SO4 + H2S + H2O . Tổng hệ số ( nguyên , về tối giản ) của ch... - Olm
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

có phương trình phản nghịch ứng : H2SO4(đặc) + Mg ( ightarrow)Mg
SO4+ H2S + H2O . Tổng hệ số ( nguyên , buổi tối giản ) của chất oxi hóa và chất khử trong bội nghịch ứng bên trên là bao nhiêu ?


*

*

4Mg +5H2SO4 đặc nóng =>4Mg
SO4 + H2S +4H2O

Tổng hệ số nguyên tối giản của các chất trong pt là 4+5+4+1+4=16


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!
Xét sơ đồ dùng phản ứng giữa Mg và dung dịch H2SO4 quánh nóng: Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + S+ H2O Tổng hệ số cân bằng (số nguyên, tối giản) của các chất trong làm phản ứng bên trên là A. 15 B. 12 C. 14 D....

Bạn đang xem: Mg+h2so4 đặc nóng


Xét sơ đồ gia dụng phản ứng thân Mg với dung dịch H2SO4 đặc nóng:

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + S+ H2O

Tổng hệ số thăng bằng (số nguyên, tối giản) của những chất trong phản ứng bên trên là

A. 15

B. 12

C. 14

D. 13


Thiết lập phương trình phản nghịch ứng oxi hóa - khử theo phương pháp thăng bởi electron?
Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4 NO3 + H2O.

2.Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

3.Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2S + H2O.

4.Fe + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O.


1. Hóa học khử: Al

Chất oxi hóa: HNO3

(Al ightarrow Al^3++3e| imes8\ N^+5+8e ightarrow N^-3| imes3)

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O.

2. Chất khử: Mg

Chất oxi hóa: HNO3

(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes3\ N^+5+3e ightarrow N^+2| imes2)

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

3.Chất khử: Mg

Chất oxi hóa: H2SO4

(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes8\ S^+6+8e ightarrow S^-2| imes2)

8Mg + 10H2SO4 → 8Mg
SO4 + 2H2S + 8H2O.

4.Chất khử: Fe

Chất oxi hóa: H2SO4

(2Fe ightarrow Fe^3+_2+6e| imes1\ S^+6+2e ightarrow S^+4| imes3)

2Fe + 6H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.


Đúng(1)
 Zn(NO3)2+++N2O+++H2O2.+Mg+++H2SO4..." class="olm-text-link">
ĐỀ 17Câu 1: cân bằng các phương trình phản nghịch ứng thoái hóa – khử bằng cách thức thăng bằng electron. Cho thấy thêm chất thoái hóa và hóa học khử của mỗi bội phản ứng.1. Zn + HNO3 ->Zn(NO3)2 + N2O + H2O2. Mg + H2SO4 ->Mg
SO4 + H2S + H2O.Câu 2: Hợp hóa học khí cùng với H của một yếu tắc ứng với bí quyết RH3. Oxit tối đa của nó cất 25,93%R. Call tên yếu tố đó?
Câu 3: đến 22 gam tất cả hổn hợp Fe với Al công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl 3,7%....
Đọc tiếp

ĐỀ 17

Câu 1: cân bằng các phương trình phản nghịch ứng lão hóa – khử bằng cách thức thăng bởi electron. Cho biết thêm chất lão hóa và chất khử của mỗi bội nghịch ứng.

1. Zn + HNO3 ->Zn(NO3)2 + N2O + H2O

2. Mg + H2SO4 ->Mg
SO4 + H2S + H2O.

Câu 2: Hợp chất khí cùng với H của một nguyên tố ứng với bí quyết RH3. Oxit cao nhất của nó cất 25,93%R. Gọi tên yếu tắc đó?

Câu 3: mang đến 22 gam tất cả hổn hợp Fe với Al tính năng vừa đủ với hỗn hợp HCl 3,7%. Sau phản ứng chiếm được 17,92 lít khí(đktc) a. Tính% cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp. B. Tính cân nặng dung dịch HCl đã dùng


#Hóa học tập lớp 10
1
Nguyễn Hoàng Minh

Câu 2:Một nhân tố R sản xuất hợp hóa học khí cùng với hiđro tất cả công thức RH3. Nguy

Câu 3:

(a,)Đặt(egincasesn_Fe=x(mol)\n_Al=y(mol)endcasesRightarrow 56x+27y=22(1))

(n_H_2=dfrac17,9222,4=0,8(mol)\PTHH:Fe+2HCl o Fe
Cl_2+H_2\2Al+6HCl o 2Al
Cl_3+3H_2\Rightarrow x+1,5y=0,8(2)\(1)(2)Rightarrow egincasesx=0,2(mol)\y=0,4(mol)endcasesRightarrow egincases\%_Fe=dfrac0,2.5622.100\%=50,91\%\\%_Al=100\%-50,91\%=49,09\%endcases)

(b,Sigma n_HCl=2n_Fe+3n_Al=1,6(mol)\Rightarrow m_dd_HCl=dfrac1,6.36,53,7\%=1578,38(g))


Đúng(2)
Cho làm phản ứng lão hóa khử: Fe
Đọc tiếp

Cho bội phản ứng oxi hóa khử: Fe

Hệ số thăng bằng (nguyên, buổi tối giản) của những chát bội phản ứng trong phương trình chất hóa học của bội phản ứng trên theo lần lượt là

A. 1; 4

B. 1; 6

C. 1; 5

D. 1; 8


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang đãng Sinh
Đúng(0)
Cho phản bội ứng chất hóa học sau: Br2 + H2S + H2O → H2SO4 + HBr. Khi cân bằng phương trình phản ứng cùng với hệ số những chất là những số nguyên về tối giản, hệ số của...
Đọc tiếp

Cho phản bội ứng chất hóa học sau: Br2 + H2S + H2O → H2SO4 + HBr. Khi cân bằng phương trình phản ứng với hệ số các chất là các số nguyên buổi tối giản, hệ số của Br2là


#Hóa học tập lớp 10
2
Lê Nhật Ninh CTVVIP
4Br2+4H2O+H2SH2SO4+8HBr

Hệ số 4:4:1:1:8


Đúng(2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

Hệ số của Br2 là 4


Đúng(0)
Cho bội nghịch ứng: Mg + H 2 SO 4 → Mg
SO 4 + H 2 S + H 2 O lúc hệ số cân đối phản ứng là nguyên và tối giản thì số phân tử H2O tạo thành thành là: A. 3 B. 10 C. 5 D....
Đọc tiếp

Cho làm phản ứng:

Mg + H 2 SO 4 → Mg
SO 4 + H 2 S + H 2 O

Khi hệ số cân đối phản ứng là nguyên và tối giản thì số phân tử H2O tạo ra thành là:

A. 3

B.

Xem thêm: Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi điều hòa, trong dao động điều hoà gia tốc biến đổi điều hòa

10

C. 5

D. 4


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án D.

*


Đúng(0)
Cho sơ vật phản ứng: KMn
O 4 + H 2 O 2 + H 2 SO 4 → Mn
SO 4 + O 2 + K 2 SO 4 + H 2 O hệ số (nguyên, buổi tối giản) của chất oxi hóa, hóa học khử là A. 3 với 5. B. 5 cùng 2. C. 2 với 5. D. 3 và...
Đọc tiếp

Cho sơ vật phản ứng: KMn
O 4 + H 2 O 2 + H 2 SO 4 → Mn
SO 4 + O 2 + K 2 SO 4 + H 2 O

thông số (nguyên, buổi tối giản) của chất oxi hóa, hóa học khử là

A. 3 với 5.

B. 5 với 2.

C. 2 và 5.

D. 3 với 2.


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án đúng : B

*


Đúng(0)
Cho phản nghịch ứng lão hóa khử sau: Fe
SO3 + KMn
SO4 + H2O sau khoản thời gian cân bằng, cùng với hệ số những chất là những số nguyên buổi tối giản nhau, tổng đại số của những hệ số chất tham gia phản ứng là: A. 32 B. đôi mươi C. 28 D....
Đọc tiếp

Cho phản nghịch ứng oxi hóa khử sau:

Fe
SO3 + KMn
SO4 + H2O

Sau khi cân bằng, cùng với hệ số những chất là các số nguyên tối giản nhau, tổng đại số của các hệ số chất tham gia làm phản ứng là:

A. 32

B. 20

C. 28

D. 30


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang đãng Sinh
Đúng(0)
Cho phản nghịch ứng: C H 3 - C 6 H 4 - C H 2 - C H = C H 2 + K M n O 4 + H 2 S O 4 → H O O C - C 6 H 4 - C O O H + C O 2 + K 2 S O 4 + M n S O 4 + H 2 O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả...
Đọc tiếp

Cho làm phản ứng:

C H 3 - C 6 H 4 - C H 2 - C H = C H 2 + K M n O 4 + H 2 S O 4 → H O O C - C 6 H 4 - C O O H + C O 2 + K 2 S O 4 + M n S O 4 + H 2 O

Tổng thông số (nguyên, buổi tối giản) toàn bộ các hóa học trong phương trình chất hóa học của phản bội ứng trên là:

A. 156

B. 129

C. 447

D. 17


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang Sinh
Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn thân thiện ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

*

Khi Mg td với H2SO4 đặc, rét thì có thể tạo nhiều sản phẩm khử như SO2, S hoặc H2S.

Mg + 2H2SO4 đặc, rét → Mg
SO4 + 3SO2↑ + 2H2O

3Mg + 4H2SO4 đặc, rét → 3Mg
SO4 + S↓ + 4H2O

4Mg + 5H2SO4 đặc, lạnh → 4Mg
SO4 + H2S(uparrow) + 4H2O


*

cho m(g) hỗn hợp mg cùng cu vào toàn diện 10(g) dd h2so4 đặc nóng sau phản nghịch ứng chiếm được 1,12 lít khí so2 ngơi nghỉ đktc.nồng độ % của dd h2so4 đã dùng là?


cho những chất sau: Mg KOH K2CO3 Cu Fe3O4 Zn
O C hãy viết các pthh xẩy ra khi cho các chất bên trên lần lược công dụng với H2SO4loãng H2SO4đặc,nóng


 cho 10h láo hợp
Ccu cùng Cu
O tác dụng với dd h2so4 (loãng) lấy hóa học rắn không tan cho vô dd h2so4 (đặc ) nóng thì thu được 1,12 lít khí A a) a)viết pthh các pư xẩy ra và cho thấy thêm tên khí A

b)tính % kl các chất có trong lếu hợp


1. Fe+ H2SO4 đặc →

2. Al+ H2SO4 quánh →

3. Ag+ H2SO4 quánh →

4. Fe
S2+ O2 →

5. Fe3O4+ H2SO4 loãng →

6. Ba( NO3)2 + H2SO4 →

7. Ba( OH)2 + ? → Ba
SO4+ H2O

8. CO2 + ? → Ca
CO3+ H2O


B1:Hỗn vừa lòng x bao gồm Cu, Fe, Mg. Mang lại a gam X vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, sau bội nghịch ứng chiếm được 1.456 lít khí và 1.28 gam chất rắn. Cho a gam X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau bội phản ứng thu được 2.352 lít khí SO2(khí duy nhất) a. Viết PTHH xảy ra b. Tính a và phần trăm về cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp X (các khí đo ở đktc) B2: dùng kim loại nhận các axít sau: HNO3, HCl, H2SO4B3: hay trình bày cách điều chế 1 lít hỗn hợp H2SO4 0.46M từ dung dịch H2SO4 98% (D1.84g/ml)

B1:Hỗn đúng theo x tất cả Cu, Fe, Mg. Mang lại a gam X vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, sau phản bội ứng nhận được 1.456 lít khí và 1.28 gam hóa học rắn. Mang lại a gam X vào hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư, sau phản nghịch ứng chiếm được 2.352 lít khí SO2(khí duy nhất)

a. Viết PTHH xẩy ra

b. Tính a và tỷ lệ về cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp X (các khí đo làm việc đktc)

B2: dùng kim loại nhận các axít sau: HNO3, HCl, H2SO4

B3: hay trình bày cách pha chế 1 lít hỗn hợp H2SO4 0.46M từ dung dịch H2SO4 98% (D=1.84g/ml)


Có đông đảo chất sau: Cu, Cu
O; Mg; Al2O3; Fe(OH)3; Fe2O3; C6H12O6. đa số chất nào tính năng với hỗn hợp axit HCl với axit H2SO4 đ. Viết PTHH minh họa.

 


cho những chất sau Ba
Cl2 ,Mg(HCO3)2, Ag
O, Ag
NO3,Fe,Mg
O, Cu,Cu(OH)2,Mg,K2S,Na
HCO3,Ca
SO3,Na2O,Fe3O4,Ca(HSO3)2,Ca
Cl2,Al(OH)3,Zn,Ag,Na2SO4,Cu
O,Ba(OH)2,FE(NO3)2,Mg
CO3,NO2,SO2,nếu chức năng với A-dd HCl
B-dd H2SO4 loãng viết PT