Trên thực tế, các đai khí áp phân bổ không liên tiếp mà bị chia giảm thành những đai khí áp riêng biệt do vì sao nào sau đây

A. Tác động ảnh hưởng của lực côriôlit

B. Sự phân hóa địa hình bên trên Trái Đất

C. Góc nhập xạ thay đổi theo vĩ độ

D. Sự phân bố đan xen giữa châu lục và đại dương


*


Trong thực tế các đai khí áp không tiếp tục mà bị chia thái thành từng khu khi áp riêng biệt biệt, vì sao chủ yếu là do A. Sự phân bố đan xen giữa lục địa và đại dương. B. Bị địa hình bề mặt trái đất phân tách cắt. C. Diện tích của những lục địa và các đại dương không số đông nhau. D. Tác động của các loại gió thổi trên bề mặt trái đất.

Bạn đang xem: Trong thực tế các đai khí áp không liên tục


Trong thực tế các đai khí áp không liên tục mà bị chia thái thành từng khu khi áp riêng rẽ biệt, nguyên nhân chủ yếu đuối là do

A. Sự phân bố đan xen giữa châu lục và đại dương.

B. Bị địa hình mặt phẳng trái đất chia cắt.

C. Diện tích của các lục địa và các đại dương không rất nhiều nhau.

D. Tác động của các loại gió thổi trên bề mặt trái đất.


Các đai khí áp bên trên Trái Đất phân bố như thế nào sau đây? A. Các đai áp thấp phân bố ở phân phối cầu Bắc, những đai áp cao phân bổ ở bán cầu nam B. Các đai áp thấp phân bố ở cung cấp cầu Nam, những đai áp cao phân bổ ở cung cấp cầu Bắc C. Các đai áp cao với áp tốt phân bố đan xen và đối xứng nhau qua đai áp tốt xích đạo D. Đai áp cao phân bố ở cực, vòng cực; đai áp thấp phân bố ở xích đạo, chí tuyến

Các đai khí áp bên trên Trái Đất phân bố ra làm sao sau đây?

A. Các đai áp thấp phân bổ ở cung cấp cầu Bắc, những đai áp cao phân bố ở phân phối cầu Nam

B. Các đai áp thấp phân bổ ở cung cấp cầu Nam, những đai áp cao phân bổ ở bán cầu Bắc

C. Các đai áp cao cùng áp phải chăng phân bố đan xen và đối xứng nhau qua đai áp rẻ xích đạo

D. Đai áp cao phân bổ ở cực, vòng cực; đai áp thấp phân bố ở xích đạo, chí tuyến


Ở quanh vùng vĩ độ trung bình 40-60 độ sẽ sinh ra khối khí nào sau đây:A. Xích đạo
B. Chí tuyến
C. Ôn đới
D. Địa cực
Phát biểu nào dưới đây không đúng về việc phân bố khí áp:A. Khoanh vùng 2 cực xuất hiện áp cao vị bức xạ phương diện Trời nhỏ.B. Xích đạo hình thành áp thấp do có độ ẩm và ánh nắng mặt trời cao.C. Các đai khí áp phân bố xen kẽ và đối xứng qua áp tốt xích đạo.D. Trên châu lục có khí áp cao, trên biển có khí áp thấp.

Ở khoanh vùng vĩ độ trung bình 40-60 độ sẽ có mặt khối khí như thế nào sau đây:

A. Xích đạo

B. Chí tuyến

C. Ôn đới

D. Địa cực

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng về sự phân tía khí áp:

A. Quanh vùng 2 cực hiện ra áp cao do bức xạ phương diện Trời nhỏ.

B. Xích đạo hình thành áp thấp vì có độ ẩm và nhiệt độ cao.

C. Những đai khí áp phân bố xen kẹt và đối xứng qua áp thấp xích đạo.

D. Trên lục địa có khí áp cao, trên biển khơi có khí áp thấp.


Nhận định nào sau đây đúng mực về vì sao hình thành những đai khí áp bên trên Trái Đất A. Đai áp phải chăng ôn đới cùng áp cao cực hiện ra do tại sao động lực B. Đai áp phải chăng Xích đạo với áp cao cực hiện ra do tại sao nhiệt lực C. Đai áp thấp Xích đạo cùng áp cao ôn đới ra đời do tại sao nhiệt lực D. Đai áp cao chí con đường và áp tốt Xích đạo hiện ra do lý do động lực

Nhận định làm sao sau đây đúng đắn về nguyên nhân hình thành các đai khí áp bên trên Trái Đất

A. Đai áp tốt ôn đới cùng áp cao cực hiện ra do nguyên nhân động lực

B. Đai áp phải chăng Xích đạo và áp cao cực hiện ra do lý do nhiệt lực

C. Đai áp rẻ Xích đạo và áp cao ôn đới ra đời do tại sao nhiệt lực

D. Đai áp cao chí đường và áp rẻ Xích đạo có mặt do nguyên nhân động lực


Nhận định như thế nào sau đây đúng mực về tại sao hình thành những đai khí áp trên Trái Đất? A. Đai áp rẻ ôn đới với áp cao cực sinh ra do tại sao động lực B. Đai áp thấp xích đạo với áp cao cực sinh ra do nguyên nhân nhiệt lực C. Đai áp phải chăng xích đạo với áp cao ôn đới ra đời do nguyên nhân nhiệt lực D. Đai áp cao chí tuyến và áp thấp xích đạo hiện ra do nguyên nhân động lực

Nhận định như thế nào sau đây đúng chuẩn về vì sao hình thành những đai khí áp bên trên Trái Đất?

A. Đai áp tốt ôn đới cùng áp cao cực sinh ra do vì sao động lực

B. Đai áp tốt xích đạo và áp cao cực sinh ra do vì sao nhiệt lực

C. Đai áp tốt xích đạo với áp cao ôn đới hình thành do vì sao nhiệt lực

 

D. Đai áp cao chí tuyến đường và áp phải chăng xích đạo ra đời do nguyên nhân động lực


ý nào tiếp sau đây không đúng với sự phân bổ nhiệt độ không gian theo châu lục và đại dương

A. Châu lục có nhiệt độ trung bình năm cao nhất

B. Lục địa có ánh nắng mặt trời trung bình năm tốt nhất

C. Biên độ sức nóng năm sống lục địa bé dại nhất

D. Biên độ nhiệt năm ở đại dương cao nhất


Trên trái đất những đai áp cao cùng áp thấp phân bố như sau A. Các đai áp cao nằm ở vị trí bán cầu bắc, những đại áp thấp nằm tại vị trí bán ước Nam. B. Các đai áp thấp nằm ở vị trí bán ước bắc, những đại áp cao nằm tại vị trí bán ước Nam. C. Những đại áp cao và áp rẻ nằm xen kẹt và đối xứng qua Đại áp rẻ xích đạo. D. Các đại áp cao cùng áp phải chăng nằm đan xen và đối xứng qua đường xích đạo.

Trên trái đất những đai áp cao với áp thấp phân bố như sau

A. Các đai áp cao nằm ở vị trí bán cầu bắc, những đại áp thấp nằm ở vị trí bán mong Nam.

B. Các đai áp thấp nằm tại bán mong bắc, những đại áp cao nằm ở bán ước Nam.

C. Những đại áp cao với áp thấp nằm đan xen và đối xứng qua Đại áp thấp xích đạo.

D. Những đại áp cao cùng áp rẻ nằm đan xen và đối xứng qua đường xích đạo.

Xem thêm: Bảo bình hợp với cung bảo bình hợp với cung nào ? bảo bình là sinh tháng mấy, hợp với cung nào


Các đai khí áp phân bố như vậy nào sau đây A. Những đai áp thấp phân bổ ở bán cầu Bắc, các đai áp cao phân bổ ở phân phối cầu Nam. B. Các đai áp thấp phân bổ ở chào bán cầu Nam, những đai áp cao phân bổ ở buôn bán cầu Bắc. C. Các đai áp cao cùng áp tốt phân bố xen kẽ và đối xứng nhau qua đai áp tốt Xích đạo. D. Đai áp cao phân bổ ở cực, vòng cực; đai áp thấp phân bố ở Xích đạo, chí tuyến.

Các đai khí áp phân bố như thế nào sau đây

A. Những đai áp thấp phân bổ ở buôn bán cầu Bắc, các đai áp cao phân bố ở buôn bán cầu Nam.

B. Các đai áp thấp phân bổ ở chào bán cầu Nam, các đai áp cao phân bổ ở buôn bán cầu Bắc.

C. Những đai áp cao cùng áp phải chăng phân bố đan xen và đối xứng nhau qua đai áp tốt Xích đạo.

D. Đai áp cao phân bố ở cực, vòng cực; đai áp thấp phân bổ ở Xích đạo, chí tuyến.

Hệ thống những đai khí áp bên trên trái khu đất bao gồm

Trên mặt phẳng Trái Đất bao gồm bao nhiêu đai khí áp? Đây là câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 12 về sự phân cha khí áp. Trong nội dung bài viết này ngôi trường Tiểu học tập Thủ Lệ xin chia sẻ đến chúng ta một số tin tức về hệ thống các đai khí áp bên trên trái đất tương tự như khí áp là gì, mời các bạn cùng khám phá để rứa chắc những kiến thức về các loại đai khí áp trên trái đất.

Bạn đang xem: khối hệ thống các đai khí áp bên trên trái đất

1. Khí áp là gì

– Khí áp là sức ép của khí quyển lên mặt phẳng Trái Đất.

– cơ chế đo khí áp: Khí áp kế.


– Đơn vị đo: mm thủy ngân.

– Khí áp trung bình chuẩn chỉnh ở ngang khía cạnh biển bởi trọng lượng của một cột thủy ngân bao gồm tiết diện 1cm2 là :760mm thủy ngân.

2. Hệ thống các đai khí áp bên trên trái khu đất bao gồm

A. đai áp cao xích đạo, 2 đai áp rẻ cận nhiệt độ đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

B. đai áp tốt xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt độ đới, 2 đai áp rẻ ôn đới, 2 đai áp cao cực.

C. đai áp cao xích đạo, 2 đai áp cao cận sức nóng đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp phải chăng cực.

D. đai áp tốt xích đạo, 2 đai áp phải chăng cận nhiệt độ đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp cao cực.

Đáp án: B

*
ngôi trường Tiểu học tập Thủ Lệ Send an e-mail 16 tháng Hai, 2022
1 phút phát âm
*

Trường Tiểu học Thủ Lệ


Bài viết ngay gần đây


Mấy điểm sinh sống lại lớp?


11 tiếng trước

Có bao nhiêu mối quan hệ cơ bản được xem là cơ sở hiện ra gia đình? Đó là những quan hệ nào?


17 giờ đồng hồ trước

Nội dung cơ bản và trực tiếp nhằm xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện giờ là gì?


1 ngày trước

Điểm thi dưới 3,5 bao gồm thi lại ko THCS?


1 ngày trước

Dân tộc thiểu số là gì? Danh sách những dân tộc thiểu số ngơi nghỉ Việt Nam


1 ngày trước

Quyết định liệu có phải là văn bạn dạng pháp hình thức không?


2 ngày trước

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm VII của Hội sinh viên vn đã vạc động phong trào gì?


2 ngày trước

Mức phạt thực hiện hóa đơn phi pháp 2023


2 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường yêu cầu được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình thông qua này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Chuyên mục
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Facebook Twitter Whats
App Telegram Viber
Back to đứng top button
Close
tìm kiếm kiếm cho:
Close
công dụng tìm kiếm mang đến
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In