Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập Toán 5I - Số thập phân
II - những phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân chia

- Đổi những hỗn số về thành phân số, sau đó thực hiện tại phép nhân, phân chia hai phân số như thông thường.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 16 17

- mong mỏi nhân nhì phân số ta lấy tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với mẫu số.

- ao ước chia hai phân số ta mang phân số trước tiên nhân cùng với phân số thiết bị hai đảo ngược.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( dfrac79×dfrac45) ( =dfrac7×49×5=dfrac2845) ;

b) ( 2dfrac14×3dfrac25) ( =dfrac94×dfrac175=dfrac15320) ;

c) ( dfrac15:dfrac78) ( =dfrac15×dfrac87=dfrac835) ;

d) ( 1dfrac15:1dfrac13) ( =dfrac65:dfrac43=dfrac65×dfrac34=dfrac1820=dfrac910). 


bài 2


Video trả lời giải


Tìm (x):

a) (x + dfrac14 = dfrac58;) b) (x - dfrac35 = dfrac110;)

c) (x imes dfrac27 = dfrac611;) d) (x : dfrac32 = dfrac14.)

Phương pháp giải:

Xác định mục đích của (x) vào phép tính rồi thực hiện theo các quy tắc đang học:

- ao ước tìm số hạng không biết ta rước tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

- ao ước tìm số bị trừ ta mang hiệu cộng với số trừ.

- mong mỏi tìm vượt số chưa chắc chắn ta đem tích chia cho thừa số đang biết.

Xem thêm: Hằng đẳng thức số 6 - những hằng đẳng thức đáng nhớ và hệ quả

- hy vọng tìm số bị chia ta đem thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) (x + dfrac14 = dfrac58)

( x = dfrac58 - dfrac14) 

( x = dfrac58 - dfrac28)

( x = dfrac38)

b) (x - dfrac35 = dfrac110)

(x = dfrac110 + dfrac35)

(x = dfrac110 + dfrac610)

(x = dfrac710)

c) (x imes dfrac27 = dfrac611)

(x = dfrac611 : dfrac27)

( x = dfrac611 imes dfrac72) 

(x = dfrac4222)

(x = dfrac2111)

d) (x : dfrac32 = dfrac14)

(x = dfrac14 imes dfrac32)

(x = dfrac38)


Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật form size như hình vẽ bên dưới đây.

*

Sau lúc đào ao và có tác dụng nhà thì diện tích s phần đất sót lại là:

A. 180 m2 B. 1400 m2

C. 1800 m2 D. 2000 m2

Phương pháp giải:

- Diện tích mảnh đất bằng diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 50m với chiều rộng 40m. Để tính diện tích s mảnh khu đất ta lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng.

- diện tích làm nhà bằng diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 20m và chiều rộng 10m. 

- diện tích s làm ao bằng diện tích hình vuông có độ nhiều năm cạnh là 20m. Để tính diện tích s đào ao ta lấy cạnh nhân với cạnh.

- diện tích s phần đất sót lại = diện tích s mảnh đất - (diện tích đào ao + diện tích s làm nhà).