*

Simple future tense describes the kích hoạt or events which has not happened yet but are expected khổng lồ happen in the coming time, that is, in the future. To talk about the future action, "shall/will" is used with the base form (V1) of the verb that is the plural form of the verb. Generally, "shall" is used with "I""we""will" is used with other subjects. However, "will" is also used with "I" & "we" if there is a determination or certainty of the action, except in interrogative sentences. The examples of the simple future tense in all kinds of sentences as well as in other different ways are given below:

Examples of the simple future tense in affirmative sentences

Structure: Subject + shall/will + V1 (first size of verb) + other words

The birds will eat these grains in the morning.My father will teach me how to drive a oto next month.We shall go to lớn the picnic tomorrow by bus.I shall be sixteen next Tuesday.They will come back from their tour this evening.I will bởi vì hard labor for the board examination.We will fight till the over of the battle.

Bạn đang xem: “shall we go boating tomorrow?” “ _________ the weather report says a storm is coming”

Examples of the simple future tense in negative sentences

Structure: Subject + shall/will + not + V1 + other words

The birds will not eat these grains in the morning.My father will not teach me how to lớn drive a oto next month.We shall not go khổng lồ the picnic tomorrow by bus.I shall not be sixteen next Tuesday.They will not come back from their tour this evening.I will not vì chưng hard labor for the board examination.We will not fight till the end of the battle.

Examples of the simple future tense in interrogative sentences

Structure: Shall/will + subject + V1 + other words

Will the birds eat these grains this morning?
Will my father teach me how lớn drive a oto next month?
Shall we go to lớn the picnic tomorrow by bus?
Shall I be sixteen next Tuesday?
Will they come back from their tour this evening?
Shall I bởi vì hard labor for the board examination?
Shall we fight till the end of the battle?

Examples of the simple future tense in negative interrogative sentences

Structure: Shall/will + subject + not + V1 + other words

Will the birds not eat these grains this morning?
Will my father not teach me how lớn drive a oto next month?
Shall we not go to lớn the picnic tomorrow by bus?
Shall I not be sixteen next Tuesday?
Will they have not come back from their tour this evening?
Shall I not vày hard labor for the board examination?
Shall we not fight till the end of the battle?

Examples of the simple future tense in "going to" form

Structure: Subject + is/am/are + going lớn + V1 + other words

I am going to lớn resign from the job next month.Our đô thị is going to lớn be a smart city very soon.Sohan is going lớn shift lớn Canada next year.Let"s go fast khổng lồ the home; it is going to rain heavily.The boat is full of water; it is going to lớn sink.I am going to start a new company.Note: With "going to" khung is/am/are used with the first size (V1) of the verb. It expresses the kích hoạt that will happen in the future.

Examples of the simple future tense in "be about to" form

Structure: Subject + be (is/am/are) + about lớn + V1 + other words

Let"s get on the train; it is about to lớn depart.Let"s go fast; the meeting is about lớn begin.The flight is about to lớn take off.He is about to lớn leave home for the office.The classes are about lớn start.Note: It expresses the kích hoạt that will happen immediately.

Example of simple future tense with "to"

Structure: Subject + is/am/are + to + V1

I am to complete this novel soon.He is khổng lồ come here next Friday.They are lớn go library tomorrow.Karan is lớn take part in the painting competition.Megha and Minakshi are lớn attend the cooking class from tomorrow.Note: It expresses an kích hoạt that will take place with certainty in the future.

Simple present tense is also used to lớn express future time.

Xem thêm: Bảng xếp hạng fifa futsal tháng 9

Words like, as soon as, next week, tomorrow, tonight, shortly, etc., are used khổng lồ show the future time. Some examples of this kind of sentence are given below:

The school opens next Tuesday.I vì chưng send my documents as soon as possible.The tournament starts in a few minutes.When does the next bus leave for Delhi?
The movie starts at 3 pm và ends at 5:30 pm.The party is next week.The president of America visits Delhi tomorrow.

Present continuous tense is also used for expressing future time. Some examples of this kind of sentence are given below:

We are meeting the program coordinator tomorrow.He is playing the final match on 4th April.I am going to lớn Kerala next week.My best friend Rahul is arriving this evening.They are taking their examination tomorrow.

Some more examples of simple future tense

I shall go lớn college tomorrow.I will win the match.Shall I win the match?
We will complete our project next week.Shall we complete our project next week?
I think they will come back.The result will be out on 22nd May.I am going to lớn buy a new car.Look! The match is going khổng lồ start.Right now, he is busy; I will wait for him.Look at the clouds; it is going to lớn rain.Perhaps he will find them there.They are about lớn complete their homework.The meeting starts at 10 am.They fly to Paris tomorrow.Just wait until I vì chưng come in a few minutes.I believe you will get a first-class.We will bởi it.We will not vị it.Shall we vì chưng it?
Shall we not vì it?

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Câu hỏi:

- “Shall we go boating tomorrow?”

- “______. The weather report says a storm is coming”.


Dịch:- "Ngày mai họ đi chèo thuyền nhé?" - “Tôi e rằng họ không thể. Bạn dạng tin khí hậu nói rằng một cơn lốc đang cho ”.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 4


Vật lý 12

Lý thuyết vật dụng Lý 12

Giải bài bác tập SGK đồ vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm trang bị Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem những nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ gia dụng lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn thứ lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt thương hiệu cho dòng sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền bên cạnh xa

Khái quát mắng văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến gắng kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

dulichsenviet.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247