Bộ đề ôn tập trong nhà môn Toán lớp 5 bao tất cả 8 đề cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng ôn tập trong thời hạn ở đơn vị nghỉ hè, ôn tập trên nhà.

Bạn đang xem: Ôn tập lớp 5


Đề ôn tập ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đối kháng vị, 5 phần mười và 2 phần nghìn được viết là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được đọc là:


A. Năm một nhì phẩy tứ chín.

B. Năm trăm mười hai phẩy tư chín.

C. Năm trăm mười nhì phẩy bốn mươi chín.

D. Năm mười nhì phẩy tứ mươi chín.

Bài 2. Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

Một hình tròn trụ có 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) bán kính của hình trụ đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ đó là …………………… dm.

c) diện tích của hình trụ đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính quý giá của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số phù hợp vào khu vực chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp vào khu vực chấm :

Cho mẫu vẽ sau :

a) Hình mặt có tất cả …………… hình vuông.

b) Hình mặt có tất cả …………… hình chữ nhật.


Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện duy nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang bao gồm đáy phệ 6,5cm; đáy bé nhỏ 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích của hình thang đó.

Bài giải

Bài 9. Bác bỏ Hai cài một nhỏ cá nặng 1,5kg hết 54000 đồng. Bác cha cũng mua một con cá một số loại đó có khối lượng 1,2kg. Hỏi bác tía phải trả bao nhiêu tiền ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên góp được 45 quyển sách. Lớp 5B quyên góp được số sách bởi 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn một nửa số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả tía lớp quyên góp được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Lựa chọn D

2. Lựa chọn C

Bài 2

Một hình tròn trụ có đường kính là 7,2dm. Vậy:

a) bán kính của hình trụ đó là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình trụ đó là 22,608 dm.

c) diện tích s của hình trụ đó là 40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính giá trị của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 10,36 = 18,28

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5

Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt có toàn bộ 8 hình vuông.


b) Hình mặt có toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 + 0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang kia là:

*

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua 1 kilogam cá thì nên số tiền là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai tải 1,2 kg cá thì cần số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên góp được số quyển sách là:

45 x

*
= 36 (quyển)

Lớp 5C quyên góp được số quyển sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên góp được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Phân số

*
được viết thành số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Láo lếu số

*
được viết thành số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vào nơi chấm :

a) Một hình tam giác có độ dài đáy là 5,6cm ; chiều cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác chính là …………………… cm2.

b) Một hình thang có tổng độ lâu năm hai lòng là 10,8dm ; chiều cao là 75cm. Diện tích của hình thang sẽ là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099


c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. tìm kiếm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp vào chỗ chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số thích hợp vào nơi chấm :

Cho hình mẫu vẽ sau :

Hình mặt có tất cả …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một cái sàng gạo hình tròn có bán kính 7dm. Tính chu vi, diện tích s của loại sàng gạo đó.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn nhà hình chữ nhật được lát kín đáo bằng 80 tấm gạch hình vuông vắn có cạnh 5dm. Tính diện tích mặt nền nhà đó theo đơn vị mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm nay, tổng số tuổi của tía và bé là 34 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi tía gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố hiện nay.

Đáp án Đề ôn tập ở nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Phân số

*
được viết thành số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Lếu láo số

*
được viết thành số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vào nơi chấm :

a) Một hình tam giác có độ dài đáy là 5,6cm ; chiều cao 4,8cm. Diện tích s của hình tam giác đó là 13,44 cm2.

b) Một hình thang có tổng độ dài hai lòng là 10,8dm ; chiều cao là 75cm. Diện tích s của hình thang chính là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. kiếm tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số tương thích vào khu vực chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số phù hợp vào khu vực chấm :

Cho hình mẫu vẽ sau :


Hình bên gồm tất cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một cái sàng gạo hình tròn có bán kính 7dm. Tính chu vi, diện tích s của dòng sàng gạo đó.

Bài giải

Chu vi dòng sàng đó là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích mẫu sàng kia là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn phòng hình chữ nhật được lát kín bằng 80 tấm gạch hình vuông vắn có cạnh 5dm. Tính diện tích mặt nền nhà đó theo đơn vị mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích mặt nền nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm nay, toàn bô tuổi của tía và con là 34 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi ba hiện nay.

Tổng số tuổi của bố và bé 3 năm sau là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi tía gấp 4 lần tuổi con yêu cầu ta có sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm sau tổng số tuổi của cha và con chia làm số phần đều nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của cha ba năm sau là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của bố hiện giờ là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

1. Chữ số 5 trong các 2,953 thuộc sản phẩm nào?

A. Sản phẩm chục

B. Mặt hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Sản phẩm phần nghìn

2. Chữ số 8 trong các thập phân 32,879 có giá trị là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. 800

Bài 2. Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

a) Tỉ số xác suất của hai số 7,5 với 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) Biết 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 28,11

Bài 4. Tính quý giá của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số phù hợp vào khu vực chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

Cho hình mẫu vẽ sau:

Hình mặt có toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm các số tự nhiên và thoải mái x, biết :

a) x

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhì số đó là 13,32. Tìm nhì số đó.

Bài giải

Bài 10. tìm kiếm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn tập ở nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Chữ số 5 trong số 2,953 thuộc mặt hàng nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 trong những thập phân 32,879 có giá trị là :

Chọn A.

*

Bài 2. Viết số tương thích vào khu vực chấm :

a) Tỉ số xác suất của nhị số 7,5 cùng 25 là: 7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) Biết 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 28,11 S

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589 

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04 ha

Bài 6. Viết số thích hợp vào nơi chấm :

Cho hình mẫu vẽ sau:

Hình mặt có toàn bộ 9 hình thang.

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Con Số Trong Phong Thủy, Just A Moment

Bài 7. Tìm các số tự nhiên và thoải mái x, biết :

a) x x là các số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 2, độ cao là 3,6dm. Độ dài đáy của hình tam giác sẽ là …………………… dm.

b) Một hình tam giác có diện tích s là 40cm2, độ lâu năm đáy là 10cm. Chiều cao của hình tam giác đó là …………………… cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số tương thích vào vị trí chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số thích hợp vào nơi chấm :

Cho mẫu vẽ sau:

a) Hình mặt có tất cả …………… hình tam giác.

b) Hình bên có tất cả …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một bạn gửi tiết kiệm ngân sách 20 000 000 đồng với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Hỏi sau đó 1 tháng fan đó nhận được bao nhiêu tiền lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một sân vườn cây có tất cả là 120 cây cam cùng bưởi. Số lượng kilomet bưởi thông qua số cây cam. Hỏi vào vườn có bao nhiêu cây bưởi, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn có chu vi 10dm cùng có diện tích bằng diện tích s của một hình tam giác có cạnh lòng 5dm. Tính độ dài chiều cao của hình tam giác đó.

Đáp án Đề ôn tập ở trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Biết 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp để điền vào chỗ chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào nhỏ nhắn nhất trong tứ số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số phù hợp vào chỗ chấm :

a) Một hình tam giác có diện tích là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ dài đáy của hình tam giác đó là 4 dm.

b) Một hình tam giác có diện tích s là 40cm2, độ dài đáy là 10cm. độ cao của hình tam giác đó là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. học sinh tự để tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 = 82,824 

b) 47,7 – 38,19 = 9,51 

c) 19,5 × 3,04 = 59,28 

d) 21,924 : 2,7 = 8,12 

Bài 5. Viết số tương thích vào nơi chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số tương thích vào vị trí chấm :

Cho hình mẫu vẽ sau:

a) Hình bên có toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình bên có tất cả 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện độc nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8

Bài giải

Số chi phí lãi người đó nhận được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9. 

Trong vườn gồm số cây bưởi và số lượng kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông hay diện tích s hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ dài cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

1. Số thập phân 0,725 được viết thành tỉ số tỷ lệ là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 bằng số nào bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số tương thích vào vị trí chấm :

a) Một hình tròn trụ có chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn trụ đó là …………………… cm.

b) Một hình trụ có chu vi 254,24dm. Nửa đường kính của hình tròn đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm :

a)

*
kg = …………………… g

b)

*
km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

Cho hình vẽ sau:

a) Hình bên có toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình bên có tất cả …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện duy nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 65m, chiều rộng lớn 40m. Bạn ta trồng rau xanh trên thửa đất đó, cứ 100m2 bạn ta thu hoạch được 45kg rau. Hỏi trên cả thửa đất đó, bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau ?

Bài 9. Một lớp bìa hình thang có tổng độ dài hai đáy là 24dm, diện tích là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang đó.

Bài 10. Tính cấp tốc :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) xác định giá trị các chữ số trong số số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

 

275,103

 

....................................

 

........................................

 

3126487,52

 

....................................

 

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền vào chỗ ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám cùng bảy phần tám

 

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và hai mươi tía phần nghìn

 

..............

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

a) Số bự nhất trong các số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số phù hợp vào nơi chấm: 3tấn 50kg = ..... Tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) một tờ học tất cả 30 học viên trong đó tất cả 14 chúng ta nữ. Tỉ số % nữ giới so với các bạn nam là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... Km2. Số thích hợp điền vào nơi chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông ABCD gồm cạnh 15,5 cm và đoạn DM là 6,2cm (như trong hình mẫu vẽ bên.)

a. Tính diện tích s hình tam giác ACM (phần đánh màu)

b. Nối BM giảm AC tại N. Tính diện tích tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) tra cứu 5 giá trị của X, biết: 0,21 2 = 0,5 …..... Tên solo vị phù hợp viết vào địa điểm chấm là:

A. Ha
B. Dam2C. M2D. Dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735B. 6,2735C. 627,35D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ Số điền vào chỗ chấm là:

A. 62,735B. 627,35C. 6,2735D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có độ lâu năm đáy là 10cm và chiều cao là 7cm. Vậy diện tích s của hình tam giác là:

A. 375m2B. 387 m2C. 378 m2D. 35 m2

Câu 6: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8B. 62C. 98D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhị số: 45 với 61

b) Điền lốt ; = ; phù hợp vào địa điểm chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A có 18 học sinh nữ cùng số học viên nữ chỉ chiếm 60 % số học viên của cả lớp. Hỏi lớp 5A có toàn bộ bao nhiêu học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Tín đồ ta dành 20% diện tích s mảnh đất để triển khai nhà. Tính diện tích s phần đất làm nhà.

Đề ôn tập trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

Bài 1. 7007cm3 =.... Dm3 . Số đề nghị điền vào địa điểm chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1,8m, chiều rộng 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương có cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một cục gỗ hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối gỗ khối lượng 0,5kg. Gỗ khối đó trọng lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu cấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì thể tích hình lập phương gấp lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu vội cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích s toàn phần hình lập phương cấp lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là bao nhiêu đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương có cạnh 1dm4cm cùng một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1,4dm, chiều rộng 0,9dm và chiều cao 1,2dm. Hình làm sao có diện tích s toàn đa phần hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không so sánh được

II. TỰ LUẬN: Giải bài bác tập sau:

Một bể nước làm nên hộp chữ nhật tất cả chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m và độ cao 1,6m.

a) Tính thể tích của bể.

b) bây chừ bể chưa xuất hiện nước, người ta mở mang đến vòi nước tung vào bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể đang đầy? (1lít = 1dm3)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 tải nhiều

Trên phía trên là tổng thể nội dung bài tập Toán cho các em học viên tham khảo, ôn tập hè, ôn tập ở nhà tránh mất kỹ năng và kiến thức khi tới trường lại. Các bậc phụ huynh cài đặt về chi tiết cho những em học sinh luyện tập.

a) Tổng của hai số là 80. Số đầu tiên bằng 7/9 số lắp thêm hai. Tìm nhị số đó.b) Hiệu của hai số là 55. Số trước tiên bằng 9/4 số sản phẩm công nghệ hai. Tìm nhị số đó.


a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng ( dfrac 79) số sản phẩm công nghệ hai. Tìm hai số đó.

b) Hiệu của nhì số là 55. Số trước tiên bằng ( dfrac 94) số máy hai. Tìm nhì số đó.

Phương pháp giải:

Tìm hai số theo vấn đề tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

Lời giải chi tiết:

a) Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần đều bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số trước tiên là:

80 : 16 × 7 = 35

Số sản phẩm hai là:

80 – 35 = 45

Đáp số : 35 và 45.

b) Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số sản phẩm công nghệ hai là :

55 : 5 × 4 = 44

Số đầu tiên là:

44 + 55 = 99

Đáp số : 99 cùng 44.


bài bác 2


Video gợi ý giải


Số lít nước mắm các loại I nhiều hơn nữa số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại gồm bao nhiêu lít nước mắm, hiểu được số lít nước mắm loại I cấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm mỗi nhiều loại theo việc tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ số của nhị số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta tất cả sơ đồ:

 

*

Cách 1:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nhiều loại II là

12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Số lít nước mắm một số loại I là:

6 + 12 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm một số loại I: 18 lít ;

Nước mắm nhiều loại II: 6 lít.

Cách 2:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nhiều loại I là

12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm loại II là:

18 - 12 = 6 (lít)

Đáp số: Nước mắm các loại I: 18 lít ;

Nước mắm các loại II: 6 lít.


bài 3


Video hướng dẫn giải


Một vườn cửa hoa hình chữ nhật bao gồm chu vi là (120m). Chiều rộng bởi (displaystyle 5 over 7) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b) người ta thực hiện (displaystyle 1 over 25) diện tích sân vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích s lối đi là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- kiếm tìm nửa chu vi = chu vi ( :,2).

- tìm chiều dài, chiều rộng theo phương thức toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Tìm diện tích vườn hoa = chiều dài ( imes) chiều rộng.

- Tìm diện tích s lối đi = diện tích vườn hoa ( imes) (displaystyle 1 over 25).