ study) all weekend. You (6) ____(need) a break

Ben: That’s true. OK, see you on Saturday.

Đáp án:

1. Are you going khổng lồ come

2. Am going to study

3. Are going khổng lồ take

4. Is going lớn be

5.aren’t going to lớn study

6. Are going lớn need

Hướng dẫn dịch:

Kat: Này! Cậu có định đến bữa tiệc của tớ vào vào cuối tuần này không?

Ben: Tớ không chắc. Tớ gồm một bài xích kiểm tra vào sản phẩm công nghệ Hai, vì chưng vậy tớ vẫn học cho tất cả các ngày cuối tuần.

Kat: bài bác kiểm tra nào?

Ben: Nó giành cho lớp học tiếng Việt của tớ. Tớ cùng chị gái đã đi ngủ ở vn vào năm tới, do vậy tớ hy vọng nói được ngữ điệu này.

Kat: Chà! thật tuyệt. Nhưng bữa tiệc của tớ là vào buổi tối và nó sẽ khá vui vẻ! và cậu không hẳn học toàn bộ các ngày cuối tuần. Cậu sẽ nên nghỉ ngơi

Ben: Đúng vậy. OK, hẹn gặp mặt lại vào sản phẩm bảy

F (trang 89 sgk tiếng Anh 10):What are your short-term & long-term plans? check the correct column. (Kế hoạch ngắn cùng dài hạn của công ty là gì? Đánh lốt vào cột đúng)

Hướng dẫn có tác dụng bài:

Short-term plans

Are you going to…..

Yes, I am

I’m not sure

No, I am not

Eat out tonight?

 

 

Going lớn a các buổi tiệc nhỏ tonight?

 

 

Play or watch a thể thao this weekend?

 

 

Rest this weekend?

 

 

 

Long-term plans

Are you going to…..

Yes, I am

I’m not sure

No, I am not

Start your own business?

 

 

Learn another language?

 

 

Move to lớn another country?

 

 

Buy a laptop

 

 

G (trang 89 sgk giờ Anh 10):In pairs, ask và answer the questions in F. Then ask a Wh- question for each khổng lồ find more information. (Làm bài toán theo cặp, hỏi và trả lời các thắc mắc ở F. Sau đó hỏi các thắc mắc với từ nhằm hỏi nhằm tìm nhiều tin tức hơn)

Hướng dẫn làm bài:

Are you going khổng lồ learn another language?

Yes, I am

What language are you going to learn?

I’m not sure. Maybe Chinese

Hướng dẫn dịch:

Cậu sẽ học tập một ngôn ngữ khác à?
Đúng vậy
Bạn vẫn học ngôn từ nào chũm ?
Tớ ko chắc. Hoàn toàn có thể là tiếng Trung

Goal check

Talk about plans

1 (trang 89 sgk tiếng Anh 10): Write three of your short-term plans và three of your long-term plans. (Viết cha kế hoạch thời gian ngắn và cha kế hoạch thọ dài.)

Hướng dẫn có tác dụng bài:

Three short-term plans

– Prepare for class presentation

– Rest this week

– vì homework

Three long- term plans

– Go to lớn college

– Learn another language

– Study aboard

2 (trang 89 sgk tiếng Anh 10): In pairs, talk about your plans & ask each other more questions. (Làm theo cặp, nói về kế hoạch với hỏi các bạn còn lại.)

Hướng dẫn làm cho bài:

Học sinh trường đoản cú thực hành

Unit 8 Plan a project lớp 10 trang 90, 91

Listening

A (trang 90 sgk tiếng Anh 10):Look at the photo. Answer the questions. (Nhìn vào tranh trả lời câu hỏi)

1. What vị you think Molly does?

2. What subject bởi you think she specializes in?

*

Hướng dẫn trả lời:

1.I think she works as a wildlife protection officer

2. I think she specializes in wildlife protection

(1. Tôi suy nghĩ cô ấy làm nhân viên đảm bảo động đồ dùng hoang dã2. Tôi suy nghĩ cô ấy chuyên về đảm bảo an toàn động thứ hoang dã)

B (trang 90 sgk giờ Anh 10): Listen to an interview. Check your answer in A. (Nghe một cuộc phỏng vấn với Molly và đánh giá Đáp án: của doanh nghiệp ở bài A.)

Đáp án:

Đang cập nhật

C (trang 90 sgk tiếng Anh 10): Listen to the interview again. Complete the notes about Molly’s next project. Use the words from the interview. (Nghe đoạn hội thoại một lượt nữa. Xong xuôi ghi chú sau về dự án tiếp sau của Molly. Sử dụng các từ từ bài bác phỏng vấn)

*

Đáp án:

Đang cập nhật

D (trang 90 sgk tiếng Anh 10): In pairs, compare your answers in C. Then listen again and check. (Theo cặp, so sánh những Đáp án: ở bài bác C. Sau đó nghe và kiểm trả lại Đáp án)

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh từ thực hành

E (trang 91 sgk tiếng Anh 10):Listen to lớn the sentences and kiểm tra the correct box. (Nghe các câu và lưu lại vào ô đúng)

 

Strong form

Weak form

1. I’m going khổng lồ make a video.

 

 

2. Are you going to work with anyone else?

 

 

3. When are you going to leave?

 

 

4. We’re going to leave in two months

 

 

5. What special equipment are you going to lớn need for the trip

 

 

6. We’re going to pack different types of clothing.

 

 

7. When are you going to finish the project?

 

 

Đáp án:

Đang cập nhật

F (trang 91 sgk giờ đồng hồ Anh 10): In pairs, take turns reading the sentences in E with either the strong khung or the weak form. Your partner has to lớn say which size you used. (Làm theo cặp, thứu tự độc những câu ở bài E dưới dạng strong form hoặc weak form. Bạn của doanh nghiệp phải nói dạng mà chúng ta đã dùng.)

Hướng dẫn làm cho bài:

Đang cập nhật

G (trang 91 sgk tiếng Anh 10):In groups, plan one of these projects for your school: (Làm việc theo nhóm, lên kế hoạch cho trong những dự án sau:)

– Create a website with information và news about your school and neighborhood.

– Make a short video called “A day in the life of a student.”

– Plan an event to celebrate the end of the year.

Hướng dẫn làm bài:

Plan an sự kiện to celebrate the end of the year.

+ Food & drink

+ Games

+ Colorful decoration

Goal check

Plan a Project

1 (trang 91 sgk giờ đồng hồ Anh 10): In your groups, discuss each part of the project & write down information in the table. (Làm việc theo nhóm, thảo luận mỗi phần của dự án công trình và viết vào bảng bên dưới đây.)

What is the project?

When are you going to start & finish?

Who is going to do each part?

What are you going khổng lồ need?

an sự kiện to celebrate the kết thúc of the year.

Start: 7am Monday

Finish: 11am Modat

Lan và Hoa: food and drink

Mai Anh và Vân: hold games for students và teachers

Boys in class: decorate the meeting hall

Colorful paper, balloons, micro

2 (trang 91 sgk giờ đồng hồ Anh 10): Present your plans for the project khổng lồ the class or another group. Use going to in your presentation. (Trình bày kế hoạch về dự án của khách hàng với lớp hoặc những nhóm khác. Sử dụng going to.)

Hướng dẫn có tác dụng bài:

We are going khổng lồ present our plans for an event khổng lồ celebrate the over of the year. We are going to start on Monday from 7am lớn 11 am. Lan and Hoa is going lớn prepare food & drink especially our favorite drinks. Mai Anh & Vân are going khổng lồ host the funny games prepared before to engage everybody into our games. Boys in class are going to decorate the meeting hall and they have khổng lồ finish before 7am. We are going khổng lồ need colorful paper, balloons and micro.

Hường dẫn dịch

Chúng tớ sẽ trình diễn kế hoạch của bọn chúng tớ cho 1 sự khiếu nại để kỷ niệm cuối năm. Chúng tớ sẽ ban đầu vào vật dụng Hai từ 7 giờ sáng mang lại 11 giờ đồng hồ sáng. Lan và Hoa sẽ chuẩn bị đồ nạp năng lượng và thức uống, nhất là đồ uống thích thú của chúng tớ. Mai Anh cùng Vân sẽ tổ chức các trò đùa vui nhộn đã chuẩn bị từ trước để cuốn hút mọi tín đồ vào trò nghịch của bọn chúng ta. Các bạn nam vào lớp đang trang trí hội trường với phải chấm dứt trước 7h sáng. Bọn chúng tớ sẽ nên giấy các màu sắc, bóng bay và vi mô.

Unit 8 Make predictions lớp 10 trang 92, 93

Language expansion:Types of energy

A (trang 92 sgk giờ đồng hồ Anh 10):Look at the photo và read about Japan. Then answer the questions.

1. What does the photo show?

2. What type of energy will japan use more in the future?

*

The Future of Energy in Japan

These are solar panels on the đứng top of a building in Tokyo. Nhật bản will use more renewable energy in the future.

Hướng dẫn làm bài:

1. The photo shows solar panels

2.Japan will use more renewable energy in the future.

Hướng dẫn dịch:

1. Bức hình ảnh cho thấy các tấm pin phương diện trời

2. Nhật phiên bản sẽ áp dụng nhiều năng lượng tái tạo nên hơn vào tương lai.

B (trang 92 sgk tiếng Anh 10): Write each type of energy from the box under the matching photo. (Viết một loại năng lượng trong bảng vào dưới mỗi bức tranh.)

Coalgasoilwavewindwood

 

*

Đáp án:

1. Wood (gỗ)

2. Wind (năng lượng gió)

3. Coal (than đá)

4. Gas (năng lượng gas)

5. Wave (năng lượng sóng biển)

5. Oil (dầu)

C (trang 92 sgk giờ Anh 10):Which types of energy in A and B are renewable and non-renewable? Write them in the table below. (Loại tích điện ở A cùng B là loại tích điện tái chế tác được hay là không tái chế tạo ra được. Viết vào bảng sau)

Renewable

Non-renewable

Solar energy

Wind

wave

Wood

Gas

Oil

coal

D (trang 92 sgk giờ đồng hồ Anh 10):What types of energy does your country use at the moment? (Loại năng lượng nào mà quốc gia bạn sẽ dùng?)

Đáp án:

My country is using solar energy, oil, coal, gas.

(Nước tớ vẫn dùng năng lượng mặt trời, dầu mỏ, than đá với ga)

Grammar

E (trang 93 sgk giờ đồng hồ Anh 10):Put the words in the correct order. (Sắp xếp những từ thành câu hoàn chỉnh.)

1. Will / my country /use / wind power

2. Cars/ use / won’t/gas

3. Speak / English / most people / will

4. Live/people/won’t/ on the Moon

Đáp án:

1. My country will use wind power

2. Cars won’t use gas

3. Most people will speak English

4. People won’t live on the Moon

Hướng dẫn dịch:

1. Đất nước tôi đang sử dụng năng lượng gió

2. Ô tô sẽ không sử dụng khí đốt

3. Hầu như mọi người sẽ nói giờ Anh

4. Phần đa người sẽ không còn sống cùng bề mặt trăng

Conversation

F (trang 93 sgk tiếng Anh 10):Listen khổng lồ a conversation between two people from japan and Scotland. (Nghe đoạn hội thoại thân hai người từ Nhật phiên bản và Scotland.)

Rika: I don’t think we will use as much non-renewable energy in the next five years, so we’ll need lots of solar energy. What about in Scotland? Will you use new types of energy?

Alex: Yes, we will. But we probably won’t use a lot of solar energy

Rika: Will you use wind power?

Alex: Yes, we will. & maybe we’ll also use wave energy

Rika: What’s wave energy?

Alex: It’s energy from waves in the ocean.

Rika: Wow! That’s great.

Hướng dẫn dịch:

Rika: Tôi không nghĩ là rằng họ sẽ thực hiện nhiều tích điện không thể tái chế tạo trong 5 năm tới, vày vậy bọn họ sẽ cần rất nhiều năng lượng khía cạnh trời. Còn ngơi nghỉ Scotland thì sao? các bạn sẽ sử dụng những loại tích điện mới?

Alex: Vâng, công ty chúng tôi sẽ. Nhưng tất cả lẽ bọn họ sẽ không sử dụng nhiều tích điện mặt trời

Rika: các bạn sẽ sử dụng tích điện gió?

Alex: Vâng, chúng tôi sẽ. Và có thể chúng ta cũng đang sử dụng năng lượng sóng

Rika: tích điện sóng là gì?

Alex: Đó là năng lượng từ những nhỏ sóng vào đại dương.

Rika: Chà! thiệt tuyệt.

G (trang 93 sgk giờ đồng hồ Anh 10):In pairs, change the underlined words & make new conversations about your country. (Làm vấn đề theo cặp, đổi các từ gạch ốp chân và chế tạo một đoạn hội thoại bắt đầu về giang sơn của bạn.)

Hướng dẫn có tác dụng bài:

A: I don’t think we will use as much non-renewable energy in the next five years, so we’ll need lots of wind power. What about in Vietnam? Will you use new types of energy?

B: Yes, we will. But we probably won’t use a lot of wind power?

A: Will you use wind solar energy?

B: Yes, we will. & maybe we’ll also use wave energy

A: What’s wave energy?

B: It’s energy from waves in the ocean.

A: Wow! That’s great

Hướng dẫn dịch:.

A: Tớ không nghĩ rằng họ sẽ sử dụng nhiều tích điện không tái tạo nên trong 5 năm tới, vày vậy bọn họ sẽ buộc phải nhiều tích điện gió. Còn ở vn thì sao? các bạn sẽ sử dụng các loại tích điện mới?

B: Vâng, bọn chúng tớ sẽ. Nhưng có lẽ bọn họ sẽ không áp dụng nhiều năng lượng gió?

A: các bạn sẽ sử dụng tích điện mặt trời từ gió chứ?

B: Vâng, bọn chúng tớ sẽ. Và tất cả thể họ cũng đang sử dụng tích điện sóng

A: tích điện sóng là gì?

B: Đó là tích điện từ sóng trong đại dương.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nhanh Cách Xóa Trang Trắng Trong Word 2016, Xóa Một Trang Trong Word

A: Chà! thiệt tuyệt

Goal check

Make predictions

1 (trang 93 sgk giờ Anh 10):Read the questions and write two more in the table. Kiểm tra your answers. (Đọc các thắc mắc và viết vào bảng. Đánh dấu Đáp án.)

 

Me

Partner

In the future, do you think….

Yes

Maybe

No

Yes

Maybe

No

1. most houses will have solar panel?

 

 

 

 

 

2. people will live under the sea?

 

 

 

 

 

3. there will be enough food for everybody?

 

 

 

 

 

4. summers will be hotter than now?

 

 

 

 

 

5. people will travel khổng lồ Mars?

 

 

 

 

 

6. people will go by automatic cars?

 

 

 

 

 

7.there will be enough land for everyone?

 

 

 

 

 

2 (trang 93 sgk tiếng Anh 10):Ask a partner the questions and kiểm tra his or her answer. Then compare your answers. (Hỏi các bạn cùng team câu hhoir và đánh giá Đáp áncủa anh ấy/ cô ấy. Sau đó so sánh Đáp án của bạn)

 

Me

Partner

In the future, vị you think….

Yes

Maybe

No

Yes

Maybe

No

1. most houses will have solar panel?

 

 

 

 

2. people will live under the sea?

 

 

 

 

3. there will be enough food for everybody?

 

 

 

 

4. summers will be hotter than now?

 

 

 

 

5. people will travel khổng lồ Mars?

 

 

 

 

6. people will go by automatic cars?

 

 

 

 

7.there will be enough land for everyone?

 

 

 

 

Unit 8 Solve a probem lớp 10 trang 94

Reading

A(trang 94 sgk giờ đồng hồ Anh 10):Look at the photo. What bởi vì you think this person does?(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ người này làm cho gì?)

*

Hướng dẫn trả lời:

I think he is a fishman

B(trang 93 sgk tiếng Anh 10):Read the article and answer the questions. (Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.)

1. What problem vì som people in Myanma have?

2. What is the solution?

Electricity from the sun

When you go trang chủ this evening after school or after work, you’re probably going lớn switch a light on, tum the heat or air conditioning on, cook dinner, or watch TV. Whatever you plan to do, you’re probably going to lớn use electricity.

Most of us use electricity without thinking about it, but outside of the cities, people get light from the sun during the day và from candles at night. Candles are expensive & dangerous, but now there is a safer and cheaper solution to lớn this problem: small solar panels are easy lớn use & can give electricity immediately.

When Spanish photographer Rubén Salgado Escudero first visited Myanmar, he said: “I worked in villages & the people had no light at night. Then, one day, I visited a village with solar lights and people’s everyday life was much easier. For example, fishermen went fishing before sunrise because of the solar panels. Children could vì their homework as a result of electricity.

After his first visit, Rubén showed his photographs of people with their solar lights and he raised money khổng lồ pay for more solar lights. Now, more people in Myanmar have solar panels; those panels take energy from the sun and then provide 12 hours of light during the night. In the future, Myanmar is going to build larger solar panels for some of these villages.

Đáp án:

1. They don’t have electricity

2.There are small solar panels which are easy to lớn use và can give electricity immediately.

Hướng dẫn dịch:

Điện tới từ mặt trời

Khi về nhà vào ban đêm này sau giờ học hoặc sau giờ làm việc, chúng ta cũng có thể sẽ nhảy đèn, bật nhiệt độ sưởi hoặc ổn định nhiệt độ, nấu bữa tối hoặc xem TV. Dù chúng ta định làm gì, tất cả thể bạn sẽ sử dụng điện.

Hầu hết chúng ta sử dụng điện nhưng không nghĩ cho nó, nhưng bên ngoài các thành phố, mọi tín đồ nhận được tia nắng từ khía cạnh trời vào ban ngày và từ bỏ nến vào ban đêm. Nến rất cao cấp và nguy hiểm, nhưng giờ đây có một giải pháp an ninh và rẻ hơn cho vụ việc này: các tấm pin phương diện trời bé dại dễ áp dụng và rất có thể cung cấp điện ngay lập tức.

Khi nhiếp hình ảnh gia Tây Ban Nha Rubén Salgado Escudero lần đầu cho thăm Myanmar, anh ấy nói: “Tôi thao tác trong những ngôi buôn bản và fan dân không tồn tại ánh sáng sủa vào ban đêm. Sau đó, một ngày, tôi mang lại thăm một ngôi làng gồm đèn năng lượng mặt trời và cuộc sống thường ngày hàng ngày của phần đông người dễ ợt hơn nhiều. Ví dụ, ngư dân đi câu cá trước khi mặt trời mọc vày có các tấm pin khía cạnh trời, trẻ em hoàn toàn có thể làm bài bác tập về bên nhờ có điện.

Sau chuyến thăm đầu tiên, Rubén đã mang lại xem những bức hình ảnh chụp mọi tín đồ với đèn năng lượng mặt trời của mình và anh ấy sẽ quyên tiền nhằm trả cho các đèn năng lượng mặt trời hơn. Giờ đây, không ít người hơn sống Myanmar có những tấm pin mặt trời; đầy đủ tấm pin đó lấy tích điện từ khía cạnh trời cùng sau đó hỗ trợ 12 giờ ánh nắng trong đêm. Vào tương lai, Myanmar sẽ xây dựng các tấm pin mặt trời lớn hơn cho một số ngôi xã này.

C (trang 94 sgk giờ đồng hồ Anh 10):What is a problem in your town or city? What’s the solution? (Vấn đề ở thị trấn/ thành phố của doanh nghiệp là gì? Cách xử lý làm sao?)

Hướng dẫn trả lời:

Traffic congestion is a big problem in my city. Lớn solve this problem, our city improves bus services và optimize traffic-light management

(Ùn tắc giao thông là 1 vấn đề to trong thành phố của tôi. Để xử lý vấn đề này, thành phố của bọn chúng tôi nâng cao dịch vụ xe pháo buýt và buổi tối ưu hóa việc làm chủ đèn giao thông)

D (trang 94 sgk giờ đồng hồ Anh 10): Read the article again. Circle T for true or F for false. (Đọc đoạn văn trên một đợt nữa. Khoanh T cho câu đúng và F cho câu sai.)

1. The writer thinks that most people use electricity.T F
2. Candles are not cheap và not safe in Myanmar.T F
3. The energy for the solar panels comes from the sunT F
4. Rubén Salgado Escudero is from Myanmar.T F
5. Some villages will have larger solar panels in the future.T F

Đáp án:

1-T2-T3-T
4-F5-T 

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn viết cho rằng hầu như mọi fan đều áp dụng điện.

2. Nến không hề rẻ mạt và không bình yên ở Myanmar.

3. Năng lượng cho các tấm pin mặt trời tới từ mặt

4. Rubén Salgado Escudero tới từ Myanmar.

5. Một số ngôi làng sẽ có các tấm pin mặt trời lớn hơn trong tương lai.

E (trang 94 sgk giờ đồng hồ Anh 10):Find these sentences in the third paragraph. Write the phrases for giving reason. (Tìm hầu hết câu này ở đoạn 3. Viết các cụm từ đưa ra lý do.)

1. Fishermen went fishing before sunrise_____the solar panels

2. Children could vì their homework______electricity

Đáp án:

1. Because of

2. As a result of

Hướng dẫn dịch:

1. Ngư dân đi câu cá trước lúc mặt trời mọc vì các tấm pin phương diện trời2. Trẻ em hoàn toàn có thể làm bài tập về đơn vị vì bao gồm điện

F (trang 94 sgk tiếng Anh 10): Use the phrases in E to lớn write sentences about two of the following environmental prolems. (Dùng các cụm tự ở bài F để viết những câu về hai trong các những vụ việc môi trường.)

1._________air pollution__________

2.________global warming_____________

3. _________deforestation__________

4. ___________the increasing use of energy________

Hướng dẫn làm bài:

1.Because of air pollution, people have to lớn wear masks

2. Aa result of global warming, weather is getting worse

3. Greenhouse gases increases in the atmosphere as a result of

4. The energy source is getting exhausted because of the increasing use of energy

Hướng dẫn dịch:

1. Do độc hại không khí đề nghị mọi tín đồ phải đeo khẩu trang

2. Aa kết quả của sự nóng dần lên toàn cầu, thời tiết càng ngày càng trở yêu cầu tồi tệ

3. Khí đơn vị kính tăng lên trong khí quyển do

4. Nguồn năng lượng ngày càng cạn kiệt vì việc sử dụng ngày càng nhiều

Goal Check1 (trang 94 sgk giờ Anh 10): In groups, imagine you have these problems in your town or city. Make a danh sách of solutions for each. (Trong nhóm, tưởng tượng thành phố của người sử dụng có những vấn đề này, nghĩ tới những cách giải quyết cho từng cái.)

• A lot of people don’t recycle plastic bottles.

• Everyone drives to work, so the traffic is bad.

• Lots of young people don’t have jobs

• There’s nowhere for people to relax downtown

Hướng dẫn làm cho bài:

• A lot of people don’t recycle plastic bottles.

Solutions:

+ Raise awareness of people about how important it is to lớn the environment

+ Show them easy ways to recycle bottles

• Everyone drives lớn work, so the traffic is bad.

Solutions:

+ Improve traffic light systems

• Lots of young people don’t have jobs

Solutions

+ open Career Day where young people can easily get access lớn company

+ xuất hiện soft- skill class and meeting for the unemployed

• There’s nowhere for people lớn relax downtown

Solutions

+ Build a small relaxation area

Hướng dẫn dịch:

• nhiều người dân không tái chế chai nhựa.

Các giải pháp:

+ cải thiện nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của môi trường

+ Chỉ cho họ các cách thuận tiện để tái chế chai

• Mọi fan đều lái xe đi làm, vì vậy giao thông vận tải rất tệ.

Các giải pháp:

+ nâng cao hệ thống đèn giao thông

• rất nhiều thanh niên không tồn tại việc làm

Các giải pháp

+ Ngày hội bài toán làm mở, nơi những người trẻ tuổi rất có thể dễ dàng tiếp cận với công ty

+ Mở lớp năng lực mềm cùng họp mặt cho những người thất nghiệp

• ko có ở đâu để mọi người thư giãn ở trung tâm thành phố

Các giải pháp

+ desgin một khu thư giãn và giải trí nhỏ

2 (trang 94 sgk tiếng Anh 10): Present your solutions to the class. Tell them what you are going to vị about each problem & why. (Trình bày ý tưởng của người tiêu dùng với lớp. Nói với họ các bạn sẽ làm cụ nào cùng tại sao.)

Hướng dẫn làm cho bài:

Today, a lot of people don’t recycle plastic bottles. To lớn solve this problem, we should raise awareness of people about how important it is to the environment and show them easy ways khổng lồ recycle bottles. To solve the problem that everyone drive to lớn work & traffic is bad, we should improve our traffic light systems

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, không ít người ko tái chế chai nhựa. Để giải quyết và xử lý vấn đề này, chúng ta nên nâng cao nhận thức của mọi fan về tầm quan trọng đặc biệt của nó so với môi trường và chỉ cho họ đa số cách thuận tiện để tái chế chai lọ. Để xử lý vấn đề mọi tín đồ đều lái xe đi làm và giao thông không tốt, bọn họ nên nâng cao hệ thống đèn giao thông của mình

Unit 8 Describe future trends lớp 10 trang 95, 96

Communication

A (trang 96 sgk giờ đồng hồ Anh 10): Take the personality test. Are you optimistic or pessimistic? What bởi the results say? (Làm bài trắc nghiệm tính cách. Chúng ta là người sáng sủa hay bi quan. Kết quả nói gì)

1. _______ have a healthy and happy life.

a. ‘ll certainly

b. ‘ll probably

c. Probably won’t

2. I___________live khổng lồ be 100 years old.

a. ‘ll definitely

b. ‘ll possibly

c. Definitely won’t

3. I________ have my dream job someday!

a. ‘ll definitely

b. ‘ll possibly

c. Definitely won’t

4.I_________speak perfect English one day!

a. ‘ll definitely

b. ‘ll probably

c. Probably won’t

Results: Count 3 points for each a, 2 points 4-6: You are pessimistic. For each b, và 1 point for each c.

10-12: You are optimistic.

4-6: You are pessimistic

7-9: You are in the middle

Đáp án:

1-b2-c
3-b4-b

I am in the middle

B (trang 95 sgk giờ Anh 10):Change the four sentences in the quiz into questions. Write them in your notebook. (Đổi những 4 câu bên trên thành câu hỏi. Viết vào vở.)

Hướng dẫn làm bài:

1. Will you have a healthy và happy life?

2. Will you live to be 100 years old?

3. Will you have your dream job someday?

4. Will you speak perfect English one day?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ có một cuộc sống khỏe bạo gan và hạnh phúc?

2. Bạn sẽ sống đến 100 tuổi?

3. Bạn sẽ có quá trình mơ ước của chính mình vào một ngày nào đó?

4. Một ngày nào đó bạn sẽ nói giờ Anh hoàn hảo nhất chứ?

C (trang 96 sgk giờ Anh 10): In pairs, ask và answer the questions. Find out if your partner is optimistic or pessimistic. (Làm câu hỏi theo cặp, hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau. Tò mò xem liệu bạn của người sử dụng là người tích cực và lành mạnh hay tiêu cực.)

Hướng dẫn có tác dụng bài:

Học sinh tự thực hành

 

Writing

D (trang 98 sgk tiếng Anh 10): Read about future trends and answer the questions. Then fill in the charts. (Đọc về những xu thế trong tương lai và vấn đáp các thắc mắc và điền vào biểu đồ.)

The population of the world is approximately 8 billion now, và this will definitely increase to lớn 9 billion by 2050. Most of these people will live in cities. At the moment, 55% of people live in cities. In the future, this will probably go up to lớn 70%, & the number of people in the countryside will decrease khổng lồ 30%. 1. What will increase? What will decrease? 2. How certain is the writer about the predictions?

*

Đáp án:

1.The population of the world is definitely increasing. The number of people in the countryside will decrease

2. The writer is quite sure about the predictions

Charts

The present: In cities: 55%, in the countryside: 65%The year 2050: In cities: up lớn 70%, in the countryside: 30%

Hướng dẫn dịch:

1. Dân sinh thế giới chắc hẳn rằng đang tăng lên. Số bạn ở nông thôn sẽ giảm

2. Tín đồ viết khá chắc chắn là về hồ hết dự đoán

Biểu đồ

Hiện tại: Ở thành phố: 55%, ở nông thôn: 65%

Năm 2050: Ở thành phố: lên tới mức 70%, ngơi nghỉ nông thôn: 30%

E (trang 96 sgk giờ Anh 10): Look at the art. Then complete the description of non-renewable energy in the future. (Nhìn vào biểu đồ. Sau đó hoan thành miêu tả về việc sử dụng năng lượng không tái tạo được trong tương lai.)

*

This chart describes the amount of global non-renewable energy in the future. On the whole, it’s very likely that we (1) ___Won’t have any coal, gas, or oil by 2090. (2) ___, we have about 150 billion tons of oil, but it will soon (3) 50 billion by 2040. About ten years later, we will use all of it. Currently, the amount of gas is about 280 billion tons____(4) , it will go down to about 100 billion & by 2060, there won’t be any gas left. We still have a lot of coal in the world, but it is ____(5) quickly. By 2055, the amount of coal will go down by half và by 2090 we (6)____ won’t have any coal left.

Đáp án:

1- won’t

2- By 2020

3- go down to

4- By 2040

5- deceasing

6-probably

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ này biểu lộ lượng năng lượng không tái tạo toàn cầu trong tương lai. Quan sát chung, rất có thể chúng ta sẽ không tồn tại than, khí đốt hoặc dầu vào khoảng thời gian 2090. Đến năm 2020, chúng ta có khoảng 150 tỷ tấn dầu, nhưng lại sẽ sớm giảm xuống còn 50 tỷ vào 2040. Khoảng tầm mười năm sau, bọn họ sẽ áp dụng hết. Hiện tại, lượng khí đốt khoảng 280 tỷ tấn, mang đến năm 2040, sẽ giảm sút còn khoảng tầm 100 tỷ và mang lại năm 2060, sẽ không còn khí đốt nữa. Họ vẫn còn tương đối nhiều than trên nỗ lực giới, nhưng mà nó là tụt giảm khá nhanh chóng. Đến năm 2055, lượng than sẽ sụt giảm một nửa và mang lại năm 2090, họ chắc sẽ không hề than nữa.

Goal Check

Describe future trends

(trang 97 sgk tiếng Anh 10): Look at the information about what classes students take và write a mô tả tìm kiếm of the future trends (120-150 words). Use the paragraph in E as a model. Nội dung your description in pairs. Then discuss if you think these trends are true for your city. (Xem tin tức về đông đảo lớp học sinh học với viết trình bày về xu thế trong tương lai (120-150 từ). áp dụng đoạn văn trong E làm mô hình. Chia sẻ mô tả của người sử dụng theo cặp. Sau đó, bàn thảo xem bạn có cho rằng những xu hướng này đúng với thành phố của công ty không.)

*

This chart describes the number of students in the future. On the whole, it’s likely that we will have 400 students in total by 2030.At present we have 44% of students study Math & English, but it will soon go down to lớn 39% by 2030. The number of students will study arts will go up khổng lồ 36% when compared to 21% at the moment. Now, we have 35% of students study science, but it will probably go down lớn 25% by 2030

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ dùng này tế bào tả con số sinh viên vào tương lai. Về tổng thể, gồm khả năng bọn họ sẽ bao gồm tổng số 400 học viên vào năm 2030. Tăng thêm 36% lúc so cùng với 21% ở thời gian hiện tại. Bây giờ, công ty chúng tôi có 35% sinh viên nghiên cứu khoa học, nhưng có thể sẽ giảm sút còn 25% vào năm 2030

Unit 8 Grammar Reference lớp 10 trang 155, 156

Lesson A

A (trang 155 sgk giờ Anh 10):Match the questions & the answers. (Nối câu hỏi với câu trả lời)

1. Where are you going to lớn have lunch today?a. Yes, I am. He loves dancing.
2. Are you going khổng lồ invite Nam to lớn the tiệc nhỏ ?b. Maybe. You should take an umbrella.
3. What are you going to bởi on Saturday?c. At Susan’s.
4. When is Nicola going to lớn arrive?d. We’re going to go ice skating.
5. Is it going to lớn rain tonight?e. Her plane arrives at five o’clock.

Đáp án:

1-c

2-a

3-d

4-e

5-b

 

Hướng dẫn dịch:

1. Cậu sẽ nạp năng lượng trưa nghỉ ngơi đâu? Ở đơn vị Susan

2. Cậu đang mời nam giới đến buổi tiệc chứ? Có. Anh ấy ưa thích nhảy

3. Các bạn sẽ làm gì vào đồ vật bảy? Tớ vẫn đi trượt băng

4. Bao giờ Nicole đến? Máy cất cánh của cô ấy đến lúc 5 giờ

5. Trời vẫn mưa tôi ni à? gồm thể. Cậu phải mang ô.

Lesson B

B (trang 155 sgk tiếng Anh 10): Complete the conversation with be going to and the verbs in parentheses. (Hoàn thành đoạn đối thoại với dạng be going lớn và động từ vào ngoặc)

A: Hey! I just won $100!

B: Wow! What (1) (you / do) with it?

A: Well, first, I (2) (buy) my mother some flowers.

B: Great. She (3) (love) those.

A: & then, I (4) (give) my sister $10.

B: và the rest? A: I(5). (put) it in the bank.

B: (6) -(you / buy) anything for yourself?

A: Maybe. But not now.

Đáp án:

1- are you going

2-am going lớn buy

3-is going khổng lồ love

4- am going lớn give

5-am going to lớn put

6—Are you buy

Hướng dẫn dịch:

A: Này! Tôi vừa giành được 100 đô la!

B: Chà! Cậu sẽ làm gì với nó?

A: Trước tiên, tôi sẽ download cho bà bầu tôi một vài bông hoa.

B: tuyệt vời. Bà ấy sẽ thích chúng.

A: cùng sau đó, tớ sẽ cho em gái tôi 10 đô la.

B: và phần còn lại? A: Tớ đã gửi nó vào ngân hàng.

B: các bạn sẽ mua cứ đồ vật gì cho bạn dạng thân?

A: tất cả thể. Nhưng chưa hẳn bây giờ.

Lesson C

C (trang 55 sgk giờ Anh 10): Complete the sentences with will or won’t and a verb from the box. (Hoàn thành câu với các từ trong bảng)

be become drive get have

1. They work hard, so I think they ‘ll be rich one day.

2. Everyone _______electric cars by 2050.

3. Humans______ any oil in the future

4. _____I_____. A prize if I win the game?

5. You______ a scientist, but I think you’ll a science teacher.

Đáp án:

1-‘ll be

2- will drive

3-won’t have

4. Will…get…

5. Will become

 

Hướng dẫn dịch:

1. Họ thao tác làm việc chăm chỉ, vày vậy tôi nghĩ một ngày nào đó họ sẽ giàu có.

2. Mọi người sẽ ô tô điện vào năm 2050.

3. Con người sẽ không còn có ngẫu nhiên loại dầu như thế nào trong tương lai

4. Tớ sẽ được một phần thưởng nếu tớ chiến thắng trò nghịch chứ?

5.Bạn đang trờ thành một nhà khoa học, cơ mà tôi nghĩ bạn sẽ là một cô giáo khoa học.

D (trang 156 sgk tiếng Anh 10): Rewrite the questions using be going to lớn or will. (Viết lại câu thực hiện be going lớn hoặc will)

Be going to

will

1. Is it going to rain tomorrow ?

 

2.

Will it be sunny this afternoon?

3. Are we going lớn have a hot summer this year

 

4.

What will the weather be like this weekend?

5. Is it going khổng lồ be cloudy tomorrow?

 

 

6.Will we finish the book before the over of the year?

7. Are temperatures going to rise in the next 100 years?

 

8.

Will you get good grades?

Đáp án:

1. Will it ra