"Mỹ nhân ngư" thu rộng nửa tỷ USD còn "Tuyệt đỉnh Kung Fu" gửi tên tuổi a ma tơ lên hạng sao nhân loại nhờ lập kỷ lục phòng vé Hong Kong. 

Mỹ nhân ngư (The Mermaid -2016)


HMl0e
JGK4A" alt="*">