*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

The plan may be ingenious. It will never work in practice.

Bạn đang xem: The plan may be ingenious

A. Ingenious as it may be, the plan will never work in practice.

B. Ingenious as may the plan, it will never work in practice.

C. The plan may be too ingenious to work in practice.

D. The plan is as impractical as it is genius.


*

*

Đáp án A

Dịch nghĩa: Kế hoạch hoàn toàn có thể rất tài tình. Nó đang không lúc nào có tính năng trong thực tiễn.

= A. Dù có tài năng tình đến nỗ lực nào đi nữa, kế hoạch sẽ không bao giờ có chức năng trong thực tiễn.

Cấu trúc Adj + as/though + S + V, clause: dù.... đến núm nào.


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!
A trend that has emerged recently is the sharing of childcare (1) __________ between husband và wife. Young couples will try to lớn arrange their work schedules so that they work opposite hours or shifts in order that one parent is always home with the children. Since childcare is expensive, this saves money for the young couple trying to establish themselves and provide a secure environment for the family. Husband và wife may also chia sẻ household chores. Some fathers are just as capable as...

A trend that has emerged recently is the sharing of childcare (1) __________ between husband và wife. Young couples will try to lớn arrange their work schedules so that they work opposite hours or shifts in order that one parent is always trang chủ with the children. Since childcare is expensive, this saves money for the young couple trying to lớn establish themselves và provide a secure environment for the family. Husband và wife may also mô tả household chores. Some fathers are just as capable as mothers at cooking dinner, changing and bathing the baby, and doing the laundry.

In some cases, the woman’s salary is for family (2)__________ và the father becomes the “househusband." These cases are still fairly rare. One positive trend, however, is that fathers seem to lớn be spending more time with their children. In a recent survey, 41% of the children sampled said they spend equal time with their mothers & fathers. “This is one of our most significant cultural changes,” says Dr. Leon Hoffman, who co-directs the Parent Child Center at the thủ đô new york Psychoanalytic Society. In practice, for over 30 years, Hoffman has found "a very dramatic difference in the involvement of the father in everything from care-taking to general decision (3)__________ around kids" lives.”

Another factor has recently been added to the childcare formula. The number of people who work from trang chủ nearly full-time rose 23% from the last decade. The (4)_________ of công nghệ - computers, faxes, teleconferencing - has made it easier for at-home workers to lớn be constantly in touch. Will this new flexibility in the workforce bring a positive change for the (5)__________ of children? Only time will tell.

Dịch nghĩa: Kế hoạch hoàn toàn có thể rất tài tình. Nó sẽ không bao giờ có tác dụng trong thực tiễn.

Xem thêm: Soạn Văn Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia Hay Nhất Lớp 8, Soạn Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia

= A. Dù có tài tình đến cố gắng nào đi nữa, kế hoạch sẽ không bao giờ có chức năng trong thực tiễn.

Cấu trúc Adj + as/though + S + V, clause: dù.... đến nắm nào => Đáp án B sai vì sai cấu trúc.

Các đáp án còn lại:

C. Kế hoạch rất có thể quá tài tình để có tính năng trong thực tiễn.

D. Planer này không thực tế như nó là thiên tài


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Tom’s jokes are inappropriate but we have to put up with it just because he’s the boss.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

The nominating committee always meet behind closed doors, lest its deliberations become known prematurely


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

We always have believed that honesty is the best policy in personal as well as professional matters


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

“Please send me khổng lồ a warm climate” Tom said


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions

Julie had a training course in alternative medicine. She was able khổng lồ help the man out of danger


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

At first, no one believed she was a pilot, but her documents lent colour to lớn her statements.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

John is in Hanoi and wants to lớn change some money. He asks the local passer-by the way lớn the bank. Choose the most suitable response khổng lồ fill in the blank in the following exchange

- John: “Can you show me the way to the nearest bank, please?” - Passer-by: “_______.”


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Mike an Joe are talking about transport in the future.

- Mike: “Do you think there will be pilotless planes?”

- Joe: “_____”


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn chi phí dành cho tất cả những người Việt.


khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài tập

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện câu hỏi

tư liệu miễn chi phí

Tài liệu thầy giáo

Thông tin điều khoản


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, việt nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền