Phuc: Hi Nick. What happened today? We were waiting for ages và you never showed up!

Nick: Hi Phuc. Well I wanted to ask you the same question.

Bạn đang xem: Môn tiếng anh

Phuc: Why? We planned khổng lồ meet outside the cinema, didn"t we? We waited và then Mai decided to go in without you. She didn"t want to lớn miss the start of Frozen you know. Did you oversleep or something?

Nick: No, I was there on time, và it was me who waited for you two.

Phuc: Are you kidding? We didn"t see you there. We tried to điện thoại tư vấn you but couldn"t get through.

Nick: I couldn"t điện thoại tư vấn you either. My battery was flat.

Phuc: Never mind. We can try again. How about this Sunday afternoon at 2.30 p.m.? There"s anh hùng 3.

Nick: Great ..., but I"ll be having my Vietnamese class then. Let"s go for the 4.15 p.m.show. I"ll need to take the bus khổng lồ Nguyen Du Street và it"s quite far.

Phuc: But it"s not Galaxy Nguyen Du! We"ll be seeing it at Galaxy Nguyen Trai ... Wait... Which cinema did you go lớn today?

Nick: Oh no, I went lớn Galaxy Nguyen Du. I wish my mobile phone had a better battery!

*

a. Find words or phrases in the conversation that mean: 

(Tìm phần đa từ hoặc nhiều từ trong bài đàm thoại bao gồm nghĩa)

1. Khổng lồ wait for a very long time

2. Lớn arrive

3. Lớn succeed in talking khổng lồ someone on the phone

4. "My battery had no electrical power left."

5. "Are you making a joke?"

6. "Let"s do that again."

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Phúc: Chào Nick. Chuyện gì xẩy ra hôm qua vậy? Chúng tôi đã chờ cậu mặt hàng giờ cùng cậu chẳng đến!

Nick: Chào Phúc. À, mình có muốn hỏi cậu câu tương tự như đấy.

Phúc: tại sao? Chúng mình đã hẹn gặp bên phía ngoài rạp phim buộc phải không? Chúng tôi đã chờ và tiếp nối Mai quyết định vào mà không có cậu. Cô ấy không muốn bỏ dở khúc đầu của Frozen, cậu biết đấy. Cậu sẽ ngủ quên giỏi gì vậy?

Nick: Không, mình đã ở kia đúng giờ đó chứ và chính tôi đã chờ 2 cậu. 

Phúc: Cậu đùa à? chúng mình đã không thấy cậu ở đó. Chúng mình đã cố gọi cho cậu tuy nhiên không được.

Nick: mình cũng không thể hotline cậu được. Mình hết pin rồi.

Phúc: Nhưng chưa hẳn là rạp Galaxy Nguyễn Du, bọn chúng mình vẫn xem ngơi nghỉ rạp Galaxy Nguyễn Trãi... Hóng đã... Vậy từ bây giờ cậu đã đi được rạp nào?

Nick: Ồ không, mình đã đến Galaxy Nguyễn Du. Mình cầu rằng điện thoại cảm ứng thông minh di động của mình có một cục pin xuất sắc hơn!

Lời giải đưa ra tiết:

1. to wait for a very long time = wait for ages (chờ trong thời gian lâu)

2. to arrive = show up (đến)

3. to succeed in talking to someone on the phone = get through (thành công trong việc nói smartphone với ai)

4. “My battery had no electric power left.” = “My battery was flat.” (Pin của chính bản thân mình hết rồi.)

5. “Are you making a joke?” = “Are you kidding?” (Cậu đang nghịch à?)

6. “Let’s bởi vì that again.” = “We can try again.” (Chúng tay hãy cố gắng lần nữa.)


Bài 1 b

1b. Decide if the statements are true (T) or false (F). 

(Quyết định câu như thế nào đúng (T) tuyệt sai (F).)

 

T

F

1. Phuc, Mai & Nick wanted to see a film today at Galaxy cinema.

 

 

2. Only Mai and Phuc watched the film.

 

 

3. Nick was asleep at home at that time.

 

 

4. Mai & Phuc could not reach Nick on the phone.

 

 

5. Nick went lớn the wrong Galaxy cinema.

 

 

6. Nick will not be able lớn go to lớn the cinema at 2.30p.m.this Sunday because he will be having a class.

 

 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. T 

(Phúc, Mai cùng Nick muốn xem phim từ bây giờ ở rạp Galaxy.)

2. T 

(Chỉ Mai và Phúc vẫn xem phim.)

3. F 

(Nick vẫn ngủ quên ngơi nghỉ nhà vào thời gian đó.)

=> He went khổng lồ the wrong cinema (Anh ấy đang đi đến sai địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim.)

4. T

(Mai và Phúc ko thể điện thoại tư vấn Nick.)

5. T 

(Nick đã đi được sai rạp Galaxy.)

6. T 


Bài 1 c

1c. Why couldn"t Phuc, Mai, và Nick see the film together as was their plan? What was the problem? was it only because of Nick"s mobile phone?

(Tại sao Phúc, Mai với Nick lại cần yếu xem cùng mọi người trong nhà như kế hoạch? vấn đề là gì? Đó có phải là chỉ vì điện thoại cảm ứng di hễ của Nick không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

They couldn’t see the film together because Nick went to lớn the wrong cinema. They didn’t communicate clearly about the name và address of the cinema beforehand. Then they were not able to contact each other because the battery of Nick’s di động phone was flat.

(Họ không thể xem phim cùng nhau bởi vì Nick đã từng đi sai rạp phim. Họ đang không trao đổi rõ ràng về thương hiệu và add của rạp phim trước. Tiếp đến họ quan trọng liên lạc nhau chính vì điện thoại cầm tay Nick hết pin.)


2. Match the words/ phrases with the photos about ways of communication. Then listen to kiểm tra your answers.

(Nối đều từ/ nhiều từ với số đông hình về cách giao tiếp. Tiếp đến nghe để kiểm tra câu trả lời.)

using social media

meeting face-to-face (F2F)

having a video conference

sending letters (snail mail)

emailing

video chatting

using telepathy

*

Lời giải đưa ra tiết:

1.

Xem thêm: Top 21 Câu Chuyện Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Cho Trẻ Em, Top 21+ Cách Làm Bài Luận Tiếng Anh Tốt Mới Nhất

 having a video conference: có một cuộc họp báo hội nghị qua video.

2. emailing: gửi thư điện tử

3. video chatting: trò chuyện qua video

4. Meeting face-to-face: gặp trực tiếp

5. using social media: sử dụng truyền thông media xã hội

6. using telepathy: sử dụng thần giao giải pháp cảm

7. sending letters: gửi thư


3. Fill the gaps with the correct khung of the words/ phrases from the box in 2. 

(Điền vào chỗ trống với bề ngoài đúng của các từ/ các từ trong khung ở trong phần 2.) 

1. including Facebook, You
Tube, etc. As a means of communication has become very popular among young people.

2. Our group has worked online the whole time! Now let"s !

3. If you want khổng lồ write to a friend in another country, is a faster & cheaper way than  .

4. Is a way to lớn communicate instantly by thought.

5. In the future, maybe voice calls will disappear. We will use khổng lồ talk to và see a friend at the same time.

6. We should this week. Kate will be able lớn join us from Hong Kong, & perhaps Tim from England too.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Using social media

2. Meet face-to-face

3. Emailing, sending letters

4. Using telepathy

5. Video clip chatting

6. Have a đoạn phim conference

1. Using social media including Facebook, Youtube, etc. As a means of communication has become very popular among young people.

(Sử dụng media xã hội bao hàm Facebook, Youtube... Như là một trong phương tiện tiếp xúc đã trở buộc phải rất phổ biến trong số những người trẻ.)

2. Our group has worked online the whole time! Now let’s meet face-to-face!

(Nhóm chúng tôi đã làm việc trực tuyến đường suốt! hiện giờ hãy gặp trực tiếp nào!)

3. If you want khổng lồ write khổng lồ a friend in another country, emailing is a faster & cheaper way than sending letters.

(Nếu bạn có nhu cầu viết cho một người bạn ở nước khác, gửi thư cấp tốc và phải chăng hơn gửi thư thông thường.)

4. Using telepathy is a way to communicate instantly by thought.

(Sử dụng thần giao cách cảm là một cách để giao tiếp ngay bởi ý nghĩ.)

5. In the future, may be voice calls will disappear. We will use video chatting khổng lồ talk và see a friend at the same time.

(Trong tương lai, chắc rằng cuộc call thoại sẽ biến chuyển mất. Chúng ta sẽ sử dụng trò chuyện qua clip để rỉ tai và gặp gỡ bạn ở và một lúc.)

6. We should have a video conference this week. Kate will be able khổng lồ join us from Hong Kong, & perhaps England too.

(Chúng ta nên bao gồm một cuộc hội nghị video clip tuần này. Kate sẽ hoàn toàn có thể tham gia cùng bọn họ từ Hồng Kông với Tim từ Anh.)


bài bác 4

4. Game: (Trò chơi)

In group, brainstorm all the different ways you have communicated so far today. The person with the most ideas is the winner.

(Trong nhóm, suy nghĩ tất cả cách khác nhau mà em vẫn giao tiếp cho tới giờ. Bạn nào với ý hay đang chiến thắng.)

Đây là phần khởi rượu cồn của chủ thể "communication" (giao tiếp). Phần này để giúp đỡ bạn học có cái nhìn tổng quan lại về công ty đề, làm cho quen với một số từ vựng liên quan và cách thực hiện nó. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.


1. Listen và read 2. Match the words/ phrases with the photoes about ways of communication. Then listen to kiểm tra your answers
*

Getting started – Unit 10: Communication

1. Listen and read.(Nghe và đọc.)

Dịch bài:

Phúc: kính chào Nick. Chuyện gì xẩy ra hôm qua vậy? Chúng tôi đã chờ cậu hàng giờ cùng cậu chẳng đến!Nick: kính chào Phúc. À, mình cũng muốn hỏi cậu câu tương tự đấy.Phúc: tại sao? Chúng mình đã hẹn gặp phía bên ngoài rạp phim nên không? Chúng tôi đã chờ và kế tiếp Mai ra quyết định vào mà không có cậu. Cô ấy đang không muốn bỏ lỡ khúc đầu của Frozen, cậu biết đấy. Cậu sẽ ngủ quên giỏi gì vậy?
Nick: Ồ không, mình đã đi đến Galaxy Nguyễn Du. Mình cầu rằng điện thoại thông minh di động của bản thân có một cục pin xuất sắc hơn!

a. Find words or phrases in the conversation that mean: (Tìm đa số từ hoặc cụm từ trong bài bác đàm thoại gồm nghĩa)

Giải:

to wait for a very long time = wait for ages (chờ trong thời hạn lâu)to arrive = show up (đến)to succed in talking lớn someone on the phone = get through( thànhcông trong câu hỏi nói điện thoại với a)i“My battery had no electric power left.” = “My battery was flat.” (Pin mình hết rồi.)“Are you making a joke?” = “Are you kidding?” (Cậu đang đùa à?)“Let’s bởi vì that again.” = “We can try again.” (Chúng tay hãy cố gắng lần nữa.)

b. Decide if the statements are true (T) or false (F) (Quyết định câu như thế nào đúng (T) hay sai (F).)

Giải:

c. Why couldn’t Phuc, Mai và Nick see the film together as was their plan? What was the problem? Was it only because of Nick’s di động phone? (Tại sao Phúc, Mai cùng Nick lại chẳng thể xem cùng nhau như kế hoạch? vụ việc là gì? Đó liệu có phải là chỉ vì điện thoại cảm ứng di cồn của Nick không?)

Giải:

They couldn’t see the film together because Nick went khổng lồ the wrong cinema. They didn’t communicate clearly about the name and address of the cinema beforehand. Then they were not able liên hệ each other because the battery of Nick’s mobile phone was flat. (Họ quan trọng xem phim với mọi người trong nhà bởi vì
Nickđã đi không đúng rạp phim. Họ đang không giao tiếp ví dụ tên và add của rạp phim trước. Tiếp đến họ thiết yếu liên lạc nhau chính vì điện thoại di động
Nickhết pin.)

2. Match the words/ phrases with the photoes about ways of communication. Then listen to kiểm tra your answers. (Nối các từ/ các từ với hồ hết hình về phong thái giao tiếp. Kế tiếp nghe để kiểm soát câu trả lời.)

Giải:

having a clip conference (có một cuộc hội nghị video)emailing (gửi thư điện tử)video chatting (trò chuyệnqua video)meeting face-to-face (gặp trực tiếp)using social truyền thông media (sử dụng media xã hội)using telepathy (sử dụng thần giao cách cảm)sending letters (gửi thư)

3. Fill the gaps with the correct size of the words/ phrases from the box in 2. (Điền vào nơi trông với hiệ tượng đúng của rất nhiều từ/ cụm từ vào khung ở chỗ 2.)

Giải:

Using social media including Facebook, Youtube, etc. As a means of communication has become very popular among young people. (Sử dụng truyền thông media xã hội bao hàm Facebook, Youtube... Như là một trong những phương tiện giao tiếp đã trở nên rất phổ biến giữa những người trẻ.)Our group has worked online the whole time! Now let’s meet face-to-face! (Nhóm chúng tôi đã thao tác trực tuyến đường suốt! hiện thời hãy gặp mặt trực tiếp nào!)If you want to write lớn a friend in another country, emailing is a faster and cheaper way than sending letters. (Nếu bạn muốn viết cho 1 người bạn ở nước khác, gởi thư cấp tốc và thấp hơn gửi thư thông thường).Using telepathy is a way to communicate instantly by thought. (Sử dụng thần giao cách cảm là một phương pháp để giao tiếp ngay bằng ý nghĩ.)In the future, may be voice calls will disappear. We will use video chatting to talk và see a friend at the same time. (Trong tương lai, chắc rằng cuộc call thoại sẽ đổi thay mất. Chúng ta sẽ sử dụng trò chuyện qua video để nói chuyện và chạm mặt bạn ở và một lúc.)We should have a đoạn phim conference this week. Kate will be able to lớn join us from Hong Kong, và perhaps England too. (Chúng ta nên có một cuộc hội nghị đoạn phim tuần này. Kate sẽ hoàn toàn có thể tham gia cùng họ từ Hồng Kông và Tim tự Anh.)

4. Game

Trong nhóm, cân nhắc tất cả cách khác biệt mà chúng ta đã giao tiếp cho đến giờ. Tín đồ nào với ý tưởng phát minh hay nhất vẫn chiến thắng.

Giải:

I used lớn use a rope lớn communicate with my sister in a distance of 5 meters. (Tôi đã từng có lần liên lạc cùng với em gái mình bằng một gai dây ở khoảng cách 5 mét.)I write thư điện tử for my penpal everyday. (Tôi viết thư cho mình qua thư mỗi ngày)