*

Khi năng lượng điện tích dịch chuyển trong điện trường đầy đủ theo chiều con đường sức thì nó nhận thấy một công 10 J. Khi dịch rời tạo với chiều mặt đường sức 60 0 trên cùng độ lâu năm quãng mặt đường thì nó nhận thấy một công là

A. 5 3 2 J

B.

Bạn đang xem: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10j

5 J

C. 7 , 5 J

D. 5 2 J


*

*


Khi năng lượng điện tích di chuyển trong điện trường hồ hết theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi di chuyển tạo với chiều mặt đường sức 60 0 trên thuộc độ dài quãng con đường thì nó nhận được một công là A. 5 J B. 5 3 2 J C. 5 2 J D. 7,5J

Khi năng lượng điện tích dịch rời trong điện trường đều theo chiều con đường sức thì nó nhận ra một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều con đường sức 60 0 trên thuộc độ lâu năm quãng mặt đường thì nó nhận ra một công là

A. 5 J

B. 5 3 2 J

C. 5 2 J

D. 7,5J


Khi năng lượng điện tích dịch chuyển trong điện trường đông đảo theo chiều mặt đường sức thì nó nhận được công là 10 J, khi di chuyển tạo cùng với chiều con đường sức 60 0 trên cùng độ lâu năm quãng con đường thì nó cảm nhận một công là A. 7,5J B. 5 3 2 J C. 5J D. 5 2 J

Khi năng lượng điện tích dịch rời trong điện trường những theo chiều con đường sức thì nó nhận ra công là 10 J, khi di chuyển tạo cùng với chiều đường sức 60 0 trên thuộc độ nhiều năm quãng đường thì nó nhận được một công là

A. 7,5J

B. 5 3 2 J  

C. 5J

D.  5 2 J


Khi điện tích dịch chuyển trong năng lượng điện trường đều theo chiều mặt đường sức thì nó nhận ra một công 10J. Khi dịch chuyển tạo cùng với chiều đường sức 60 ° trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận thấy một công là A. 5 J B. 5 3 / 2 J C. 5 2 J D. 7 , 5 J

Khi điện tích di chuyển trong năng lượng điện trường đầy đủ theo chiều đường sức thì nó nhận thấy một công 10J. Khi dịch chuyển tạo cùng với chiều mặt đường sức 60 ° trên cùng độ nhiều năm quãng con đường thì nó nhận ra một công là

A. 5 J

B. 5 3 / 2 J

C. 5 2 J

D. 7 , 5 J


Công của lực năng lượng điện trường dịch chuyển một điện tích 10 m
C tuy nhiên song với những đường sức trong một năng lượng điện trường những với quãng đường 10 cm là một trong những J. Độ béo cường độ điện trường sẽ là A. 1 V/m. B. 10000 V/m. C. 1000 V/m. D. 100 V/m.

Công của lực điện trường di chuyển một năng lượng điện 10 m
C song song với các đường sức trong một năng lượng điện trường đông đảo với quãng đường 10 cm là một trong J. Độ béo cường độ năng lượng điện trường đó là

A. 1 V/m. 

B. 10000 V/m. 

C. 1000 V/m. 

D. 100 V/m.


Một năng lượng điện tích dịch chuyển dọc theo một mặt đường sức trong một điện trường đều, lúc quãng đường dịch rời giảm 4 lần thì độ lớn công của lực năng lượng điện trường A. Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần C. Sút 4 lần D. Không đổi

Một năng lượng điện tích di chuyển dọc theo một con đường sức vào một điện trường đều, lúc quãng đường dịch rời giảm 4 lần thì độ bự công của lực năng lượng điện trường

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. giảm 4 lần

D. không đổi


Công của lực điện trường di chuyển một điện tích 1 μ C dọc từ chiều một con đường sức trong một điện trường phần đa 1000 V/m bên trên quãng mặt đường dài 1 m là

A. 1 m
J

B. 1 J

C. 1000 J

D. 1 J


Công của lực điện trường dịch chuyển một năng lượng điện 1 μC dọc từ chiều một đường sức trong một năng lượng điện trường gần như 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là A. 1 m
J B. 1 J C. 1000 J D. 1 μJ

Công của lực điện trường di chuyển một năng lượng điện 1 μC dọc theo chiều một con đường sức vào một điện trường phần nhiều 1000 V/m trên quãng con đường dài 1 m là

A. 1 m

B. 1 J

C. 1000 J

D. 1 μJ


Một êlectron dịch rời trong năng lượng điện trường đa số E một đoạn 0,6 cm, trường đoản cú điểm M đến điểm N dọc từ một mặt đường sức năng lượng điện thì lực điện sinh công 9 , 6 . 10 - 18 J . Sau đó nó di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N tới điểm P theo phương và chiều nói bên trên thì tốc độ của electron tại p. Là bao nhiêu? Biết rằng, trên M, êlectron không tồn tại vận tốc đầu. Quăng quật qua tính năng của trường hấp dẫn. Khối lư...

Một êlectron dịch chuyển trong điện trường gần như E một quãng 0,6 cm, từ bỏ điểm M tới điểm N dọc theo một mặt đường sức điện thì lực năng lượng điện sinh công 9 , 6 . 10 - 18 J . Sau đó nó dịch chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương với chiều nói bên trên thì vận tốc của electron tại phường là bao nhiêu? Biết rằng, trên M, êlectron không tồn tại vận tốc đầu. Bỏ qua tính năng của trường hấp dẫn. Cân nặng của êlectron là 9 , 1 . 10 - 31 k g .

A. 5 , 63 . 10 7 m/s.

B.  5 , 63 . 10 6  m/s.

C.  5 , 93 . 10 6  m/s.

 D.  5 , 93 . 10 8  m/s.


Xem cụ thể
Lớp 0 trang bị lý
1
0

Công của lực điện trường di chuyển một điện tích 1 μC dọc từ chiều một con đường sức vào một điện trường rất nhiều E = 1000 V/m, bên trên quãng con đường dài 1 m là

A. 1000 J.

B. 1 J

C. 1 μJ.

D. 1 m
J


Xem cụ thể
Lớp 0 đồ vật lý
1
0

Khoá học tập trên dulichsenviet.com (dulichsenviet.com)


Khoá học tập trên dulichsenviet.com (dulichsenviet.com)


*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Khi năng lượng điện tích dịch chuyển trong năng lượng điện trường gần như theo chiều mặt đường sức thì nó nhận ra công là 10 J, khi dịch rời tạo cùng với chiều đường sức 60 0 trên cùng độ dài quãng mặt đường thì nó nhận thấy một công là

A. 7,5J

B. 5 3 2 J

C. 5J

D. 5 2 J


*

*

Đáp án C

+ nguyên tố lực theo hướng dịch chuyển giảm còn cos 60 ° = 0 , 5 lần ->công cũng sút còn 5 J


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Khi điện tích di chuyển trong năng lượng điện trường phần đông theo chiều đường sức thì nó cảm nhận một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo cùng với chiều con đường sức 60 0 trên thuộc độ lâu năm quãng đường thì nó nhận thấy một công là

A. 5 J

B. 5 3 2 J

C. 5 2 J

D. 7,5J


Khi điện tích di chuyển trong năng lượng điện trường phần đông theo chiều mặt đường sức thì nó nhận ra một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều mặt đường sức 60 0 trên cùng độ lâu năm quãng mặt đường thì nó nhận ra một công là A. 5 3 2 J B. 5 J C. 7 , 5 J D. 5 2 J ...

Xem thêm: Language Review 1 Lớp 8


Khi năng lượng điện tích di chuyển trong điện trường đầy đủ theo chiều con đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi di chuyển tạo với chiều mặt đường sức 60 0 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận thấy một công là

A. 5 3 2 J

B. 5 J

C. 7 , 5 J

D. 5 2 J


Khi năng lượng điện tích di chuyển trong năng lượng điện trường các theo chiều đường sức thì nó nhận thấy một công 10J. Khi dịch chuyển tạo cùng với chiều mặt đường sức 60 ° trên thuộc độ nhiều năm quãng đường thì nó nhận thấy một công là A. 5 J B. 5 3 / 2 J C. 5 2 J D. 7 , 5 J ...

Khi năng lượng điện tích dịch chuyển trong năng lượng điện trường những theo chiều con đường sức thì nó nhận thấy một công 10J. Khi dịch chuyển tạo cùng với chiều mặt đường sức 60 ° trên cùng độ nhiều năm quãng con đường thì nó nhận được một công là

A. 5 J

B. 5 3 / 2 J

C. 5 2 J

D. 7 , 5 J


Chọn A

Công thức của lực năng lượng điện trường được tính bằng cách làm A = q E d

Trong kia d là hình chiếu của vecto dịch rời s → lên phương của vector E →

Lưu ý: d 0 hoặc d = 0

A 1 = q E d A 2 = q E d = q E d . Cos 60 ⏟ d ⇒ A 2 A 1 = cos 60 ° ⇒ A 2 = 10 cos 60 = 5 J


Công của lực năng lượng điện trường dịch rời một năng lượng điện 10 m
C tuy vậy song với các đường mức độ trong một điện trường phần nhiều với quãng đường 10 cm là một trong J. Độ bự cường độ điện trường chính là A.1 V/m. B.10000 V/m. C.1000 V/m. D.100...

Công của lực năng lượng điện trường di chuyển một điện tích 10 m
C tuy vậy song với các đường sức trong một điện trường hầu hết với quãng con đường 10 cm là một trong J. Độ mập cường độ điện trường kia là

A.1 V/m.

B.10000 V/m.

C.1000 V/m.

D.100 V/m.


Một điện tích dịch rời dọc theo một con đường sức trong một năng lượng điện trường đều, khi quãng đường dịch chuyển giảm 4 lần thì độ mập công của lực năng lượng điện trường A. Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần C. Bớt 4 lần D. Không...

Một điện tích di chuyển dọc theo một mặt đường sức trong một điện trường đều, lúc quãng đường di chuyển giảm 4 lần thì độ lớn công của lực điện trường

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. giảm 4 lần

D. không đổi


Công của lực điện trường dịch chuyển một năng lượng điện 1 μ C dọc từ chiều một đường sức trong một điện trường đa số 1000 V/m trên quãng con đường dài 1 m là

A. 1 m
J

B. 1 J

C. 1000 J

D. 1 J


Công của lực năng lượng điện trường dịch chuyển một điện tích 1 μC dọc theo chiều một con đường sức trong một điện trường phần nhiều 1000 V/m bên trên quãng mặt đường dài 1 m là A. 1 m
J B. 1 J C. 1000 J D. 1...

Công của lực năng lượng điện trường dịch rời một điện tích 1 μC dọc theo chiều một đường sức trong một năng lượng điện trường phần nhiều 1000 V/m bên trên quãng đường dài 1 m là

A. 1 m
J

B. 1 J

C. 1000 J

D. 1 μJ


Công của lực năng lượng điện trường di chuyển một năng lượng điện 1 μC dọc từ chiều một con đường sức vào một năng lượng điện trường đông đảo E = 1000 V/m, bên trên quãng mặt đường dài 1 m là

A. 1000 J.

B. 1 J

C. 1 μJ.

D. 1 m
J


Một êlectron dịch chuyển trong năng lượng điện trường phần đông E một quãng 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc từ một đường sức điện thì lực năng lượng điện sinh công 9 , 6 . 10 - 18 J . Kế tiếp nó dịch rời tiếp 0,4 cm từ điểm N tới điểm P theo phương và chiều nói trên thì tốc độ của electron tại phường là bao nhiêu? Biết rằng, trên M, êlectron không tồn tại vận tốc đầu. Làm lơ tác...

Một êlectron dịch chuyển trong điện trường hồ hết E một quãng 0,6 cm, từ điểm M tới điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9 , 6 . 10 - 18 J . Kế tiếp nó di chuyển tiếp 0,4 centimet từ điểm N đến điểm P theo phương với chiều nói bên trên thì vận tốc của electron tại phường là bao nhiêu? Biết rằng, trên M, êlectron không có vận tốc đầu. Quăng quật qua tính năng của trường hấp dẫn. Trọng lượng của êlectron là 9 , 1 . 10 - 31 k g .

A. 5 , 63 . 10 7 m/s.

B. 5 , 63 . 10 6 m/s.

C. 5 , 93 . 10 6 m/s.

D. 5 , 93 . 10 8 m/s.


#Mẫu giáo
1
Vũ Thành phái mạnh

Đáp án C

Công nhưng lực điện hình thành khi e dịch rời từ M cho N :

*

*


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

dulichsenviet.com


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn đon đả ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng